Ewelina Anna

Złoto kornika czyli słowo o insektach żerujących na Polskiej tożasmości.

www.google.com/search Na tle wydarzeń wokół Marszu Niepodległości: sprzeciwu Żydów wobec niego i nazywania go „faszystowskim”, odmówienia Polakom…