37:40
Libor Halik
61.9K
9.12.2022 13,13 PL gen. Skrzypczak: Rusi mají nadbytek munice, čímž vítězí (tj. munice z času SSSR, jak řekl Sivkov na: 7.12.2022 17,00 USA a ruský důstojník online se snaží zabránit jaderné… ) …More
9.12.2022 13,13 PL gen. Skrzypczak: Rusi mají nadbytek munice, čímž vítězí (tj. munice z času SSSR, jak řekl Sivkov na: 7.12.2022 17,00 USA a ruský důstojník online se snaží zabránit jaderné… ) Ve Lvově leží 11 000 ukrajinských vojáků v nemocnici. 34min vzrůstá početní převaha ruských vojsk, což způsobí konec ukrajinského válčení. Ale o času konce války rozhodne politicky USA a Čína.
rufff
Rusi majú nekonečné a nevyčerpateľné množstvo vodky a preto zvíťazia. Ale Ukrajinci majú úplne rovnaké množstvo vodky ako Rusi a preto zvíťazia tiež. A Všemohúci Hospodin, až ochutná Stalinove slzy, dá za pravdu a požehná obidva národy, lebo vodka spája národy a nebesia so zemou v jedno...
U.S.C.A.E.
Rusi majú ten istý potencionál hrešiť ako každý iný národ a etnikum majú svoje plusy a aj mínusy. A majú národné špecifiká Bohom chcené. Treba sa pozerať triezvo, ani nedémonizovať ani nemlodlárčiť, napríklad na potraty si zvykli ako na nejaký bežný zákrok.
U.S.C.A.E.
To čo sa snaží Putin namaglajzovať je strašný mačkopes a paškvíl on chce vytvoriť svovietizvaný cárizmus a to ešte v rámci regiónu NWO. Mne by istý typ Impéria nevadil ale toto mi vadí a garantujem že Boh to takto nechce.
Libor Halik
Transcript polsky: WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:04.525 Ionotarzno rada Znadarsporana 00:00:12.638 --> 00:00:19.741 rada Znada ciężkie walki wokół Bachmutu i 00:00:19.741 --> 00:00:23.358 ukraińskie ataki na terenie Rosji to działo się 00:00:23.358 --> 00:00:27.191 głównie w zeszłym tygodniu a w szczegółach o całej 00:00:27.191 --> 00:00:29.194 sytuacji za chwilę porozmawiam 00:00:29.194 --> …More
Transcript polsky: WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:04.525 Ionotarzno rada Znadarsporana 00:00:12.638 --> 00:00:19.741 rada Znada ciężkie walki wokół Bachmutu i 00:00:19.741 --> 00:00:23.358 ukraińskie ataki na terenie Rosji to działo się 00:00:23.358 --> 00:00:27.191 głównie w zeszłym tygodniu a w szczegółach o całej 00:00:27.191 --> 00:00:29.194 sytuacji za chwilę porozmawiam 00:00:29.194 --> 00:00:31.963 jak zawsze z generałem Waldamarem z Krzepczakiem 00:00:31.963 --> 00:00:34.321 ale za nim połączę się z panem generałem 00:00:34.321 --> 00:00:36.048 bardzo dziękuję wszystkim tym 00:00:36.048 --> 00:00:37.869 dzięki którym mogę to robić 00:00:37.869 --> 00:00:40.003 i prowadzić między inymi te 00:00:40.003 --> 00:00:42.228 analizy dziękuję wszystkim patronom 00:00:42.228 --> 00:00:44.888 kto z państwa chciałby dołączyć do tego ogrona 00:00:44.888 --> 00:00:47.138 bardzo serdecznie zapraszam 00:00:47.138 --> 00:00:49.613 na mój profil w serwisie Patronadpl te wsparcie 00:00:49.613 --> 00:00:51.327 jest dla mnie bardzo ważne jest 00:00:51.327 --> 00:00:54.227 bardzo ważne dla prowadzenia tego programu 00:00:54.308 --> 00:00:56.941 dziękuję szczególnie mecenasowi 00:00:56.941 --> 00:00:59.876 układu otwartego firmie emwukancelaria 00:00:59.876 --> 00:01:01.345 doradztwa restrukturyzacyjnego 00:01:01.345 --> 00:01:03.254 która zajmuje się pomocą dla firm 00:01:03.254 --> 00:01:05.019 w trudnej sytuacji finansowej 00:01:05.019 --> 00:01:08.408 i przypominam trwa jeszcze ciągle rekrutacja 00:01:08.408 --> 00:01:10.855 do szkoły przywództwa instytutu wolności 00:01:10.855 --> 00:01:13.447 gdzie rozmawiamy z wybitnymi kspertami 00:01:13.447 --> 00:01:15.967 z różnych dziedzin między innymi z generaem 00:01:15.967 --> 00:01:17.900 Waldemarem S Krzypczakiem będziecie mogli 00:01:17.900 --> 00:01:19.636 acze uczestnicy tej szkoły będą 00:01:19.636 --> 00:01:22.175 mogli posłuchać pana generała na żywo 00:01:22.175 --> 00:01:24.377 ale będzie też wielu przedsiębiorców 00:01:24.377 --> 00:01:26.455 wielu ekspertów z bardzo różnych dziedzin 00:01:26.455 --> 00:01:28.776 wszystkie szczegóły na stronie wuw 00:01:28.776 --> 00:01:32.789 szkola przywództwa epeel do osiemnaśtegogrudnia 00:01:32.789 --> 00:01:38.123 trwa rekrutacja zgłaszajcie się miejsca już w zasadzie są 00:01:38.123 --> 00:01:41.727 jest tyle ile trzeba ale zawsze możemy wybrać 00:01:41.727 --> 00:01:43.385 lepszych kandydatów więc namawiam 00:01:43.385 --> 00:01:46.417 bardzo do zgłaszania się tyle ogłoszeń 00:01:46.417 --> 00:01:51.991 a teraz już łączę się z panem generałem do Snlemdarśdorana 00:01:53.202 --> 00:01:55.641 dzięń dobry panie generale 00:01:55.641 --> 00:01:58.207 dzi dobry panu Dziedory państwu 00:01:58.207 --> 00:02:01.046 czy w tym tygodniu jest lepiej 00:02:01.046 --> 00:02:04.629 niż w poprzednim z naszego punktu widzenia 00:02:04.629 --> 00:02:08.220 sytuacja na okraju jest bardzo trudna trudna 00:02:08.220 --> 00:02:10.539 z z powodu kryzysu humanitarnego 00:02:10.539 --> 00:02:14.885 który jest dziełem uderzeń rakietowych 00:02:14.885 --> 00:02:16.608 na infrastrukturę krytyczną 00:02:16.608 --> 00:02:20.053 przez armię rosyjską ten kryzys się pogłębia 00:02:20.053 --> 00:02:23.439 i reczywiście zaczyna się problem 00:02:23.439 --> 00:02:26.328 ewakuacji ludności z dużych eglomeracji 00:02:26.328 --> 00:02:29.605 miejskich między nimi Kijowach dzie Kiów 00:02:29.605 --> 00:02:32.288 pozbawiony z Ogrzywanie pozbawiony wody jest 00:02:32.288 --> 00:02:34.139 cały czas zagrożony uderzeniemi rakietowymi 00:02:34.139 --> 00:02:37.217 to powoduje konieczność ewakuacji ludności o 00:02:37.217 --> 00:02:39.438 czym między ini mówił Merkiowa 00:02:39.438 --> 00:02:41.602 ale to nie cytylko Kijowa to 00:02:41.602 --> 00:02:44.601 dotyczy Dużh miastukraińskich 00:02:44.601 --> 00:02:46.437 szczególnie w regionie wschodniych gdzie 00:02:46.437 --> 00:02:49.108 jete miasta są jakby w strefie przyfrontowej 00:02:49.108 --> 00:02:51.290 i one są obiektami uderzeń 00:02:51.290 --> 00:02:53.529 rakietowych armii rosyjskiej 00:02:53.529 --> 00:02:56.746 pozbawiają prądu pozbawiają ciepła ogrzewania 00:02:56.746 --> 00:03:00.271 dostaw żywności zagrażając czas ludności cywilnej 00:03:00.271 --> 00:03:01.329 to jest główny problem 00:03:01.329 --> 00:03:02.945 w Tórym w tej chwili się boryka 00:03:02.945 --> 00:03:05.187 Ukraina kryzys humanitarny 00:03:05.187 --> 00:03:06.772 który się przeradza powoli 00:03:06.772 --> 00:03:08.186 w katastrofę chumanitarną 00:03:08.186 --> 00:03:10.938 która zmusi prawdopodobnie część ludności 00:03:10.938 --> 00:03:13.444 szczególnie z Reonówschodnregionów wschodnich 00:03:13.444 --> 00:03:18.028 do ewakuacji czy do ucieczki z tych regionów w częśći 00:03:18.028 --> 00:03:19.451 zachodniej Ukrainy wydaje się 00:03:19.451 --> 00:03:22.513 że rząd ukraiński o tym wie od kilku miesięcy 00:03:22.513 --> 00:03:24.636 myśmy też otaj o panu mówili o tym 00:03:24.636 --> 00:03:28.360 że do tego dojdzie tylkomoim zdaniem te działania 00:03:28.360 --> 00:03:30.973 które w Tejchwili Maą miejsce są mocno spóźnione 00:03:30.973 --> 00:03:33.300 bo tą ludność Ukraincy powinni 00:03:33.300 --> 00:03:34.446 dużo wcześnie ewakuować 00:03:34.446 --> 00:03:36.440 właśnie w obliczu zagrożenia 00:03:36.440 --> 00:03:37.780 tą katastrofą homanitarną 