Rozmyślanie o ukrzyżowaniu Jezusa zapala człowieka do mężnego i wytrwałego cierpienia

Sługa: Przy śmierci Jezusa trzęsie się ziemia, zaciemnia się słońce, pękają skały, następuje wstrząs całej przyrody. Ale inna rzecz uderza mnie …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Do krzyża więc uciekaj się we wszystkich swych nieszczęściach, smutkach i pokusach. Ucałuj go miłośnie i skrapiaj swymi łzami; przytul Go do swego serca.
Wyobraź sobie, że jesteś na Kalwarii; że ci wolno objąć stopy swego Boga cierpiącego i konającego za ciebie.
Wyznaj Mu swoje smutki, łącząc je z cierpieniami Jego; proś Go o ulgę dla siebie.
Błagaj usilnie miłosiernego Zbawiciela, aby ci dał …More
,,Do krzyża więc uciekaj się we wszystkich swych nieszczęściach, smutkach i pokusach. Ucałuj go miłośnie i skrapiaj swymi łzami; przytul Go do swego serca.
Wyobraź sobie, że jesteś na Kalwarii; że ci wolno objąć stopy swego Boga cierpiącego i konającego za ciebie.
Wyznaj Mu swoje smutki, łącząc je z cierpieniami Jego; proś Go o ulgę dla siebie.
Błagaj usilnie miłosiernego Zbawiciela, aby ci dał usłyszeć z krzyża jakie słowo pociechy; ono ci pomoże dźwigać ciężar twego krzyża''.