Clicks1.8K
defendfaith
21

František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...

V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.

V roku 1883 sa nachádzala v Eisleben, Lutherovom rodisku. Bolo to práve v deň 400. výročia narodenia tohto veľkého heretika (10. novembra 1483), ktorý roztrhol Európu aj cirkev na dve časti. Ulice boli vyzdobené k veľkej slávnosti. Budúca blahoslavená bola z toho veľmi zmätená a veľmi túžila vstúpiť do nejakého chrámu, aby sa poklonila Najsvätejšej Sviatosti. V podvečer došla ku kostolu, ale jeho brána bola zatvorená. Pokľakla preto na schody a zatiaľ čo sa modlila, zjavil sa jej - jej anjel strážny a povedal: "Vstaň, to je kostol protestantský". A potom dodal: "Ale chcem ti ukázať miesto, kde Luther odsúdený k večnému trestu podstupuje muky za svoju pýchu".

Po týchto slovách uzrela hroznú pekelnú priepasť s nečakaným nebezpečným počtom duší. Na dne tejto priepasti bol muž, Martin Luther, obklopený démonmi, ktorí ho prinútili padnúť na kolená a vyzbrojení veľkými kladivami usilovali vbiť mu do jeho hlavy veľký klinec, ale márne.

Budúca sestra a zakladateľka rádu si pomyslela: Keby ľudia z týchto slávností videli túto dramatickú scénu, iste by mu nevzdávali pocty a neoslavovali by túto osobnosť ". Kedykoľvek sa jej potom neskôr naskytla príležitosť, pripomínala svojim sestrám, aby žili v pokore a skrytosti. Bola presvedčená, že Martin Luther bol v pekle predovšetkým pre svoju pýchu.
defendfaith