00:03:37.780 --> 00:03:40.475 która w tej chwili jsmoi zanim się zaczęła 00:03:40.475 --> 00:03:43.359 jeśli mogę tuaj Ddam panie general 00:03:43.359 --> 00:03:44.794 zanim przejdziemy Doopisu 00:03:44.794 --> 00:03:46.328 całej sytuacji to ja tu podzielę się 00:03:46.328 --> 00:03:48.570 swoimi doświadczeniami bo właśnie wróciłem z 00:03:48.570 --> 00:03:53.045 Kiowa byłem tam 8 dni i obserwowałem to 00:03:53.045 --> 00:03:55.774 więc oczywiście sytuacja jest trudna tu pełn 00:03:55.774 --> 00:03:58.724 pełna zgoda wyłączenia prądu 00:03:58.724 --> 00:04:00.637 i wyłączenia ogrzewania 00:04:00.637 --> 00:04:03.160 właśnie bardziej prądu niż ogrzewania 00:04:03.160 --> 00:04:05.215 ale ogrzewania też w wielu miejscach są 00:04:05.215 --> 00:04:07.554 ale one nie są ciągłe naczy jest tak 00:04:07.554 --> 00:04:13.857 że cały czas one tte wyłączenia są po pierwsze jakoś 00:04:14.079 --> 00:04:17.862 anansowane i one trwają po kilka godzin ludność 00:04:17.862 --> 00:04:19.924 znakomicie sobie daje radę wszędzie chodzą 00:04:19.924 --> 00:04:21.463 generatory znaczy wszędzie tam 00:04:21.463 --> 00:04:22.985 gdzie są nie wszyscy mają generatory 00:04:22.985 --> 00:04:24.703 dlatego one są niezwykle dzisiaj potrzebne 00:04:24.703 --> 00:04:27.705 na Ukrainie ale tak naprawdę jak obserwowuem 00:04:27.705 --> 00:04:29.092 Kioftoan funkcjonuje normalnie 00:04:29.092 --> 00:04:31.105 zresztą o tym będę opowiadał wkrótce 00:04:31.105 --> 00:04:34.189 państwu odcinkach temu poświęconych 00:04:34.189 --> 00:04:36.601 moim reportarzu stamtąd 00:04:36.601 --> 00:04:40.425 i jest tak że na początku Kliczko mówił o tym 00:04:40.425 --> 00:04:43.016 żeby apelował nczy zapowiadał 00:04:43.016 --> 00:04:44.957 że być może trzeba będzie całe miasto 00:04:44.957 --> 00:04:48.040 ewakuować natomiast potem się z tego wycofał 00:04:48.040 --> 00:04:51.604 i teraz nawet byłem na spotkaniu z nimi on mówił 00:04:51.604 --> 00:04:53.458 o tym że trzeba być gotowym 00:04:53.458 --> 00:04:56.128 w razie pogorszenia się sytuacji 00:04:56.128 --> 00:05:00.810 na to żeby wyjeby nżeby wyjechać gdzieś 00:05:00.810 --> 00:05:02.110 w okolice Kijowah tak 00:05:02.110 --> 00:05:06.041 żeby namawiał mieszkańców do tego żeby 00:05:06.041 --> 00:05:09.512 nawiązywali kontakty ze swoimi przyjaciółmi rodzinami 00:05:09.512 --> 00:05:12.186 które mieszkają dziś niedaleko czy poza Kijowem 00:05:12.186 --> 00:05:14.750 żeby w razie czego w razie trudnej sytuacji 00:05:14.750 --> 00:05:16.282 móc się ewakułować 00:05:16.282 --> 00:05:18.513 natomiast oni jeszcze ciągle dają sobie radę 00:05:18.513 --> 00:05:20.486 no i druga rzecz niesamowicie to 00:05:20.486 --> 00:05:21.704 jestem ciekaw rz Paskiej opinii 00:05:21.704 --> 00:05:23.826 na ten temat wydaje mi się że 00:05:23.826 --> 00:05:25.373 znakomicie jednak działała 00:05:25.373 --> 00:05:27.177 ta obrona przeciw lotnicza Nobo 00:05:27.177 --> 00:05:29.050 ostatnie ataki które były 00:05:29.050 --> 00:05:32.274 na Kiów Nwogle naninfrastrukturę 00:05:32.274 --> 00:05:34.536 w osiemdziesięciu procentach badaj 00:05:34.536 --> 00:05:36.232 że zostały te rakiety 00:05:36.232 --> 00:05:38.522 zestrzelone zanim doleciały na miejsce 00:05:38.522 --> 00:05:40.093 więc mówi o samym Kijowie 00:05:40.093 --> 00:05:42.069 bo napewno w tych miastach na wschodzie 00:05:42.069 --> 00:05:43.827 sytuacja jet trudniejsza tu też jest 00:05:43.827 --> 00:05:46.873 trudna tomiast Toowalczy 00:05:46.873 --> 00:05:49.565 o przeżycie ale funkcjonuje w miarę nieźle 00:05:49.565 --> 00:05:51.398 i zresztą Ciludzie są pełni 00:05:51.398 --> 00:05:53.438 dobrej energii przepraszam tu podzielią się 00:05:53.438 --> 00:05:55.678 swoim doświadczeniem oddję panu 00:05:55.678 --> 00:05:59.297 głos proszę czekzwłaszcza pańskej opinii 00:05:59.297 --> 00:06:01.305 o tej obronie przeciwlotniczej 00:06:01.305 --> 00:06:04.061 na ile pan ocenia jej skuteczność 00:06:04.061 --> 00:06:05.635 wracając jeszcze do kryzysu 00:06:05.635 --> 00:06:07.630 humanitarnego Jaby nie czekał 00:06:07.630 --> 00:06:08.937 na skutki tlko kryzysu wtedy 00:06:08.937 --> 00:06:11.045 kiedy one będą miały miejsco bo będzie wtedy 00:06:11.045 --> 00:06:13.096 naewokuacje ludności nartowanie ludzi 00:06:13.096 --> 00:06:15.324 będzie za późno ja jestem zwolennikiem 00:06:15.324 --> 00:06:18.521 uprzedzania rozwoju sytuacji operacyjnej 00:06:18.521 --> 00:06:21.732 i te humanitarnej wązkotym skłaniałem się ku temu 00:06:21.732 --> 00:06:24.462 żeby Tąludność odpoidówcześiej ewakułować 00:06:24.462 --> 00:06:26.437 a nie czekać aż będzie tatalna katastrofa 00:06:26.437 --> 00:06:28.820 a Rosjanie do tego dążą 00:06:28.820 --> 00:06:31.187 moim zdaniem dalej będą dewestować Kijów 00:06:31.187 --> 00:06:33.170 i dalej będące swoje cele chcecie 00:06:33.170 --> 00:06:35.841 osiągać Wziąskutym czekanie na to 00:06:35.841 --> 00:06:38.729 co będzie jeszcze moim zdaniem jest nieuzasadnione 00:06:38.729 --> 00:06:41.605 bo trzeba uprzedzać działanie przezeciwnika 00:06:41.605 --> 00:06:43.820 i tego jestem zwolennikiem 00:06:43.820 --> 00:06:46.984 le tprzpraszajeszcze raz małmała polemika 00:06:46.984 --> 00:06:50.424 ponieważ naprawdę oniczy 00:06:50.424 --> 00:06:53.930 póki co bo też byłem na takim spotkaniu w krw 00:06:53.930 --> 00:06:55.075 którym uczestniczyli szefowie 00:06:55.075 --> 00:06:56.331 dwóch firm energetycznych 00:06:56.331 --> 00:06:57.986 oczywiście no oni sprzedawali 00:06:57.986 --> 00:06:59.660 swoją wersję tak ale mówili 00:06:59.660 --> 00:07:04.168 że cały czas udaje się utrzymać ciągłość 00:07:04.168 --> 00:07:05.816 z przerwami ale Jaby taką wmiarą 00:07:05.816 --> 00:07:08.838 systematcznsystematyczne dostawy 00:07:08.838 --> 00:07:12.573 dostawy energii i to miastotemu 00:07:12.573 --> 00:07:14.860 miastu udaje się funkcjonować jeżeli na to nałożyć 00:07:14.860 --> 00:07:17.659 tę wysoką skuteczność 00:07:17.659 --> 00:07:20.579 obrony przeciw lotniczej bo naprawdę jakby na 00:07:20.579 --> 00:07:24.158 same miasto te rakiety nie spadają one spadały 00:07:24.158 --> 00:07:27.695 na infrastrukturę i są rzeczywiście dewastujące 00:07:27.695 --> 00:07:30.122 ale dosyć szybko udaje się to stawiać wic 00:07:30.122 --> 00:07:31.506 ja przez Namy jestem w tym 00:07:31.506 --> 00:07:32.925 względzie większym optymistą 00:07:32.925 --> 00:07:35.588 niż pan generał ale oczywiście zobaczymy 00:07:35.588 --> 00:07:38.207 bardzo chciałbym ja mieć rację le 00:07:38.207 --> 00:07:41.817 Rdorja nie jestem pesimistą 00:07:41.817 --> 00:07:45.632 oo to chodzi o to że jako wojskowym mam obowiązek 00:07:45.632 --> 00:07:48.608 prognozować rodzuj sytuacji jeżeli 00:07:48.608 --> 00:07:50.685 ma dojść ddo kolejnych uderzeń 00:07:50.685 --> 00:07:53.512 zmasowanych uderzeńrakietowych nakijów 00:07:53.512 --> 00:07:55.173 to nie wolno czekać na ewokłaci ludności 00:07:55.173 --> 00:07:57.308 aż stanie się ta katastrofa tylgo trzeba 00:07:57.308 --> 00:08:00.284 ododniecześniej ewwakuować 00:08:00.284 --> 00:08:04.242 ito wynika mojego podejśc żołnierzaktóry 00:08:04.242 --> 00:08:06.769 ma przewidywać rozwój sytuacji 00:08:06.769 --> 00:08:10.192 bo my wojskowi mamy zapobiegać 00:08:10.192 --> 