Clicks647

Trpezlivo Vydržte

Trpezlivo Vydržte - 15. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Každý jeden musíte Trpezlivo Vydržať až do úplného konca. Nezáleží na tom, čím máte prejsť v tomto dočasnom živote, i ten príde ku koncu, pre niektorých skôr než pre iných. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Buďte preto vždy Prichystaní a Hodní Mňa, aby ste Zdedili Moje Večné Kráľovstvo na Konci, pretože Koniec to oznámi.

Nestrachujte sa ani Nezúfajte. Či žijete alebo umierate, musíte Vedieť a Spoľahnúť sa na Mňa, že ste Moji, Moji Milovaní. Majte Vieru vo Mňa. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Trpezlivo Vydržte, pretože vaša Viera bude skúšaná mnohokrát a na rôznych cestách aj v týchto posledných Dňoch. Buďte Pevní vo vašej Viere, aby ste boli Víťaznými Premožiteľmi. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou. Milujem vás a Starám sa o vás.

Nemyslite si, že budete milovaní svetom, ale Vedzte, že budete nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití kvôli Mne a to oveľa viac v týchto zlých dňoch. Oni Ma Nenávideli bez Príčiny a stále Ma Nenávidia. Všetko to znášajte a veľká bude vaša Odmena, Večný Život So Mnou, S Tým, O Ktorom to celé je.

Odpočívajte v Mojom Ubezpečení, že skazení Neuniknú, ich dni sú rátané. Pomsta je Moja, Ja Odplatím. Bude to pre nich Hrozná Vec Padnúť Do Mojich Rúk. Ja Som Láska, ale Som Aj Stravujúci Oheň k Mojim Protivníkom. Vaši nepriatelia sú aj Mojimi Nepriateľmi, Moji Milovaní. Trpezlivo Vydržte, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Buďte vždy na Stráži, Všímaví a Modliaci sa.

Trpezlivo Vydržte, Vedzte že Ja Plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci Pre Dobro Podľa Môjho Plánu a Účelu, v Mojom Určenom Čase. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

youtube.com/watch?v=JvPWBsZf7gM
Public domain