zaba
Výstižně vybráno z jejího poselství.

Jenomže k zrušení Svaté Oběti nespějí Bergogliovi oponenti, ale spíše Bergoglio sám svým zběsilým milosrdenstvím, ekumenismem..... Papežové až do Bergoglia v zásadě ukazovali správným směrem, ale byli sami (v zajetí své modernistické kurie): modernisti na ně stejně nedbali a konzervativci jim zlořečili. Ukazovali nakonec správným směrem v tom smyslu, že z …More
Výstižně vybráno z jejího poselství.

Jenomže k zrušení Svaté Oběti nespějí Bergogliovi oponenti, ale spíše Bergoglio sám svým zběsilým milosrdenstvím, ekumenismem..... Papežové až do Bergoglia v zásadě ukazovali správným směrem, ale byli sami (v zajetí své modernistické kurie): modernisti na ně stejně nedbali a konzervativci jim zlořečili. Ukazovali nakonec správným směrem v tom smyslu, že z ortodoxie nepolevili a chtěli svět získat s láskou a pozitivně pro Krista a to zcela správně všechny lidi - vždyť Kristus nás poslal do celého světa hlásat evangelium. Selhali spíše biskupové, kteří přestali být dohlížiteli na správnost utváření Kristova lidu, rezignovali na usvědčování světa z hříchu- stali se politicky korektními dávno před dobou politické korektnosti. Nakonec si zvolili místo papeže jen svého mluvčího, který jejich šlendrián (zednářské intriky) legalizuje a bezděčně tak bude mít hlavní podíl na ukřižování pravé Kristovy církve (3. fatimské poselství) a to za radostného potlesku světa i velké části pokažené Kristovy církve.
dyk
Izaijáš 66,15
Roberto 55
Vassulu netreba brat vazne. Je to falosna osoba...
dyk
Toto je tiež o Výstrahe.
Peter(skala)
... skôr by som povedal, že to je o posledných 3 a 1/2 rokoch pred koncom sveta, kedy bude zrušená ustavičná Obeta a to samotným Antikristom a antipápežom, lebo jednak Ježiš hovorí o tých 3 a 1/2 rokoch ale aj o ukončení ustavičnej obety a tieto 2 skutočnosti nastanu pred koncom sveta (počas 7 periody Cirkvi), nie pred koncom čias (počas 5 periody Cirkvi).
dyk
Pred koncom čias! Vládu antikrista ukončí kométa a potom nastane nová doba