00:08:12.955 a nie usuwać skutki Tjst jedna rzecz 00:08:12.955 --> 00:08:16.231 teraz wracając do obrony powierznej ona rzeczywiście 00:08:16.231 --> 00:08:18.376 jest skuteczna pierścień 00:08:18.376 --> 00:08:21.786 czy strefowa ochrona obrona przecilotnicza 00:08:21.786 --> 00:08:23.640 i przeciw powietrzna na taki obi jest 00:08:23.640 --> 00:08:26.120 bardzo skuteczna Kiów jest centrum 00:08:26.120 --> 00:08:28.435 Ukrainy w wziązku z tym ta obrona jest 00:08:28.435 --> 00:08:31.242 bwielowarstwowa onjc wielostrefowe 00:08:31.242 --> 00:08:33.437 i to pozwala skutecznie zwalczać 00:08:33.437 --> 00:08:35.813 rakiety i środki napadu powiecrznego 00:08:35.813 --> 00:08:38.068 armii rosyjskiej le stąd niewiele ich 00:08:38.068 --> 00:08:40.610 spada rzeczywiście uderza nie spada uderza 00:08:40.610 --> 00:08:43.563 nana kijów ale generalnie nie tyle na 00:08:43.563 --> 00:08:45.907 budynki mieszkalne bo t raczej j te 00:08:45.907 --> 00:08:47.599 uderzenie mają charakter przypadkowy 00:08:47.599 --> 00:08:49.589 raczej skupiona jest uwaga 00:08:49.589 --> 00:08:52.432 na uderzenie nainfrastrukturę krytyczną ta 00:08:52.432 --> 00:08:55.091 która ma spotyngować tą katastrofę 00:08:55.091 --> 00:08:58.473 humanitarną którą chcą Rosjanie na Ukrainie 00:08:58.473 --> 00:09:00.407 wywołać przyczym to dotyczy 00:09:00.407 --> 00:09:02.466 całej Ukrainy i tych uderzeń 00:09:02.466 --> 00:09:04.773 i te uderzenia mają charakter systematyczny 00:09:04.773 --> 00:09:07.077 i one powtarzane są na niektóre objekty 00:09:07.077 --> 00:09:08.904 wielokrotnie tak żeby 00:09:08.904 --> 00:09:12.459 ponawet odbudowy czegokolwiek czy reaktywacji 00:09:12.459 --> 00:09:15.685 nadal niczyć t systemy zopatrujące 00:09:15.685 --> 00:09:19.476 energięelektryczną miasta ukraińskie 00:09:19.476 --> 00:09:22.311 i ten proces postępuje on się pogłębia 00:09:22.311 --> 00:09:24.847 czy generatory rozwiążą problem nie wiem 00:09:24.847 --> 00:09:26.421 to się okaże natomiast 00:09:26.421 --> 00:09:28.320 jesteśmy na początku zimy najgorszy 00:09:28.320 --> 00:09:31.221 przed nami najgorsza pora roku jest przed nami 00:09:31.221 --> 00:09:34.049 najblisze Ryczry będą tymi 00:09:34.049 --> 00:09:36.500 które zdecydują o tym czy 00:09:36.500 --> 00:09:38.973 ta katastrofa będzie rozległą czytylko 00:09:38.973 --> 00:09:41.413 ona będzie punktową jak naprzykład Dotyczyśmlikijowa 00:09:41.413 --> 00:09:43.846 czy Czarnichowa czy Naprykład Harkowa 00:09:43.846 --> 00:09:47.500 ale ja zwracam uwagę na to że 00:09:47.500 --> 00:09:50.436 działania otpowinnybyć podjęte 00:09:50.436 --> 00:09:53.081 w zakresie usuwania skutków 00:09:53.081 --> 00:09:55.429 tej katastrofy dużo wcześniej i między nim 00:09:55.429 --> 00:09:57.530 poprzez ewakuacje ludności drionów 00:09:57.530 --> 00:10:00.231 dla niebezpiecznych taki które 00:10:00.231 --> 00:10:04.426 pozwalałyby im normalnie funkcjonować t jeśli chodzi 00:10:04.426 --> 00:10:07.356 oo tę kwestie natomiast obrona pojeżzna jest skuteczna 00:10:07.356 --> 00:10:10.928 i wydaje mi się że on Jestnatyles skuteczna 00:10:10.928 --> 00:10:13.063 że jak to mówią Ukraincy 00:10:13.063 --> 00:10:15.767 że około siedemdisięciu prcent środków 00:10:15.767 --> 00:10:18.813 które Rosjani wystrzeliwoją jest wtrącana 00:10:18.813 --> 00:10:21.179 napewno ta efektywność systemu 00:10:21.179 --> 00:10:23.387 jest dużo większa broni Kijowa 00:10:23.387 --> 00:10:25.607 niż dziś wgłębi Ukrainy bgdzie 00:10:25.607 --> 00:10:28.564 ta obrona powietrzna nie jest tak gęsta 00:10:28.564 --> 00:10:31.703 jak w tej wschodniej strefie Ukrainy 00:10:31.703 --> 00:10:34.653 ale tys naturalne i wzwiązku z tym wydaje mi się 00:10:34.653 --> 00:10:38.207 że nawet założenie że ta skuteczność całek 00:10:38.207 --> 00:10:39.970 Zystajmujes na poziomie pięćdziesięci 00:10:39.970 --> 00:10:43.907 sześździesięciu Proset przy rozległości Ukrainy 00:10:43.907 --> 00:10:47.759 obszarowej rodlygłości to jest to system bardzo skuteczny 00:10:47.759 --> 00:10:50.143 ale z tych danych z ostatnich 00:10:50.143 --> 00:10:51.842 w każym razie ataków wynika że one jest większa 00:10:51.842 --> 00:10:54.928 niż 50 sześdziesiątprcet naczy skuteczności obrony 00:10:54.928 --> 00:10:56.780 tak bo tam aniemna dziewięćdzisiąt 00:10:56.780 --> 00:10:59.317 rakiet spadło zdaje się skutecznych 10 00:10:59.317 --> 00:11:02.139 jedaktoże dyskutuję na tym co podają media 00:11:02.139 --> 00:11:03.845 i co podaje propaganda ukraińska 00:11:03.845 --> 00:11:07.109 bo doniej tyż Rza Mić dystans ja absolutnie 00:11:07.109 --> 00:11:09.201 popieram Ukrainy wspieram Ukrainy 00:11:09.201 --> 00:11:12.883 ale jako wojskowy mam realnie oceniać sytuację i 00:11:12.883 --> 00:11:16.132 oczywiście media prowadzą wojny inaczej 00:11:16.132 --> 00:11:18.999 niż to robią wojskowi to widać 00:11:18.999 --> 00:11:21.903 na Ukrainie ale ja mówię że nawet ta skuteczność o 00:11:21.903 --> 00:11:23.343 któreja powiedziałem wcześniej 00:11:23.343 --> 00:11:25.473 to ona jest dobrą skutecznością 00:11:25.473 --> 00:11:27.435 i gwarantuje moim zdaniem 00:11:27.435 --> 00:11:30.383 w dłuższej perspektywie czasowej 00:11:30.383 --> 00:11:34.181 duże straty napdśrodkach napadu 00:11:34.181 --> 00:11:35.828 powecznego armii rosyjskiej 00:11:35.828 --> 00:11:38.597 za ym uważam że ja tak oceniam 00:11:38.597 --> 00:11:40.932 że system jest skuteczny 00:11:40.932 --> 00:11:45.519 okej jeszcztlosłowojeszcze podkreśdotyczące tej 00:11:45.519 --> 00:11:49.657 ewakuacji nczy tu się nie zgadzam z panem czymo 00:11:49.657 --> 00:11:54.830 sytuacji dzisiejszej dzisiaj Kiów funkcjonuje tak 00:11:54.830 --> 00:11:56.257 w trudnych warunkach 00:11:56.257 --> 00:11:59.909 reczywiście trudnych ludzio jest cięż niełatwo 00:11:59.909 --> 00:12:02.944 część ludzi zresztą wyjechała to widać 00:12:02.944 --> 00:12:05.577 tam jest mniej ludzi ni niż normalnie niemniej to 00:12:05.577 --> 00:12:08.490 est potężne miasto Naczy ywieź dwa 3 miliony ludzi 00:12:08.490 --> 00:12:10.581 to jest gigantyczna operacja 00:12:10.581 --> 00:12:12.041 a narazie udaje m się to utrzymać 00:12:12.041 --> 00:12:13.529 tak być może za jakiś czas 00:12:13.529 --> 00:12:15.771 będziekiedy temperatury spadną niżej AK 00:12:15.771 --> 00:12:17.441 ja tam byłem to było Mins dwa Minus 3 00:12:17.441 --> 00:12:19.117 tak jak będzie Minus 15 00:12:19.117 --> 00:12:21.125 i przyjdzie kilka skutecznych ataków 00:12:21.125 --> 00:12:22.169 wtedy rzeczywiście może być 00:12:22.169 --> 00:12:23.947 bardzo ciężko ale dzisiaj jeszcze 00:12:23.947 --> 00:12:29.475 iezapóaay będze z Zapóźno mam uprzezać 00:12:29.475 --> 00:12:32.772 a nie usuwać skutki to podkreślam całyczaz le 00:12:32.772 --> 00:12:35.146 panie redoktorze to się okaży Al Miśym czasie 00:12:35.146 --> 00:12:37.326 a myślę że najbliższej miesic dwa pokażą 00:12:37.326 --> 00:12:39.088 naprawdę jakajeś sytuacja 00:12:39.088 --> 00:12:40.506 na Ukrainie ja tylko mówię 00:12:40.506 --> 00:12:42.146 o tym co jest bardzo iebezpieczne 00:12:42.146 --> 00:12:44.585 ddla Ukraińców jako obywateli 00:12:44.585 --> 00:12:47.818 moim zdaniemo się działo 00:12:47.859 --> 00:12:49.812 okej proszęopwiedzieć 00:12:49.812 --> 00:12:53.442 