Peter(skala)
172

Súd rozhodol v prospech pro-life študenta, ktorý bol vyhodený, pretože bol proti potratom

Kanadský imigrant Rafael Zaki, ktorý utiekol pred náboženským prenasledovaním v Egypte, bol vylúčený z lekárskej fakulty v Manitobe, keď sa odmietol vzdať svojich pro-life názorov.

Miestny denník informuje, že Zaki vyhral odvolanie voči Manitobskej univerzite na súde v Queen's Bench po tom, čo bol v auguste 2019 z univerzity vylúčený.

Zaki, študent medicíny a koptský ortodoxný imigrant z Egypta, povedal, že ho univerzita potrestala za niekoľko príspevkov na Facebooku, v ktorých obhajoval právo nenarodených detí na život a výhradu svedomia pro-life zdravotníkov.

Sudca Ken Champagne v rozsudku uviedol, že univerzita nezohľadnila Zakiho právo na slobodu prejavu, keď sa ho snažila prinútiť ospravedlniť sa a následne ho vyhodila.

Sudca označil kroky univerzity za "nesprávne a nerozumné".

"Nechcel a nemohol zmeniť svoje hlboko zakorenené pro-life náboženské presvedčenie," napísal sudca vo svojom rozsudku.

Zakiho problémy sa začali vo februári 2019 po tom, čo zverejnil esej na Facebooku, ktorá bola kritická voči potratom. Esej nazval "Vyvrátenie ‘konečného riešenia‘ pre novorodencov bez dokladov: zmierovací vzorec" ("Refuting the ‘Final Solution’ for Undocumented Infants: A Reconciliatory Formula"). Zaki argumentoval, že potratári by mali byť obvinení z vraždy a vládne nariadenia, ktoré od pro-life lekárov vyžadujú, aby odporúčali potraty, sú podľa neho "nútenou prácou".

Zaki tiež napísal dva príspevky obhajujúce právo druhého dodatku na držanie zbraní v USA.

V správe sa ďalej píše:

Univerzita dostala 18 anonymných sťažností na Zakiho príspevky a Zaki bol pozvaný na stretnutie s najlepšími členmi fakulty. Zaki sa priznal, že príspevky napísal on a že boli neprofesionálne. Potom sa päťkrát pokúsil napísať ospravedlňujúci list týkajúci sa týchto príspevkov, z ktorých žiadny nebol považovaný za uspokojivý.
"Vášmu piatemu ospravedlneniu chýbala úprimnosť. Nevideli sme v ňom žiadnu snahu o sebahodnotenie vašich postojov," uvádza sa v rozhodnutí o vylúčení. "Navyše ste sa naďalej ospravedlňovali za vplyv, ktorý mal váš článok na čitateľov, naznačujúc, že to bola ich chyba, keď sa urazili."

Univerzita ho tiež obvinila z neprofesionality a nenávisti voči ženám a tvrdila, že narúša študijnú atmosféru na univerzite.

Zaki povedal, že bol vylúčený "za to, že zastáva sporné a náboženské presvedčenia, podľa ktorých je potrat škodlivý".

Zaki sa pôvodne odvolal v rámci univerzitného systému, ale keď odvolanie prehral, obrátil sa na vládne súdy so žiadosťou o spravodlivosť.

Jeho právnička Carol Crosson slávila toto víťazstvo s poznámkou, že Zaki a jeho rodina emigrovali z Egypta do Kanady, aby mohli slobodne vyznávať svoje náboženstvo.

"Prišli sem hľadať slobodu a potom si ich syn zažije toto na univerzite. Som veľmi šťastná za rodinu, že cesta za slobodou bola v konečnom dôsledku pozitívna," uviedla advokátka.

Pro-life zdravotníci a študenti čelia na celom svete diskriminácii len kvôli ich presvedčeniu, že nenarodené deti sú pacienti, ktorí si tiež zaslúžia starostlivosť.

V Spojených štátoch vedie pro-life študent podobný zápas po tom, čo bol vylúčený z lekárskej fakulty Univerzity v Kentucky. Austin Clark, mladý otec dvoch detí, povedal, že univerzita ho šikanovala a obťažovala a neskôr vylúčila, pretože bol otvorený o svojich pro-life postojoch.

A v roku 2020 sa podarilo britskej študentke Julii Rynkiewicz dosiahnuť právne víťazstvo proti Nottinghamskej univerzite po tom, čo jej hrozilo vylúčenie kvôli jej pro-life presvedčeniu.
Marieta Ria
Nuž pro-life hnutie dnes nie je v kurze, teraz má zelenú eugenika, potraty a tzv. vakcíny, ktoré riešia aj zamedzenie rastu populácie... Dnes sú v centre LGBT a iné úchylky a ich práva. Právo na život od počatia tam nepatrí!!