Clicks268
Libor Halik
28
Člen Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred sex zneužívaním. P. Hans Zollner SJ apríl (duben) 2016. 1h16min33sec Podľa Benedikta XVI. tragédia pedofilných kňazov spôsobila Cirkvi väčšie škod…More
Člen Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred sex zneužívaním.

P. Hans Zollner SJ apríl (duben) 2016. 1h16min33sec Podľa Benedikta XVI. tragédia pedofilných kňazov spôsobila Cirkvi väčšie škody ako kruté prenasledovania, ktorých bolo v jej dejinách neúrekom. Vinníkmi sú v prvom rade samotní pedofilní kňazi, ktorí sú pre Cirkev „hanbou a potupou“. www.radiovaticana.cz/clanek.php
24.6.2017 P. Zollner: V otázce zneužívání nezletilých musí církev důvěřovat odborníkům. Vatikán. Více než sto odborníků ze 14 anglofonních zemí se účastnilo pětidenního sympózia věnovaného ochraně dětí před sexuálním zneužíváním v církevním prostředí. Na půdě Papežské gregoriánské univerzity ho pořádalo tamní Centrum pro ochranu nezletilých ve spolupráci se stejně zaměřenými katolickými středisky ze Skotska a Malty (Scottish Catholic Safeguarding Service, Sefeguarding Commission of Malta).Účastníci sympózia vyslechli svědectví pěti obětí sexuálního zneužívání a zaměřili se na vypracování postupů, jakými se řídit pro zamezení podobných zločinů na dětech.
„Je to práce dosti náročná. Předně musíte vůbec vzít v potaz mnoho velice ošklivých věcí, které se udály uvnitř církve a dopustili se jich kněží a další příslušníci kléru. Kromě toho je nutné uvědomit si, jak pomalá byla reakce a jak obtížné bylo získat pochopení. Mluvíme opravdu o tématu, s nímž by se mělo v pastoračních plánech počítat a mělo by patřit mezi priority.“
Říká německý jezuita Hans Zollner, předseda Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě. Během sympózia se debatovalo o prevenci z různých hledisek. Počínaje pozorností k tomu, aby ten, kdo se v minulosti zneužívání dopouštěl, neměl po odpykání trestu příležitost páchat další zločiny. Církev musí v této oblasti překonat amatérský přístup a řídit se radami odborníků, zdůraznil maltský arcibiskup Charles Scicluna. Právě on v roce 2010 z pověření papeže Benedikta XVI.vypracoval přísné normy doplňující církevní legislativu v otázkách spojených s ochranou nezletilých. Mezi trestné činy zahrnují rovněž vlastnictví dětské pornografie nebo zneužití postiženého dospělého člověka.
(job)
www.radiovaticana.cz/clanek.php
7.5.2014 Mons. Tomasi uvedl počty kněží potrestaných církví za sexuální delikty
Ženeva. Diplomatický zástupce Vatikánu, mons. Silvano Tomasi, předložil Výboru OSN, dohlížejícímu na dodržování Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, konkrétní čísla týkající se církevních postihů kněží, kteří se dopustili sexuálních deliktů. Drtivá většina jich byla spáchána mezi lety 1950 až 1990. Svatý stolec v letech 2004-2013 potrestal nejvyšším církevním trestem, tedy propuštěním z duchovenského stavu celkem 848 kněží a dalším 2572 kněžím uložil lehčí církevní tresty. Počty předložené zmíněnému výboru OSN jsou úplnější než ty, které byly předloženy letos v únoru Výboru OSN pro ochranu práv dítěte. Mons. Tomasi pro Vatikánský rozhlas vysvětluje:
„Nechceme, aby vznikl dojem, že církev tento problém neřeší nebo se mu snad vyhýbá. Proto bylo nezbytné uvést přesné údaje, z nichž například plyne, že Kongregace pro nauku víry v letech 2004 až 2013 laicizovala 848 kněží, a snaží se tomuto deliktu všemožně čelit a předcházet.“
„Není mi ovšem přesně známo, podotkl dále mons. Tomasi, kolik z nich bylo také trestně stíháno státními institucemi, ale předpokládám, že mnozí.“
Církev ve shodě se svou tisíciletou tradicí ovšem ponechává trestní postih zločinů státu a jeho institucím, kterým automaticky v dané zemi každý kněz podléhá. Sexuální delikty jsou stíhány různými státy světa různě, pokud vůbec. Církev stanovila věkovou hranici pro sexuální delikt na 18 let. Většina států má tuto hranici podstatně nižší (ČR - 15 let), pokud je vůbec stanovena, jako v případě těch muslimských.
Samotná trestní pravomoc Svatého stolce - nikoli církevně právní – by se vztahovala jenom na delikty spáchané na území městského státu Vatikán. Tam by pak muselo nastoupit i samotné trestní stíhání daného zločinu. Takový případ však neexistuje.
