bogumila333
Za cały kościół się modlę B. Dużo polecam innym
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.