co co przejdźmy do sytuacji nna frontach 00:12:53.442 --> 00:12:55.919 nie wiem czy od którego reionu chciałby pan 00:12:55.919 --> 00:12:58.394 zacząć jak zawsze pokazuje 00:12:58.394 --> 00:12:59.567 dla państwa oglądających 00:12:59.567 --> 00:13:01.385 na jutiubimapy całej Ukrainy 00:13:01.385 --> 00:13:02.457 t niewiele się zmieniło 00:13:02.457 --> 00:13:09.097 od odpoprzedniego tygodnia najgrobie strony rt 00:13:09.097 --> 00:13:10.199 tak 00:13:10.199 --> 00:13:12.676 obie strony prowadzm operacji obronne Zarównojedni 00:13:12.676 --> 00:13:14.249 jak i drudzy 00:13:14.530 --> 00:13:16.702 główny Wisijak walki skupiony jst 00:13:16.702 --> 00:13:19.428 w regionie Soodaru i Bachmutu 00:13:19.428 --> 00:13:21.713 gdzie Rosjanie nieustannie dążą 00:13:21.713 --> 00:13:26.046 do przełamania obrony ukraińskiej i wybicia tych wrót 00:13:26.046 --> 00:13:30.607 w kierunku na sławiaskich Krematorsk czyli do panowania 00:13:30.607 --> 00:13:33.875 cana całą głębokość wodu do nieckiego i to 00:13:33.875 --> 00:13:35.960 jest główny cel który sobie razanie założyli 00:13:35.960 --> 00:13:38.931 oni konsekwentni go realizują tam kierują 00:13:38.931 --> 00:13:42.809 główne siły i wbrew Tomo Cmedia mówią 00:13:42.809 --> 00:13:44.943 że tam walczą Wagnerowcy tam nie walczą 00:13:44.943 --> 00:13:48.692 tylko Wagnerowcy tam w tej chwili są elementy szuztej armii 00:13:48.692 --> 00:13:50.517 która została otworzona 00:13:50.517 --> 00:13:53.393 w rejonie Kurska one tam skierowane stały 00:13:53.393 --> 00:13:56.184 około dwunastu grup bojowych batalionowych 00:13:56.184 --> 00:13:58.622 które odzyskały zdolność bojową 00:13:58.622 --> 00:14:02.182 i one w terenie atakują 00:14:02.182 --> 00:14:05.642 czyli w rejonie Soedaru Bahmudu iawdiewki 00:14:05.642 --> 00:14:10.543 gdzie Rosjanie za wszelką cenę są te wrota do 00:14:10.543 --> 00:14:14.529 głębi odwodu do nieckiego wybić 00:14:14.529 --> 00:14:16.348 a tymi wrotami to jest ta 00:14:16.348 --> 00:14:18.913 róbież Soedarbachmutiawdjewka 00:14:18.913 --> 00:14:21.264 i wydaje się że w tej chwili Ukraińcy mają 00:14:21.264 --> 00:14:23.281 poważne problemy z otrzymaniem obrony 00:14:23.281 --> 00:14:27.359 n tych rubieżach bo rosjani maj dużą przewagę 00:14:27.359 --> 00:14:29.685 i oni on tą przewagę całyczas budują 00:14:29.685 --> 00:14:33.077 bo wiedzą że dzięki tej przewadzy mogą tą obronę 00:14:33.077 --> 00:14:35.942 ukraińską przełamywać 00:14:35.942 --> 00:14:39.645 i co ciekawe tozastanawiam ię 00:14:39.645 --> 00:14:41.768 skąd rosyjani mają tyle amunicji 00:14:41.768 --> 00:14:45.955 bo główni Arżeriski bo głównie tą arżerią 00:14:45.955 --> 00:14:50.102 wybijają dziury w obronie ukraińskiej 00:14:50.102 --> 00:14:53.279 ogromny leści amunicji Rosjanie zżywają 00:14:53.279 --> 00:14:55.992 ta artyleria jest coraz skuteczniejsza 00:14:55.992 --> 00:14:57.250 jak jeszcze kilka miesięcy 00:14:57.250 --> 00:15:00.081 temu ona była małocelna mało skuteczna 00:15:00.081 --> 00:15:03.318 to Rosjanie nauczyli się rozpoznawać cele 00:15:03.318 --> 00:15:05.210 i skutecznie je razić wiązku z tym 00:15:05.210 --> 00:15:07.291 ta ilość tej artyleri 00:15:07.291 --> 00:15:09.542 tam n tym kierunku skupionyh ilość amunicji 00:15:09.542 --> 00:15:12.217 które Naszużywa na pozycje 00:15:12.217 --> 00:15:14.381 ukraińskie powuduje to że 00:15:14.381 --> 00:15:17.859 rozbijają aczy wybijają dzióry w obroni ukraiński 00:15:17.859 --> 00:15:20.590 i to im pozwala czynić postępy terenowe 00:15:20.590 --> 00:15:23.409 bardzo niewielkie ale Jeednak 00:15:23.409 --> 00:15:25.358 zatym ten kierunek jest niezwykle 00:15:25.358 --> 00:15:27.533 ciężki okrańcy również skupiają 00:15:27.533 --> 00:15:30.143 dużą uwagę na tym kierunku tam kumlują 00:15:30.143 --> 00:15:33.515 swoje odwody operacyjne wzmacniają to obronę 00:15:33.515 --> 00:15:36.803 ale poziom straty jakie obie strony ponoszą 00:15:36.803 --> 00:15:40.580 na tym kierunku są bardzo wysokie są 00:15:40.580 --> 00:15:43.287 bardzo wysokie straty i moim zdaniem 00:15:43.287 --> 00:15:48.153 Tenta wola wybicia tej dziury w obronie ukraińskiej 00:15:48.153 --> 00:15:51.752 wy tych wrót w Rynie bachmutu powoduje to 00:15:51.752 --> 00:15:53.026 że Rosjanie tam przyrzucają 00:15:53.026 --> 00:15:56.417 cały swój potencjał rezerwowej i 00:15:56.417 --> 00:15:58.873 jest bardzo niebezpieczny dla obrony ukraińskiech 00:15:58.873 --> 00:16:01.915 bo Rosjanie nieustannie zwiększają 00:16:01.915 --> 00:16:04.370 tn potencjał niej ustannie uderżają 00:16:04.370 --> 00:16:07.145 na pozycję ukraińskie bijąc wybijając 00:16:07.145 --> 00:16:10.571 te dziury Łamiec obrony ukraińską i wydaje się 00:16:10.571 --> 00:16:13.511 że jak atą chwilę mimo stratyeakie ponoszą 00:16:13.511 --> 00:16:15.197 dużyj strategii ponoszą 00:16:15.197 --> 00:16:18.499 to jednak Rosjani pnadal naprzód 00:16:18.499 --> 00:16:21.446 ale z ukrainypanie general gdyby spojrzę na to 00:16:21.446 --> 00:16:26.739 z drugiej strony TK Ooni rzeczywiście jest tak 00:16:26.739 --> 00:16:31.674 jak pan mówi ja wczoraj miam okazję połączyć rozmawiałem 00:16:31.674 --> 00:16:36.312 z jednym zznajomym ukraińskim żołnierzem 00:16:36.312 --> 00:16:38.773 bardzo doświadczonym który dokładnie tam jest nią 00:16:38.773 --> 00:16:40.954 i ppotwierdzał to co pan mówi narze 00:16:40.954 --> 00:16:44.130 bardzo ciężkie walki ale też mówił mi słwoj 00:16:44.130 --> 00:16:45.816 w zasadzie wszystko stoi 00:16:45.816 --> 00:16:48.377 w miejscu naczy raz się jedni premy się przesuwamy 00:16:48.377 --> 00:16:51.795 o kilkadziesiąt kilkasetmetrów raz oni 00:16:51.795 --> 00:16:55.169 przy takim natężeniu o którym pan mówi rocywiście Rosyanie 00:16:55.169 --> 00:16:59.637 tam przesuwają domyślam sięjest TK jk tak 00:16:59.637 --> 00:17:02.391 jak pan generał mówi Noto te sukcesy 00:17:02.391 --> 00:17:07.186 są niewielkie tak aczy mimo wszystko ci ukrańcy 00:17:07.186 --> 00:17:10.423 trzymają ich tam i tojest trudne są 00:17:10.423 --> 00:17:14.179 duże straty Yale ale nie posuwają się tak 00:17:14.179 --> 00:17:16.318 jeżelimimo tych dużych 00:17:16.318 --> 00:17:19.449 spoglądając z drugiej strony tej szklanki 00:17:19.449 --> 00:17:22.516 mimo tak dużych sił położenia tak 00:17:22.516 --> 00:17:24.548 dużego nacisku no nie posuwają się 00:17:24.548 --> 00:17:26.814 czy posuwają się minimalnie do przodu 00:17:26.814 --> 00:17:28.963 te postępy które oni mają 00:17:28.963 --> 00:17:31.060 to one są minimalne od początku tego uderzenia 00:17:31.060 --> 00:17:35.224 na kierunku Bahmukim natomiast jednak są postępy 00:17:35.224 --> 00:17:36.295 i oni w Tejchwili obchodzą 00:17:36.295 --> 00:17:40.593 od powodniego wschodu Bachmud uderzają nasolydar 00:17:40.593 --> 00:17:43.704 również i mimo tego że te postępy są na dobie 00:17:43.704 --> 00:17:46.810 kilkaset metrów to jednak one mają miejsce 00:17:46.810 --> 00:17:50.233 zatemobrona ukraińska jest napewno skuteczna 00:17:50.233 --> 00:17:51.063 n poziomie taktycznym 00:17:51.063 --> 00:17:56.041 na poziomie operacyjnym rysują się obejścia zrón 00:17:56.041 --> 00:18:00.761 od północy bachmuty jaki od południa co być może 00:18:00.761 --> 00:18:03.791 wróżył Rosyjanom przede