Počet 3420 kněží, kteří se na světě v letech 1950 – 2013 dopustili sexuálních deliktů a kteří byli postiženi církevními tresty, lze stěží porovnat se skutečným počtem kněží, kteří v uvažovaných letech vykonávali kněžskou službu, protože se mění v důsledku přílivu nových kněží, jejich úmrtí, odchodu z kněžství apod. Známé jsou pouze údaje celkového počtu kněží působících na světě v daném roce. Poslední takový údaj se týká roku 2011 a říká, že tehdy ve světě působilo 413 418 kněží.
Mons. Tomasi také uvedl čísla týkající se vyplaceného odškodnění ve Spojených státech, kde byly tyto částky nejvyšší. Na základě dohody biskupů USA s organizacemi sdružujícími oběti sexuálních deliktů bylo vyplaceno 2,5 miliardy dolarů. Psychologické terapie pro oběti stály dalších 78 milionů a dalších 47 milionů dolarů bylo vyplaceno na nejrůznější vedlejší výdaje spojené s touto kauzou. Více než polovina zmíněné částky však připadla nevelkému počtu advokátů, kteří jménem obětí jednali s biskupy o výši odškodného. To je však už jiná otázka, podotkl mons. Tomasi pro internetový deník Vatican Insider.
(mig) Viacej: sites.google.com/…/statistiky-cisl…
Libor Halik
Polsky o sexzneužívání mluví skutečně poctivý katolický kněz Zaleski. V Polsku (asi i u nás) prakticky všemi sexuálními násilníky byli a jsou agenti STB v řadách kléru. www.youtube.com/watch Celosvětově jistě pronásledování křesťanů proběhne a velmi pravděpodobně oficielní záminkou k pronásledování bude sexuální zneužívání obětí některými kardinály, biskupy, kněžími, bohoslovci a církevními …More
Polsky o sexzneužívání mluví skutečně poctivý katolický kněz Zaleski. V Polsku (asi i u nás) prakticky všemi sexuálními násilníky byli a jsou agenti STB v řadách kléru. www.youtube.com/watch Celosvětově jistě pronásledování křesťanů proběhne a velmi pravděpodobně oficielní záminkou k pronásledování bude sexuální zneužívání obětí některými kardinály, biskupy, kněžími, bohoslovci a církevními laickými pracovníky s mládeží. Pro @Zedad @Detektiv @tempora @Tomislav
Zedad
@Libor Halik Začalo pronásledování křesťanů
Zedad
@Libor Halik ještě zopakuji: pan Rozek je právník a on tedy jistě ví, že je třeba, aby přesně určil ty stovky zneužitých mladistvých. Jde mimo jiné o slušnost.
Libor Halik
On je jen církevní právník, myslím že není právníkem světským. Církevní právo si vystudoval jako koníček, on je podnikatelem, vinařem a to ho živí. Pro @Zedad
Zedad
@Libor Halik na videu pan Rozek říká, že v naší zemi jsou stovky zneužitých. On to tak říká.
Zedad
I po shlédnutí videa panu Rozkovi, paní Farné a dalším nelze věřit.
Každopádně je třeba, aby papež zaujal k sexuálním hříchům postoj podle Božího zákona. No a to až k prolití krve.
Zedad
Hnilobu je třeba odstranit. Vždy!
Libor Halik
Sexuální zneužívání je ZLOČIN.
Zedad
@Libor Halik já s tím souhlasím, že sexuální zneužívání je zločin. Označeni, vložení cejchu na skupinu lidí, tak to není správné.
Libor Halik
Cejchování skupiy lidí - kněží, nedělal Rozek, cejchují zednářská masmédia.
Libor Halik
Je logické, že když se sexuální zločinec musí stěhovat z místa na místo, z fary na faru, tak na novém bydlišti nalézá nové jiné oběti. Čili k původně jediné oběti z minulé farnosti přibudou další oběti z nových farností, jak je od biskupů přestěhováván. ČILI JICH LOGICKY JSOU STOVKY. Když se ví, že dotyčných úchyláků je v České republice 10 až 15 a farářují desítky let. Nevinných kněží bylo a je …More
Je logické, že když se sexuální zločinec musí stěhovat z místa na místo, z fary na faru, tak na novém bydlišti nalézá nové jiné oběti. Čili k původně jediné oběti z minulé farnosti přibudou další oběti z nových farností, jak je od biskupů přestěhováván. ČILI JICH LOGICKY JSOU STOVKY. Když se ví, že dotyčných úchyláků je v České republice 10 až 15 a farářují desítky let. Nevinných kněží bylo a je několik tisícovek, těm úchyláci kazí pověst díky nevhodnosti jednání biskupů. Pro @Zedad
Zedad
@Libor Halik no je třeba doložit ty stovky zneužitých. Jinak jde o pomluvu a motivu pana Rozka nerozumim.
