Clicks854

Dr. R. Malý - Lockdownem šíří tyranii, JEDINOU obranou je občanská neposlušnost

4.3.2021...V předchozím roce v letních měsících, kdy život po jarním lockdownu byl celkem normální s mírnými omezeními, čísla zůstávala téměř stejná, pouze srpen zaznamenával mírný nárůst infikovaných v řádu desítek, což lze připsat zvýšenému cestování na dovolenou do zahraničí. Počet zemřelých s covidem byl statisticky zanedbatelný, 1-2 denně v celé republice. V září ale došlo k přitvrzení (povinné roušky, omezení shromažďování lidí) - a najednou čísla raketově vyskočila. V říjnu potom byl zaveden nouzový stav s lockdownem - a počty se navýšily ještě rychleji. V prosinci se nepatrně rozvolnilo, otevřely se na dobu cca 14 dnů restaurace - a čísla rostla jen mírně. Po opětném přitvrzení těsně před Vánocemi začala ale opět rychle stoupat.
Může ještě někdo na základě těchto informací věřit, že lockdown je prostředek k zabrzdění epidemie? Přesto nám ho naši covidoví ZLOČINCI nařizují a represemi nutí jej dodržovat.

...... existuje od léta loňského roku Úhradová vyhláška 428/2020 Sb., která stanoví úhradu nemocnicím od pojišťoven za běžného pacienta 45.800 Kč za týden, u covidového pacienta se ale tato částka zvyšuje o 16.317 Kč, čili o 36 %. V případě pacientů na JIP se jedná u necovidového pacienta o částku 166.400 Kč za týden, u covidového se ale navyšuje o 413.448 Kč, čili o 249 procent. Vedení nemocnic má proto ekonomický zájem, aby nemocnice byly plné nemocných s covidem. Tento sprostý byznys se potom podvodně vydává za péči o naše zdraví.
Za páté
Pouze vakcína je prý schopna virus porazit, proto je žádoucí, aby se všichni nechali proočkovat.
Další kolosální manipulace našich i nadnárodních papalášů! Proč čekat až na vakcínu, když vážně nemocné je nutno léčit tady a teď!? K tomu již existuje či byla vyvinuta celá řada kvalitních léků, které mají prokazatelně pozitivní výsledky, mezi nimi především u nás známý Isoprinosine.