wszystkim 00:18:03.791 --> 00:18:04.937 bo oni pewnie o tym myślą 00:18:04.937 --> 00:18:08.068 żeby te wojska które bronić Bachmutu żebi ominąć 00:18:08.068 --> 00:18:09.323 od południa od północy 00:18:09.323 --> 00:18:11.286 i póć tą głębię operacyjną o której mówi 00:18:11.286 --> 00:18:13.493 na tą Rubiesz słowiański Kramators 00:18:13.493 --> 00:18:15.857 to co było przedmiotem ich 00:18:15.857 --> 00:18:18.861 operacji od trzeciego kwietnia więc oni 00:18:18.861 --> 00:18:21.022 tyz tych celów nie zrezygnowali doążą 00:18:21.022 --> 00:18:23.957 do tych celów ze wszelką cenę i wydaje się że 00:18:23.957 --> 00:18:26.216 napełno w tych zamiarach nie ustaną 00:18:26.216 --> 00:18:29.603 i te postępy które mają Tkilkadziesią 00:18:29.603 --> 00:18:31.164 czy kilkaset metrów na dobę 00:18:31.164 --> 00:18:32.916 jednak mimo wszystko są postępami 00:18:32.916 --> 00:18:34.397 które biją tej dziury 00:18:34.397 --> 00:18:37.372 w obroni ukraińskiej i powtarzam 00:18:37.372 --> 00:18:40.748 ta przewaga artleirosyjskiej 00:18:40.748 --> 00:18:42.199 która jest coraz skuteczniejsza 00:18:42.199 --> 00:18:44.734 jeżli chodzi o celność mie zdumiewa 00:18:44.734 --> 00:18:49.067 bo zastanawiaem się skd Rosjani mają tele amunicji 00:18:49.067 --> 00:18:52.190 oni zużywają ogromnej Leszczy muniniektórzy mówią 00:18:52.190 --> 00:18:54.051 że nawet Ti szeźiesiąt tysięcy 00:18:54.051 --> 00:18:55.549 pocisków na dobę zużywają 00:18:55.549 --> 00:18:57.520 na froncie zeźsiąt tysięcy 00:18:57.520 --> 00:18:59.099 nie się to wiedzyć aż nie chce 00:18:59.099 --> 00:19:00.939 żeby takiej ilością nic niezużywano 00:19:00.939 --> 00:19:03.953 ale jakby nawet wyżzywano nawet trzydieści tysięcy 00:19:03.953 --> 00:19:05.489 to jest to bardzo dużo 00:19:05.489 --> 00:19:08.582 możliwości produkcyjne amunicji 00:19:08.582 --> 00:19:11.060 nawet Amerykanie w tej chwili 00:19:11.060 --> 00:19:13.328 nie mają miesięcz na produkcja jest 00:19:13.328 --> 00:19:15.478 a poziomie kilku zaledwie tysięcy 00:19:15.478 --> 00:19:19.653 Rozhjanie zżywają produkcję amerykańską w ciągu 00:19:19.653 --> 00:19:22.125 pół roczną w ciągu ednego dnia 00:19:22.125 --> 00:19:23.636 nisię to wierzyć nie chce 00:19:23.636 --> 00:19:26.498 żeby mieli taki zapas samonicy z ich produkcji 00:19:26.498 --> 00:19:29.797 bo ich produkcja dopiero jest uruchomiona 00:19:29.797 --> 00:19:32.512 3 pełne zmiany od października 00:19:32.512 --> 00:19:35.712 kiedy to Putin zdecydował o przejściu gospodarki 00:19:35.712 --> 00:19:38.615 z gospodari stanu pokojowego na stan wojenny 00:19:38.615 --> 00:19:40.934 czy ta produkcja uruchomiona tak de fakto była 00:19:40.934 --> 00:19:42.833 dopiero w październiku 00:19:42.833 --> 00:19:46.077 Więczastanawiamy się kto jeszcze 00:19:46.077 --> 00:19:50.142 wspiera Rosję mięzymi dostawami emunicji 00:19:50.142 --> 00:19:53.599 oczywiście patrzę na Azję że Azja mogła obyić t 00:19:53.599 --> 00:19:56.501 z wagi na blieżność kalibru broni 00:19:56.501 --> 00:19:58.830 głównie artylaryjskiej 00:19:59.574 --> 00:20:03.782 Azja w seieżli wkoże Amerykani wiedzą toraj pan ma na myśli 00:20:03.782 --> 00:20:06.361 m i na pewno wiedzą kto to robi 00:20:06.361 --> 00:20:09.060 natomiast nawowno taki zapas amonici mają 00:20:09.060 --> 00:20:10.708 byłe republiki poradzieckie 00:20:10.708 --> 00:20:12.315 ony mają duże zapasy amonicji 00:20:12.315 --> 00:20:15.578 jeszcze z poprzednich czasów no i ci którzy mają 00:20:15.578 --> 00:20:18.600 podobne kalibry totakimi są i Chińczycy 00:20:18.600 --> 00:20:21.194 bo nie wiedzyę w to że Rosjanie mają 00:20:21.194 --> 00:20:24.008 taki potencjał w tejchwili produkcyjny 00:20:24.008 --> 00:20:26.742 aby móctaki ilości amonicji produkować 00:20:26.742 --> 00:20:28.540 i dostarczyć na front 00:20:28.540 --> 00:20:32.040 to jest główna przyczyna w tej chwili tego 00:20:32.040 --> 00:20:35.799 że ta skuteczna artylaria rosyjska wybija dziór 00:20:35.799 --> 00:20:38.244 w obronie ukraińskiej zadając Okrańcąm 00:20:38.244 --> 00:20:41.578 poważne straty szczoi byćeerteżkesą 00:20:41.578 --> 00:20:46.845 też głosy mówiące o tym że ta broń zarówno amunicja jak 00:20:46.845 --> 00:20:49.987 jak i rakiety powoli się kończą 00:20:49.987 --> 00:20:53.161 że oni będą musieli zwolnić ale nie wiem na ile 00:20:53.161 --> 00:20:58.320 to są głosy mające naczypokrywające się z prawną 00:20:58.320 --> 00:20:59.928 pamiętam pan parydaktorze 00:20:59.928 --> 00:21:01.859 że wilot brytyjski dwa miesiące temu mówił 00:21:01.859 --> 00:21:04.897 że Rosyjani mają zapasy rakiet 00:21:04.897 --> 00:21:07.431 na wyczerpaniu jakby mieli toby dzisiaj 00:21:07.431 --> 00:21:08.967 taką masą rakiet nie strzelali 00:21:08.967 --> 00:21:11.296 nadal strzelają nie wiemy w tej chwili 00:21:11.296 --> 00:21:12.886 ile tych rakiet oni mają 00:21:12.886 --> 00:21:14.757 i skądi jeszcze nie mają atym 00:21:14.757 --> 00:21:15.841 był by bardzo ostrożny 00:21:15.841 --> 00:21:18.479 i dopóki jakiapowiedziałem nie zobaczy tego że 00:21:18.479 --> 00:21:22.004 nie strzelają to nie będę takich sądów wydawał bo 00:21:22.004 --> 00:21:23.904 one są moi aw obliczu tego 00:21:23.904 --> 00:21:25.636 co się tak naprawdę dzieji na froncie 00:21:25.636 --> 00:21:29.707 bardzo mocno przedczesnem na kierunku harsońskim 00:21:29.707 --> 00:21:32.501 w zasadzie sytuacja jest stabilna 00:21:32.501 --> 00:21:36.357 artyleria rosyjska Iukraińska wymieniają ogień 00:21:36.357 --> 00:21:39.274 i przez niebre do siebie strzelają Rosyja 00:21:39.274 --> 00:21:43.307 nie dewastują obiekty infrastrutury krytycznej Whersonu 00:21:43.529 --> 00:21:46.476 tak tam rzeczywiście jst bardzo trudna 00:21:46.476 --> 00:21:49.209 bardzo trudna sytuacja w tym mieście 00:21:49.209 --> 00:21:53.516 bo chersoni zasiągłje chartylerii rakietowej i nie tyli 00:21:54.037 --> 00:21:59.656 tak używają tam do tego churagany i grady oszczeliwują 00:21:59.656 --> 00:22:03.866 wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej w Hersoniu 00:22:03.866 --> 00:22:07.207 sytuacja jest ooczywiście w Harsoniu bardzo 00:22:07.207 --> 00:22:11.690 zła szą podobnie osczeliwują kachowkę toryzując 00:22:11.690 --> 00:22:17.892 tą elektrownię jeżli tco tak można nazwać w Ronie 00:22:17.892 --> 00:22:20.565 nowej Kachowki i ta elektrowynie NE 00:22:20.565 --> 00:22:23.016 pracuje na pełnych umocach wziązku z tym 00:22:23.016 --> 00:22:25.518 ograniczone są możliwości Rudnuci Produ 00:22:25.518 --> 00:22:28.596 Międzypilaczarsonia także sytuacja na tym kierunku jest 00:22:28.596 --> 00:22:30.336 operacyjnie wojskowo stabilna 00:22:30.336 --> 00:22:33.051 ponieważ wojska wojska są podzielone Dnieprem 00:22:33.051 --> 00:22:34.283 niemniej jednak wymieniają 00:22:34.283 --> 00:22:36.058 cały czasem się obim artleryjskim 00:22:36.058 --> 00:22:38.116 a Rosjanie dewastują głównie 00:22:38.116 --> 00:22:40.954 głównie Herson i nowej kachowcy i zaopatrywania 00:22:40.954 --> 00:22:44.724 w prąt Miastohersojeżli 00:22:44.724 --> 00:22:49.019 chodzi o sytuacja w kierunku za poroża za poroskim sytuacja 00:22:49.019 --> 00:22:53.009 tam jest niezmienna obie armie stoją 00:22:53.009 --> 00:22:56.108 na pozycjach obronnych ten kierunek