Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Choďte čo najďalej od múrov, kde vládne Bergoglio a jeho Pán, knieža temnoty.

Laudetur Iesus Christus.

Deti môjho Pána Všemohúceho Boha, ... kráčame na golgotu spolu s Benediktom XVI. Držte sa jeho on ide za Ježišom Kristom a my s ním. On je skutočný a jediný Petrus.,... Kristov vikár.

Choďte čo najďalej od múrov, kde vládne Bergoglio a jeho Pán, knieža temnoty.

Kristova práva nevesta odišla na púšť, odišla do hôr Judei, aby bola uchránená a nemala nič spoločné so smilnicou múrov, zapredanou, v ktorej vládne zemská šelma.

Večná Láska je blízko a príde k svojim deťom a ukáže sa im tak, ako kedysi Apoštolom.

Môj Pán sa na svoje deti nesmierne teší, to stretnutie s ním bude tak nádherné, že to biedny človek nedokáže teraz opísať a vyjadriť tak ako to vidí.
A čože som ja, len biedny z prachu zeme utvorený sluha svojho Pána.

Neľakajte sa keď budete počuť že Benedikt zomrel. Keď Pán určí čas a povolá si Benedikta XVI, potom vy buďte v očakávaní, lebo Boh pošle svojho Veľkého Preláta.

Zdôrazňujem vám, ... vaše oči už nech sa neupierajú na Vatikán, pretože nič čo z neho vzíde nebude od Boha, ale od Satana, lebo temnota sa dostala do múrov.

Šelma zasadne na svoj trón a deti svetla sveta pôjdu za ňou a mnoho kresťanov a katolíkov bude zatratených, lebo pýcha ich pohltila a odmietajú Pravdu Večného Boha.
Ich slepá poslušnosť k falošnému prorokovi na Petrovom stolci ich privedie do rúk Antikrista.

Hovorím vám v Pravde Večného Boha posvätenej jeho Duchom Svätým, že On Večná Láska, Vládca nad mojím životom a smrťou je už pred dverami vašich domovov. Amen.

⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.