obyčajná veriaca žena
To bola veľká nerozvážnosť prijať ženatého muža a otca detí do rehole. Rýchlo ho to prešlo.