którymbyśmy 00:22:56.108 --> 00:22:58.097 oceniali że jest dogodnym 00:22:58.097 --> 00:22:59.949 do przeprwadzenia operacji zaczepnych 00:22:59.949 --> 00:23:02.734 w kierunku Zaporoża w kierunku Morza azowskiego 00:23:02.734 --> 00:23:06.370 w tej chwili jest kierunkiem nieaktywnym związku 00:23:06.370 --> 00:23:08.409 z sytuacją w Rejunie Bachmutu 00:23:08.409 --> 00:23:11.081 i Soedaru Kraincy Ie mają zdolności 00:23:11.081 --> 00:23:13.499 uderzenia od wodami na tym kierunku w kierunku 00:23:13.499 --> 00:23:17.655 Morza azowskiego tam Rosjanie nadal pogłębi obronę 00:23:17.655 --> 00:23:21.044 na północ od Melitpola napółnoc Odberdiańska 00:23:21.044 --> 00:23:24.480 resztzą tam ostatnio miały miejsce uderzenia armii 00:23:24.480 --> 00:23:28.132 ukraińskiej bazy wojskowe w Melipolu i Berdiańsku 00:23:28.132 --> 00:23:30.905 zadając duże straty armii rosyjskiej eli chodzi 00:23:30.905 --> 00:23:33.019 o zapasy środków materiałowych 00:23:33.019 --> 00:23:34.585 NENIE jednak ten kierunek 00:23:34.585 --> 00:23:38.326 jest kierunkiem ozdaniem operacyjnie nieczynnym 00:23:38.326 --> 00:23:41.846 bo tam nie dochodzi do sytuacji takiej 00:23:41.846 --> 00:23:44.681 która mogłby spowodować 00:23:44.962 --> 00:23:48.315 jakby zmiany sytuacji operacyjnej 00:23:48.315 --> 00:23:49.757 a przedewsztkimi chodziło mi cały czas 00:23:49.757 --> 00:23:51.511 o o że tenkiorek był dogody 00:23:51.511 --> 00:23:52.857 do przeprowadzenia operacji zaczępnym 00:23:52.857 --> 00:23:55.055 rzez Ukraińców na razie widoków 00:23:55.055 --> 00:23:57.235 na tą operację nie ma tymbardziej że 00:23:57.235 --> 00:23:59.767 okraincy już i mają odwodów strategicznych 00:23:59.767 --> 00:24:02.358 od Dopioro e otwarzają i byćmożo any bylą gotowe 00:24:02.358 --> 00:24:05.743 ale nie Wczeniak Luty Ztycze naczyz tyczeń luty 00:24:05.743 --> 00:24:09.262 na kierunku północnym na kierunku harkowskim 00:24:09.262 --> 00:24:12.519 sytuacja jest również bardzo zużona 00:24:12.519 --> 00:24:16.184 po tej ofensywie kraińskiej jedenastego września 00:24:16.184 --> 00:24:18.783 ona została zatrzymana 00:24:18.783 --> 00:24:22.286 częściowo na rzec oskołczyściowo na Żerenicji i 00:24:22.286 --> 00:24:26.240 na rzecę Krasna tam toczą się walki Wrefatowa 00:24:26.240 --> 00:24:29.841 i kremiennej przy czym zwracam uwagę 00:24:29.841 --> 00:24:31.163 na to że tam przeciw uderzają 00:24:31.163 --> 00:24:33.961 w tej chwili Rosjanie i co ciekawe 00:24:33.961 --> 00:24:36.755 o co myśmy mówili że to się będzie działo 00:24:36.755 --> 00:24:39.106 na front trtrafiają już elementy 00:24:39.106 --> 00:24:41.001 pierwszej armi panserdej Gwardii 00:24:41.001 --> 00:24:42.570 pojawiły się jednostki 00:24:42.570 --> 00:24:44.890 czwartej dywizji pancernej gwardyńskiej 00:24:44.890 --> 00:24:48.114 która kiedyś yłczy która była pierwszej armii 00:24:48.114 --> 00:24:50.125 która została mocno poturbowana 00:24:50.125 --> 00:24:53.102 w Ilonie Harkowa przez armię ukraińską 00:24:53.102 --> 00:24:57.300 jeszcze w czerwcu bieżącego roku została wycufana do regionu 00:24:57.300 --> 00:24:59.824 Kurska tam otworzyła zdolność 00:24:59.865 --> 00:25:03.338 te wojska trafiy na front tnie są 00:25:03.338 --> 00:25:05.530 wojska z mobilizacji oto 00:25:05.530 --> 00:25:08.183 są wojska oparte Tformacje 00:25:08.183 --> 00:25:10.285 pierwszej ari panseri szosej armii 00:25:10.285 --> 00:25:12.789 o żołnierzy rekrutów którzy byli Chcieleni 00:25:12.789 --> 00:25:14.957 w marcu i kwietiu biżącego roku 00:25:14.957 --> 00:25:16.807 oweteranów Którwyszli 00:25:16.807 --> 00:25:18.458 z walki którzy stali wycofani z walki 00:25:18.458 --> 00:25:20.463 czyli odoświadczonych żołnierzy 00:25:20.463 --> 00:25:24.491 którzy wspólnie z tymi rekortami wyszkolili się 00:25:24.491 --> 00:25:27.604 i w tej chwili powoli będą te jednoski trafiały 00:25:27.604 --> 00:25:31.188 na front po pierwsze w celu wzmocnienia obrony 00:25:31.188 --> 00:25:33.705 wykonywania oataków ramach obrony żeby 00:25:33.705 --> 00:25:36.903 załamać natarcie armii ukraińskiej pozbawić 00:25:36.903 --> 00:25:40.228 zdolności zaczepnych a jednocześnie Rosyjanie 00:25:40.228 --> 00:25:42.867 podkreślam to cały czas odtwarzają dużo 00:25:42.867 --> 00:25:44.884 od wody na północy Ukrainy 00:25:44.884 --> 00:25:47.783 w Rionie Kurska w Rionie Briańska 00:25:47.783 --> 00:25:51.139 i na terenie Białorusi ATM 00:25:51.139 --> 00:25:52.656 rosyjanie przygotuwują się 00:25:52.656 --> 00:25:54.733 do operacji wielkoskalowej 00:25:54.733 --> 00:25:57.125 kiedy ją przyprowadzą albom przeprowadzo 00:25:57.125 --> 00:26:00.534 jak już zima będzie natyle silna 00:26:00.534 --> 00:26:03.903 lodem grunt i będzie on twardy 00:26:03.903 --> 00:26:06.595 albo będą czekali do wiosny moim zdaniem 00:26:06.595 --> 00:26:08.845 Rosjanie w tej chwili mają świadomość tego 00:26:08.845 --> 00:26:11.903 że po pierwsze zatrzymali armię ukraińską 00:26:11.903 --> 00:26:13.564 że armia ukraińska w tej 00:26:13.564 --> 00:26:16.017 chwili otwarza odwody oni też 00:26:16.017 --> 00:26:19.171 tylko że oni budują przewagę 00:26:19.171 --> 00:26:22.728 co mają w tej chwili co jet atutem Rosjan to to 00:26:22.728 --> 00:26:26.152 że stopniowo budują przewagę 00:26:26.152 --> 00:26:28.525 oni już nie prowadzą operacji specjalnej 00:26:28.525 --> 00:26:30.746 tymi siłami które wyprowadzili na wojnę 00:26:30.746 --> 00:26:32.825 czyli etatem pokojowym możnaby rzec 00:26:32.825 --> 00:26:35.171 ale w tej chwili już ozbudowują mocno 00:26:35.171 --> 00:26:36.852 armię otwarzają zdolności 00:26:36.852 --> 00:26:38.800 przemysł breiniowy z wielokratnia swojej 00:26:38.800 --> 00:26:41.372 możliwości w Nakrezie produkcji i remontu 00:26:41.372 --> 00:26:44.965 sprzętu wojskowego produkuje zapasy 00:26:44.965 --> 00:26:48.615 jednocześnie Rosja nie dostają z kąś się dowiedzieć 00:26:48.615 --> 00:26:52.262 skąd amonicje środki walki co pozwala im 00:26:52.262 --> 00:26:54.535 stopniowo budować przewagę 00:26:54.535 --> 00:26:57.981 nad armią ukraińską i to jest niebezpieczne 00:26:57.981 --> 00:27:00.677 i trzeba moim zdaniem 00:27:00.677 --> 00:27:03.341 szukać inych rozwiązań rozwiądzany na polu walki 00:27:03.341 --> 00:27:05.783 bo jeżeli Rosjanie zbudują 00:27:05.783 --> 00:27:08.665 znaczącą przewagę nad armią ukraińską 00:27:08.665 --> 00:27:11.856 na co zwracamy szczególną uwagę wszystkim 00:27:11.856 --> 00:27:15.700 to pozwoli Rosjanom prowadzić operacje takie 00:27:15.700 --> 00:27:19.447 które będą zadawały ciosy armii ukraińskiej 00:27:19.447 --> 00:27:21.810 mam dobrą Inoragi 00:27:21.810 --> 00:27:23.703 armii ukraińskiej miną 00:27:23.703 --> 00:27:25.762 panie generale mam 00:27:25.762 --> 00:27:29.375 dobrą informację jeśli chodzi o sprzęt poniważ 00:27:29.375 --> 00:27:32.429 kiedy byłem w Kiowie rozmawiałem z jedną osobą 00:27:32.429 --> 00:27:35.304 no kręgów rządowych wysokich 00:27:35.304 --> 00:27:37.684 która bezpośrednio zajmuje się 00:27:37.684 --> 00:27:40.972 tymi kwestiami nie mogę powiedzieć 00:27:40.972 --> 00:27:43.886 kto to był natomiast komunikat 00:27:43.886 --> 00:27:48.152 który mi przekazał powiedział był taki dostajemy 00:27:48.152 --> 00:27:50.049 bo to było