Zedad
@Vévoda povídej, co je pro tebe slušné
Zedad
Tady se dá těžko vyznat v tom, co je z komentářů smazáno a co ne.
Zedad
Libor Halik
ve videu máš, že statisticky neplatí že celibát je důvodem zneužívání, statisticky to neplatí, protože ve všech náboženstvích je stejné procento zneužívání.
Zedad
Libor Halik
Vidím to, jako správné vybírat snilá jablka, aby se nenakazila všechna zdravá jablka.
Ve výše uvedeném videu jde o všeobecné stanovisko ke zneužívání. To je správné.
No, ale jestli pan Rozek a další hovoří o stovkách zneužitých, no tak sem s nimi. On jako právník musí vědět, že není možné říci stovky zneužitých, pokud to nedoloží.
Zedad
Libor Halik
poslouchám to video. Případů přibývá? No chybí mi dokladovost o zneužívání v naší zemi!
Libor Halik
V České republice pomoc obětem sexzneužívání začala až s Rozekem v únoru 2019. Video je rozhovor z r.2016 na Slovensku a poté dokument vyrobený r.2013. Pro @Zedad
Zedad
@Libor Halik ještě nejsou doloženy ty stovky zneužitých.
Zedad
Označit ještě neznamená, že to kongregace shledá, jako skutečné.
Jeden z dvanácti křesťanů zrazuje Syna člověka.
Zedad
Libor Halik
Přesně. Nenáleží nám odsuzovat a nebo křivě odsuzovat nebo mluvit. Boží zákon známe a nenáleží nám ho měnit nebo rušit nebo upravovat podle svého
Libor Halik
Poslechněte si napřed video, jinak odsoudíte, aniž víte co. Pro @acer @Zedad Nesuďte (předčasně či křivě), abyste nebyli odsouzeni, pravil Pán Ježíš Kristus.
Zedad
Prozatím to vypadá tak, že pan Rozek stejně jako Nero označil kněze za ty, kteří zneužívají mladistvé. Nero tak označil křesťany.
Pan Rozek požádal papeže Františka, ať to v naší zemi vyřeši.
Libor Halik
Sám kardinál Duka 13.5.2019 řekl, že záleží na tom, zda se zneužití ke svému zneužití přiznají, což však někdy trvá i 20 let, než se k tomu odváží. Čili o stovkách zneužitých se můžeme dozvědět i za 20 let, či až u Boha na věčnosti. Můj kamarád Rozek URČITĚ není Nero. V nejhorším případě je naivně doufající, že Bergoglio (František) není aktivní homosexuál. V tom se mýlí. Rozek zažil homosexuální…More
Sám kardinál Duka 13.5.2019 řekl, že záleží na tom, zda se zneužití ke svému zneužití přiznají, což však někdy trvá i 20 let, než se k tomu odváží. Čili o stovkách zneužitých se můžeme dozvědět i za 20 let, či až u Boha na věčnosti. Můj kamarád Rozek URČITĚ není Nero. V nejhorším případě je naivně doufající, že Bergoglio (František) není aktivní homosexuál. V tom se mýlí. Rozek zažil homosexuální pokus od úchylného bohoslovce, který chtěl Rozka znásilnit, proto bojuje proti zneužívání. Pro @Zedad
Zedad
Označit skupinu lidí za TY, kteří dělají TO zlo je nesprávné.
Zedad
No pan Rozek už jeden případ má. Říkal to, že sám zažil obtěžování. Ještě ty stovky a nemá co řešit.
acer
V Církvi je dost odborníků. Církev nepotřebuje, aby jí radila ulice a masmédia. V tomto současném dorážení Zlého jde o útok proti tajemství. Církev není jen spolek a organizace, nýbrž tajemství. Postupně jde o rozbití tajných archívů, pak tajemství zpovědi, atd., atd. Hlavně Církev nepotřebuje nějaké exhibicionisty, kteří by si z péče o trpící a postižené dělali veřejnou kariéru a vlastní …More
V Církvi je dost odborníků. Církev nepotřebuje, aby jí radila ulice a masmédia. V tomto současném dorážení Zlého jde o útok proti tajemství. Církev není jen spolek a organizace, nýbrž tajemství. Postupně jde o rozbití tajných archívů, pak tajemství zpovědi, atd., atd. Hlavně Církev nepotřebuje nějaké exhibicionisty, kteří by si z péče o trpící a postižené dělali veřejnou kariéru a vlastní reklamu..
Zedad
Církev ustanovil Kristus a ani pekelelné brány ji nepřemohou. Jinak to nebude ani v dnešní době.