Clicks27
vi.news

Pháp sư tẩy rửa tổng giám mục khỏi ác linh trước Novus Ordo (?) ô uế (Video)

Thánh lễ Khai mạc của Hội đồng Toàn thể Úc lần thứ 5 (3-10/10) - Thượng hội đồng Úc - bắt đầu bên ngoài Nhà thờ chính tòa Sydney với “nghi lễ khói” nhằm “tẩy rửa những linh hồn xấu xa khỏi khu vực”.

Một thầy cúng cắt cành và lá bạch đàn đốt lửa trại tạo ra những chùm khói xám lớn khắp “không gian linh thiêng”. Trong khi đó, một phụ nữ lớn tuổi mời “tất cả hãy đi bộ qua làn khói, tắm rửa sạch sẽ với làn khói”. Bà nói "đừng sợ" vì "đó là một phần của nghi lễ và truyền thống cũ."

Thông thường, Novus Ordo cố gắng loại bỏ "các nghi lễ và truyền thống cũ." Một số bước qua làn khói "tẩy rửa", trong số đó có Tổng giám mục Perth Timothy Costelloe, 67 tuổi và các linh mục đồng chủ tọa. Những lời kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ kèm theo một nhóm nhạc dogeridoos và gậy gõ được thực hiện trong khi nữ pháp sư cầu khẩn thần tượng, "Hãy đến, các linh hồn tốt, và ở cùng chúng tôi ngày hôm nay."

Cuối cùng, pháp sư dẫn đầu một đoàn rước vào nhà thờ. Theo sau bà là tổng giám mục và các linh mục. Dưới chân bàn ăn, pháp sư liên tục vẫy cành cây của bà ấy có khả năng làm sạch nó khỏi sự lạm dụng của Novus Ordo.

Sau khi sa vào tà giáo, Costelloe nhấn mạnh trong bài giảng rằng ông muốn “trả lại Giáo hội cho Đấng Christ và trả lại Đấng Christ cho Giáo hội.”

#newsSklmgomcsy