w kontekście rozmowy o 00:27:50.049 --> 00:27:52.282 Amerykanach powidział mi dostajemy 00:27:52.282 --> 00:27:55.663 coraz więcej amerykańskiego sprzętu 00:27:55.663 --> 00:27:58.698 te dostawy snaczy wogle zachodniego sprzętu 00:27:58.698 --> 00:28:00.736 te dostawy się zwiększają 00:28:00.736 --> 00:28:03.918 i co ważne podkreślił naprawdę ten sprzęt jest 00:28:03.918 --> 00:28:06.899 coraz lepszej jakości dostajemy coraz częściej to 00:28:06.899 --> 00:28:08.491 czego naprawdę potrzebujemy 00:28:08.491 --> 00:28:10.255 tu zwraca uwagę przede wszystkim na obronę 00:28:10.255 --> 00:28:12.472 przeciw lotniczą no i to zabrzmiało 00:28:12.472 --> 00:28:15.875 bardzo optymistycznie to powtarzam panu 00:28:15.875 --> 00:28:18.134 i państwu komunikat Tóry mi się wydawał 00:28:18.134 --> 00:28:22.628 bardzo bardzo ważny miejmy nazejję 00:28:22.628 --> 00:28:25.047 że Jazwracam uwagę na to co się dzieje jeśli chodzi 00:28:25.047 --> 00:28:28.975 o potencja armii rosyjskiej Rsjani odbudowują 00:28:28.975 --> 00:28:31.991 to co mówiłem też u pana Rosjanie zapali oddec 00:28:31.991 --> 00:28:35.150 ryml zzapał oddech błbył czas 00:28:35.150 --> 00:28:37.304 na to i był czas taki 00:28:37.304 --> 00:28:40.463 który pozwalał armii ukraińskij mieć przewagę 00:28:40.463 --> 00:28:42.780 i tą przewagę Ukraińcy moim 00:28:42.780 --> 00:28:44.984 zdaniem proszę wybaczyć tak mówię 00:28:44.984 --> 00:28:48.097 nie wykorzystywali tej przewagi rozpatrzając wysiek 00:28:48.097 --> 00:28:50.412 na kilku front na kilku kierunkach uderzając k 00:28:50.412 --> 00:28:51.774 moim zdaniem powiny dożyć 00:28:51.774 --> 00:28:53.476 na jednym decydującym kierunku 00:28:53.476 --> 00:28:57.096 nie miało to miejsca teraz sytuacja na froncie 00:28:57.096 --> 00:29:00.346 nie zmieni się szybko na pewnoćdobrze 00:29:00.346 --> 00:29:02.229 że Amerykanie dają sprzęt armii ukraińskiej 00:29:02.229 --> 00:29:04.056 bo trzeba armii ukraińskiej wspierać 00:29:04.056 --> 00:29:07.709 mało tego twierdzę że wysiłki zachodów powiny 00:29:07.709 --> 00:29:08.895 być zwielokrotnione jeżli chodzi 00:29:08.895 --> 00:29:12.704 o spci armii ukraińskiej ale w dwóch obszarach 00:29:12.704 --> 00:29:16.954 sprzętowo amonicyjnym i ludzkim 00:29:16.954 --> 00:29:21.711 ukraińcom żołnierzy bo a wojna wyczerpuje 00:29:21.711 --> 00:29:24.578 obie strony armia ukraińska poniosła 00:29:24.578 --> 00:29:27.131 duże straty w stani osobowy żołnierzy zawodowych 00:29:27.131 --> 00:29:29.815 którzy nowo nie zatrzynali żołnierzy jest 00:29:29.815 --> 00:29:32.963 oraz mniej wracam o jusz uwagę 00:29:32.963 --> 00:29:36.511 na co mówił mer między Inimi Lwowa 00:29:36.511 --> 00:29:39.592 że oni mają w szpitalach Orionie Lwowa 00:29:39.592 --> 00:29:42.010 i Welwowi Jedenjedenaście tysięcy 00:29:42.010 --> 00:29:45.798 rannych żołnierzy Tpa wyobrażzaę za skalę 00:29:46.020 --> 00:29:48.362 na pewno a szoik mająteż 00:29:48.362 --> 00:29:50.765 duże jest ciągle Wieljest ciągle bardzo 00:29:50.765 --> 00:29:53.205 wielu ludzi Którzmężczyzn 00:29:53.205 --> 00:29:55.307 na Ukrainie który czeka na mobilizację 00:29:55.307 --> 00:29:56.322 które jest głoszonych 00:29:56.322 --> 00:29:59.232 które jest gotowa iść ale która przechodzi 00:29:59.232 --> 00:30:01.674 rozmaite przeszkolenia ale 00:30:01.674 --> 00:30:03.994 ale nie szmobilizowana chciałbm 00:30:03.994 --> 00:30:08.548 na koniec zapytać pana o to jak pan generał ocenia 00:30:08.548 --> 00:30:12.022 te ataki ukraińskie na terenie Rosji 00:30:12.022 --> 00:30:15.178 po pierwsze czy jest debata 00:30:15.178 --> 00:30:16.775 na świecie tak czy Ukraina ma do tego 00:30:16.775 --> 00:30:20.502 prawo macz prawo czy powinna to robić 00:30:20.502 --> 00:30:22.961 czy to jest polityczne z drugiej strony na ile 00:30:22.961 --> 00:30:25.588 to ajakie to ma realne znaczenie 00:30:25.588 --> 00:30:28.543 nowi panmyśmy też o pana o tym mówili od dawna 00:30:28.543 --> 00:30:31.221 że Ukraina ma prawo 00:30:31.221 --> 00:30:34.283 do wykonywania uderzeń na terytoriu Rosji 00:30:34.283 --> 00:30:36.680 i Ukraińcy to realizowali uderzali 00:30:36.680 --> 00:30:39.407 wielokroć pierwsze uderzenia były w ronie rostowa 00:30:39.407 --> 00:30:41.648 one były jeszcze w czerwcu 00:30:41.648 --> 00:30:44.985 oni toralizują dwjakby można 00:30:44.985 --> 00:30:47.324 odziąćdwu obszaro wo pierwsze rozpoczyli 00:30:47.324 --> 00:30:49.793 zwane uderzenia głębokie sróttwe wojeny es 00:30:49.793 --> 00:30:51.963 takie pojęciak uderzenia głębokie czyli uderzenie 00:30:51.963 --> 00:30:54.514 w strefę strategicz przeciwnika 00:30:54.514 --> 00:30:57.490 w reony ej trategicznej 00:30:58.453 --> 00:31:01.791 by c obszarów strategicznych kluczowych 00:31:01.791 --> 00:31:04.167 dla armii rosyjskiej i chodzi po pierwze 00:31:04.167 --> 00:31:06.722 przemyśłzbrojeniowy drugie 00:31:06.722 --> 00:31:10.028 to odwody operacyjne czy strategiczne armiajsycki 00:31:10.028 --> 00:31:12.303 gdzi się otwarzają i w tej chwili 00:31:12.303 --> 00:31:15.683 Ukraińcy wykonują to uderzenia głębokie na lotniskah 00:31:15.683 --> 00:31:17.034 gdzie stacjonują minymi samoloty 00:31:17.034 --> 00:31:19.906 które wyszliwują te rakiety Ukrainy 00:31:19.906 --> 00:31:21.624 będąc same poza zasięgiem 00:31:21.624 --> 00:31:23.494 obrony powiesznej Ukrainy PO 00:31:23.494 --> 00:31:28.037 piersze Pdrykon inainfrastrukturę kluczową 00:31:28.037 --> 00:31:29.935 dla zaopatrywanie wojsk czyli 00:31:29.935 --> 00:31:33.607 magazyny amunicje magazyny paliw wydajemisię 00:31:33.607 --> 00:31:35.271 że Tojest początek uderzeń głębokich 00:31:35.271 --> 00:31:37.323 armii ukraińskiej wydaje misię 00:31:37.323 --> 00:31:39.201 że Ukraiy nie zaleni od tego czy 00:31:39.201 --> 00:31:41.210 abarynkanie dadzą im rakieta 00:31:41.210 --> 00:31:43.525 300 kilometrów Iwięcej czy nie to oni 00:31:43.525 --> 00:31:45.621 takie Zdolnośiwydomieli bo oni mją 00:31:45.621 --> 00:31:47.961 i swoje systemy rakietowe 00:31:47.961 --> 00:31:51.495 arównież mają takie drony prawdopodobnie 00:31:51.495 --> 00:31:54.896 które rakietowe drony napędzi rakietowym 00:31:54.896 --> 00:31:57.444 bo inne tam nie dolecą które mogą taki 00:31:57.444 --> 00:32:01.183 jak Tharpuny Ukraprzepraszam izraelskie latają 00:32:01.183 --> 00:32:03.378 na 1000 tysiądwieści kilometrów 00:32:03.378 --> 00:32:04.928 Okraińcy mają te zdolności 00:32:04.928 --> 00:32:08.583 i będą uderzali na objekrosyjskie 00:32:08.583 --> 00:32:10.471 w głębi głębi strategicznej 00:32:10.471 --> 00:32:14.425 bo to się nazywa suce wojennej uderzenia głębokie 00:32:14.425 --> 00:32:16.608 druga rzecz na którą zwracam uwagę 00:32:16.608 --> 00:32:18.775 to aaktywność partyzancki 00:32:18.775 --> 00:32:21.662 ukraińskij partyzanckich oddziałów 00:32:21.662 --> 00:32:26.013 które walczą z okupantem na terenach okupowanych 00:32:26.013 --> 00:32:28.830 w Rionie Melitpola w reionie Berdiańska 00:32:28.830 --> 00:32:32.469 w rejoni na południu od Hersonia w reionie 00:32:32.469 --> 00:32:35.217 Sfatowa tam działają odziałe 00:32:35.217 --> 00:32:37.149 partyzanckiej armii ukraińskiej 00:32:37.149 --> 00:32:39.259 które dewastują kolumny 00:32:39.259 --> 00:32:41.473 logistyczne Arie Rusicki