Clicks40

Som Schopný

Som Schopný - 11. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Som Schopný Urobiť To, Čo Som Predpovedal a Prisľúbil. Buďte uistení, že Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko Čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem, pretože Toho Som Schopný. Som Všemocný, Schopný Robiť veci Nadprirodzené, Nemožné, Neobyčajné a Bezprecedentné, Mojou Cestou. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Som Nekonečný a Všemohúci, Veľký Ja Som. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi, pretože Toho Som Schopný.

Spoliehajte sa na Mňa, Na to, Kto Som a Na to, Čo Dokážem Urobiť. Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie, ale Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, pretože Toho Som Schopný. Majte Pravú Vieru vo Mňa. Viera Koná Zázraky, ktoré presahujú ľudské chápanie.

Som Schopný Meniť, Premeniť hriešnika Na Moju Podobu, pretože Toho Som Schopný. Niet Ničoho, čo Nedokážem Urobiť. Som Schopný Dokončiť Dobrú Prácu, ktorú Som Začal v tých, ktorí Vytrvávajú a Zostávajú So Mnou, až do úplného konca. Nebudete Sklamaní. Nebude to márne a Koniec to oznámi.

Mnohí Ma Nepoznajú, to kto Reálne Som a to Čo Som Schopný Urobiť. Vyznávajú Ma len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Veria V to a Uctievajú to, čo Nepoznajú. Ja Vyhľadávam Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde. Ktorí sú Ochotní Kráčať So Mnou v Jednote, Zajedno v Duchu a v Pravde, byť v Mojej Dokonalej Vôli.

Ste toho schopní. Naslúchajte Mi, Poslúchajte Ma a Nasledujte Ma, Moju Cestu, ako vám Radím, Oboznamujem a Vediem vás Osobne, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli, v Mojom Pláne a Účele. Idem Pred vami, aby som Spravil kľukaté miesta priamymi a drsné miesta hladkými a Otváral Dvere primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Nasledujte Ma vo Viere, postupne krok za krokom a Dôverujte Mi s celým vaším srdcom, pretože Som Schopný, vždy Verný a Dôveryhodný.

youtube.com/watch?v=nS3xF_Gv0RU