Amid
Gdzie można o tym cudzie przeczytać? Jakieś źródła piszą coś więcej?
ľubica
Kiežby sa takýto Kríž vytvoril v každej Svatej Hostii, ktorú má kňaz podať do špinavých rúk laikov i zasvätených! Som zvedavá, či by presvätú Hostiu naozaj položil do tých natrčených rúk dezinformovaných veriacich vlastnými biskupmi!
jac505
Jak powiedział ks. Chmielewski taki przymnażający wiary znak nie jest nagrodą za wiarę. Jest przynagleniem i ostrzeżeniem. O. Pelanowski powiedział, że jeżeli nie uciekniemy się do Krwi Jezusa nasza krew się poleje. Panie Jezu przyjdź !
Orędzia
Mój czas się wypełnił. Znaki czasów dałem wam już wszystkie. Niestety, wielu wierzących nie chce składać Mi ofiar, których żądam. Wszyscy, którzy okazujecie swoją gotowość. Uwierzcie i ufajcie, bo jestem Wszechwiedzącym i Wszechmogącym Ojcem w Niebie. Nie zostawię moich owiec samych. Pomogę im w razie potrzeby i udzielę im pomocy.
Całe orędzie tu Jeśli chcesz być chroniony, musisz znaleźć czas …More
Mój czas się wypełnił. Znaki czasów dałem wam już wszystkie. Niestety, wielu wierzących nie chce składać Mi ofiar, których żądam. Wszyscy, którzy okazujecie swoją gotowość. Uwierzcie i ufajcie, bo jestem Wszechwiedzącym i Wszechmogącym Ojcem w Niebie. Nie zostawię moich owiec samych. Pomogę im w razie potrzeby i udzielę im pomocy.
Całe orędzie tu Jeśli chcesz być chroniony, musisz znaleźć czas na modlitwę. Złóż ręce ponownie. Od Wielkiego Piątku…