Ktr 00:32:41.473 --> 00:32:46.248 atakują składy amunicji które atakują składy paliw 00:32:46.248 --> 00:32:47.724 więc dewastują całyczas 00:32:47.724 --> 00:32:50.302 logistykę armii rastryjskiej 00:32:50.302 --> 00:32:53.518 i to jest bardzo ważne że generalnie uderzenia 00:32:53.518 --> 00:32:57.015 powianeaczej uderzenia rakietowe dronowe 00:32:57.015 --> 00:33:00.119 głębokie na terytorium Rosji jak i działanie 00:33:00.119 --> 00:33:03.507 odziałów partyzanckich mocno osłabiją logistykę 00:33:03.507 --> 00:33:06.162 czyli zdolności operacyjnej armii rosyjskiej 00:33:06.162 --> 00:33:09.234 to est bardzo ważne żeby osłabić 00:33:09.234 --> 00:33:13.871 te dostawy paliwa dostawy amunicji na front Bliżi to 00:33:13.871 --> 00:33:17.032 będzie skuteczne to Rosjanie będą mieli 00:33:17.032 --> 00:33:18.695 mniejsze możliwości dorażenia 00:33:18.695 --> 00:33:19.961 między nmi tą artylerią 00:33:19.961 --> 00:33:22.665 o której mówiliśmy pozycji armii ukraińskiej 00:33:22.665 --> 00:33:24.813 i na to zwracam szczogólną uwagę 00:33:24.813 --> 00:33:26.369 paie Redatorrże sytuacja na 00:33:26.369 --> 00:33:28.321 froncie jest bardzo trudna 00:33:28.321 --> 00:33:30.873 jet bardzo dużona trzeba być optymistą 00:33:30.873 --> 00:33:33.379 ale optymizm będzie leżał od tego teraz 00:33:33.379 --> 00:33:35.824 czy zachód czy uesa będą 00:33:35.824 --> 00:33:38.862 de wolę wsparcia dla Ukrainy 00:33:38.862 --> 00:33:42.751 bo same deklaracje nie zmienią położenia 00:33:42.751 --> 00:33:44.700 operacyjnego arii ukraińskiej 00:33:44.700 --> 00:33:47.855 nie poprawią ich zdolności zaczepnych 00:33:47.855 --> 00:33:50.110 a głównie o to chodzi duch 00:33:50.110 --> 00:33:53.158 bojowy armii ukraińskiej to jest jeszcze za mało 00:33:53.158 --> 00:33:56.748 żeby wygrać wojnę z tą rosnącą siłą 00:33:56.748 --> 00:33:59.989 tą przewagą armii rosyjskiej kluczowym teraz 00:33:59.989 --> 00:34:01.128 dla armii ukraińskiej 00:34:01.128 --> 00:34:03.215 dla Ukrainy jest wsparcie zachodu 00:34:03.215 --> 00:34:05.182 bo moim zdaniem nadchodzi 00:34:05.182 --> 00:34:08.018 przwyprzełomowy moment w tej wojnie 00:34:08.018 --> 00:34:10.172 bo jeżeli rosyjani zyskają 00:34:10.172 --> 00:34:12.152 przewagę to będzie to niebezpieczne 00:34:12.152 --> 00:34:13.535 dla Ukrainy wiązku z tym 00:34:13.535 --> 00:34:15.589 albo będziemy dalej wspierać 00:34:15.589 --> 00:34:18.193 albo z wielokrotniemi naszą pomoc la Ukrainy 00:34:18.193 --> 00:34:22.170 albo zacną się rozmowy pokojowe które doprowadzą 00:34:22.170 --> 00:34:24.798 do conajmniej zawieszenia broni 00:34:24.798 --> 00:34:28.643 miejmy nadzieję że tego drugiego nie dojdzie 00:34:28.643 --> 00:34:32.660 z moich rozmów w Kiowie właśnie nz wszystkimi 00:34:32.660 --> 00:34:34.163 z którymi rozmawiałem 00:34:34.163 --> 00:34:37.539 jaby nikt nie dopuszcza cienia 00:34:37.539 --> 00:34:41.351 szansy cienia możliwości rozpoczęcie jakichkolwiek rozmów 00:34:41.351 --> 00:34:44.286 dopóki Ukraina nie osiągnie zwycięztwa 00:34:44.286 --> 00:34:47.981 i trudno sobie dzisiaj to wyobrazić 00:34:47.981 --> 00:34:51.081 aczkolwiek nacinaciski są 00:34:51.081 --> 00:34:54.472 z jednej strony naciski niemiecko francuskie nie mają 00:34:54.472 --> 00:34:55.703 dla Ukraińców znaczenia 00:34:55.703 --> 00:34:57.529 bo jak mi powiedzieli no co 00:34:57.529 --> 00:34:59.622 Niemcy i Francuzi nam mogą dzisiaj 00:34:59.622 --> 00:35:01.938 czyjak mogą nas nacisnąć 00:35:01.938 --> 00:35:04.459 skoro ich pomoc jest niezbyt duża 00:35:04.459 --> 00:35:08.214 aa Zkolei Amerykanie ta 00:35:08.214 --> 00:35:12.022 jak mówiłem zwiększają tę pomoc naczymówię 00:35:12.022 --> 00:35:16.046 na podstawie relacji ale zjakby z pierwszej ręki 00:35:16.046 --> 00:35:19.068 i oby to byłoby to było prawdą 00:35:19.068 --> 00:35:22.312 pnie redatorzehistoria UC 00:35:22.312 --> 00:35:26.694 że to nie Kiów zdecyduje o przyszłości Ukrainy tak 00:35:26.694 --> 00:35:29.019 jak o przyszłości Polski necydowała Warszawa 00:35:29.019 --> 00:35:32.240 czy rząd Polski w Londynie tylko Stalin zdecydował 00:35:32.240 --> 00:35:34.965 razem z Czercilem i rozbeltem 00:35:34.965 --> 00:35:38.660 cjabym raczej bs YM dfiniowaniu wniosków 00:35:38.660 --> 00:35:42.452 że to TIU decyduje niekiuniec decyduje 00:35:42.452 --> 00:35:44.651 Boo tym decyduje takie powiedzienia 00:35:44.651 --> 00:35:45.977 wcześniej wielka dwojka czyli 00:35:45.977 --> 00:35:47.563 Chiny i Stany zjednoczony 00:35:47.563 --> 00:35:49.567 one decydują oczywiście paryś 00:35:49.567 --> 00:35:51.903 i niemi Berlin nie mają to nic zapowiedzenia eszcą 00:35:51.903 --> 00:35:54.002 nikt z ich głosemi się nie liczy 00:35:54.002 --> 00:35:57.447 natomiast moim zdaniem o tym jaki będzie kiedy 00:35:57.447 --> 00:36:00.339 będzie konieć wojny czy zawieszeniem broni decyduje 00:36:00.339 --> 00:36:02.798 ta wielka dwójka i to też podkreszlamy cały czas 00:36:02.798 --> 00:36:04.894 to prawda tylko na razie 00:36:04.894 --> 00:36:07.169 jedna część tej wielkiej dwójki 00:36:07.169 --> 00:36:10.206 nie zaprzestaje dostaw broni 00:36:10.206 --> 00:36:11.772 co jest jakby najbardziej 00:36:11.772 --> 00:36:15.234 wybinymnajbardziej dobitnym wyrazem tego 00:36:15.234 --> 00:36:17.491 do czego dążą i miejmy nadzieję 00:36:17.491 --> 00:36:19.642 że tak a chinymy mamy prawnę 00:36:19.642 --> 00:36:22.980 że nchiny nie pomagają amonicjrosji 00:36:22.980 --> 00:36:25.679 pewności nie mamy absolutnie 00:36:25.679 --> 00:36:28.497 wic dlatego jestem takiwcaly niesem ostrożny 00:36:28.497 --> 00:36:30.007 jestem bardzo dużym optymisto 00:36:30.007 --> 00:36:31.463 natomiast ja zwracam uwagę 00:36:31.463 --> 00:36:33.620 na te elementy które się wydarzą 00:36:33.620 --> 00:36:35.164 ponieważ to politycy zdecydują 00:36:35.164 --> 00:36:37.703 o końcu wojny a nie wola polityczna 00:36:37.703 --> 00:36:39.629 czy nawet wojskowych ukraińskich 00:36:39.629 --> 00:36:40.595 choć wiem że oni chcą 00:36:40.595 --> 00:36:42.460 się bić będą się być do końca 00:36:42.460 --> 00:36:46.382 dopóki bić się będą mogli bo tacy są żołnierze 00:36:48.284 --> 00:36:55.167 za tę analizę do usłyszenia następnym razem dziękuję państwu 00:36:55.167 --> 00:37:00.126 to wszystko dzisiaj jeśli podobała wam się 00:37:00.126 --> 00:37:03.269 ta rozmowa albo nie podobała to napiszcie o tym 00:37:03.269 --> 00:37:05.932 w komentarzach jeśli macie swoje uwagi 00:37:05.932 --> 00:37:08.564 subskrybujcie kanał toważne 00:37:08.564 --> 00:37:10.950 a najważniejsze wspierajcie na patronat 00:37:10.950 --> 00:37:13.343 bo dzięki temu wsparciu mogę prowadzić 00:37:13.343 --> 00:37:15.151 te rozmowy i dzięki temu 00:37:15.151 --> 00:37:19.151 układ otwarty jest całkowicie niezależny dziękuję 00:37:19.151 --> 00:37:21.959 bardzo to wszystko do następnego razu 00:37:21.959 --> 00:37:24.691 pozdrawiam Otaryznarada
Alexis Nor
Rusko má dostatek nejnovější vojenské techniky, jakou svět dosud nezná. Zatím použilo cca 10 procent svého vojenského potenciálu.
Libor Halik
Rusko nemá nejnovější vojenské techniky nadbytek. Ale to málo stačí na sv. Hildegardou předpovězené spálení USA, nového Babylonu a nové Sodomy mezi dvěma oceány, složeného z obyvatel všech národností světa.