Proč naše zdravotnické orgány brzdí jejich distribuci a podávání nemocným pacientům?
Proč se dělají takové drahoty s aktuální léčbou nemocných covidem s těžkým průběhem? Proč místo toho nutí zdravé lidi podstupovat očkování vakcínou, která byla narychlo vyrobená a o jejichž negativních účincích včetně náhlých úmrtí podává svědectví celá řada zahraničních odborníků? Proč nám zdravotnické orgány a média hlavního proudu lžou, že vakcína Pfizer a AstraZeneca je bezpečná navzdory mnoha negativním zkušenostem ze zahraničí?
Proto, poněvadž pro farmaceutické firmy představuje obrovský byznys na úkor lidského zdraví a životů. Za to by se měli naši i světoví potentáti, kteří jsou tím vinni, zodpovídat před mezinárodním tribunálem, neboť jde o zločiny proti lidskosti.
Co teď?
....Především je nezbytné ihned vrátit život do normálu bez ohledu na covidová čísla: otevřít všechny obchody a podniky, poslat děti a studenty zpět do škol, otevřít divadla, kina, koncertní sály i sportovní stadiony bez omezení počtem účastníků, především pak zrušit naprosto debilní zákaz zpěvu.
Nutno také obnovit bohoslužby bez limitu počtem věřících. Musí také zmizet totálně absurdní zákaz mezilidských kontaktů a setkávání, neboť to vše odporuje přirozeným právům člověka a kdo na ně sáhne, dopouští se zločinu. Je v úplném rozporu se zdravým rozumem i s medicínskou zkušeností jakkoliv omezovat život lidí při třípromilové smrtnosti infekce covidu, když v r. 1995 při velké chřipkové epidemii byla smrtnost více než 1 procento, roku 1969 u takzvané hongkongské chřipky téměř 2 procenta - a žádné vlády život obyvatelstva neomezovaly, dokonce ani komunistické ne.
Náležitá hygienická opatření s patřičnými omezeními patří pouze do zdravotnických a sociálních zařízení, kde může být uplatněna i povinnost roušky, respirátoru a testování. Návštěvy v LDNkách nebo v domovech seniorů se mohou redukovat pouze na nejbližší příbuzenstvo, samozřejmě za přísných hygienických opatření, rozhodně by se ale těmto klientům neměl kontakt s rodinou upírat, neboť těžce nemocný a starý člověk bez něj těžce psychicky strádá.
Ze společnosti by se měla odstranit jako diskriminující a protiprávní všeobecná roušková povinnost, testování a trasování. O nespolehlivosti PCR testů podává svědectví mnoho lékařských odborníků. Především je nutno znovu a znovu opakovat: Pozitivita neznamená nemoc. Proto zavírat tyto lidi na 14 i více dní do domácího vězení zvaného karanténa je protiprávní a zločinné. Mnoho pozitivních ve skutečnosti žádný covid nemá, nemohou proto nikoho nakazit. Takzvané trasování potom podporuje udavačství jako za komunistického režimu.
Co se pak stane?
Budou nemocnice přeplněny a lidé masově umírat bez lékařského ošetření? Nebudou krematoria zvládat nápor nebožtíků? Nic z toho. Dojde pouze k tomu, co je zcela normální a přirozené. Lékařskou pomoc vyhledá jenom ten, komu něco je. Zdravý člověk, jehož by jinak otestovali pozitivně na covid, by k lékaři nešel a normálně by žil. Nemocný covidem s lehkými příznaky by se léčil doma paralenem apod. jako při kterékoliv viróze s mírným průběhem, žádné zdravotnické zařízení by nevyhledával.
Pouze ten nemocný s covidem, jehož stav se nelepší a je vážnější, než se zprvu zdálo, navštíví svého lékaře, který ho vyšetří a zůstane potom na jeho zvážení, jestli poslat pacienta do nemocnice nebo do domácího léčení s účinnými a dostupnými léky na covid. V nemocnici potom ať se terapie rovněž zaměří právě na podávání těchto léků. Redukce úhradové vyhlášky znemožní potom jakýkoliv zájem provozovatelů nemocnic držet covidové pacienty na odděleních dlouho, při účinném nasazení právě těch léků, o nichž je řeč, to ani nebude nutné.
Tak by vypadala situace, kdyby vláda okamžitě vrátila život do normálu. To není žádná nezodpovědná fantasmagorie, máme tady příklad zemí, které se za koronavirové krize vydali právě touto cestou - a mají přesně tyto výsledky (nejen zmíněné Bělorusko či Tanzánie).
Jenže ono jde o něco jiného: O sanitární tyranii a totalitu, která sleduje ekonomický zisk a politicko-ideologické zotročení lidstva novým světovým řádem - Velkým resetem, o němž tak často mluví a píše Klaus Schwab.
Proti tomu existuje pouze jediná obrana: občanský odpor a neposlušnost (věřící zajisté připojí i modlitbu).
Více je v celém článku na: protiproud.cz/…r-a-obcanskou-neposlusnost.htm
Public domain
Martina Bohumila Luterova
ľubica Lubičko dobře ses vyspinakala?
Máš pilno- nezapomeň že je niděla....
Glockner ...
Kristus učitel: učedníci si obřadně /hygienicky v duchu Mojžíšova zákona/ nemyjí ruce..., učedníci se nepostí, když..., uzdravení ve sváteční den, převracení krámků penězoměncům a obchodníkům v domě Božím..., třikrát běda farizejům...