Sv. Mikuláš pri obrane viery prišiel o hodnosť biskupa ale bol obhájený samotným Bohom

Sv. Mikuláš pri obrane viery prišiel o hodnosť biskupa ale bol obhájený samotným Bohom Sv. Mikuláš bol prísny obhajca kresťanskej a katolíckej ortodoxie, a ešte ako biskup, prefackal na koncile kňaza …More
Sv. Mikuláš pri obrane viery prišiel o hodnosť biskupa ale bol obhájený samotným Bohom
Sv. Mikuláš bol prísny obhajca kresťanskej a katolíckej ortodoxie, a ešte ako biskup, prefackal na koncile kňaza bludára Ária, ktorý v 4. stor. hlásal ariánsku herézu, do ktorej upadla väčšina vtedajšej Cirkvi vrátane pápeža.
Po tomto incidente ostatní biskupi biskupovi Mikulášovi odobrali omofor, znak biskupskej hodnosti, ale sv. Mikuláš bol obhájený samotným Bohom. Dajme si pozor aby aj nás dnes nemusel prísť sv. Mikuláš prefackať.
Sv. Cirkev sa dlho netešila z pokoja, pretože povstal kňaz menom Árius, ktorý začal ľuďom hlásať, akoby Ježiš Kristus nebol Bohom, ale iba človekom. Aby tento bezbožník a hanobiteľ bol upokorený, v roku 325 sa zišlo v meste Nicea 318 biskupov a medzi nimi bol aj sv. Mikuláš. Ten, keď počul Áriovo hanobenie Boha, bol z toho tak rozrušený, že udrel Ária po tvári.
Pretože ostatní biskupi si mysleli, že sv. Mikuláš prehnal svoju horlivosť voči Áriovi a odobrali mu omofor, znak …More
U.S.C.A.E.
Výron spravodlivého hnevu z Lásky k Bohu Ježišovi Kristovi nie je Láska no pekne. To je ukážková Láska a nie napríklad tie synodálne cukríkové reči od satana.
Pravdu bez lásky možno mať ale nemožno mať Lásku bez Pravdy.More
Výron spravodlivého hnevu z Lásky k Bohu Ježišovi Kristovi nie je Láska no pekne. To je ukážková Láska a nie napríklad tie synodálne cukríkové reči od satana.

Pravdu bez lásky možno mať ale nemožno mať Lásku bez Pravdy.
BernadettaJaMalinka
Niet väčšej lásky ako položiť svoj život za svojich priateľov.
A niet väčšieho nepriateľa spásy duše ako ten, čo rozvracia vieru a mýli boží ľud!
,,Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. 9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.,, Ž3More
Niet väčšej lásky ako položiť svoj život za svojich priateľov.

A niet väčšieho nepriateľa spásy duše ako ten, čo rozvracia vieru a mýli boží ľud!

,,Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. 9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.,, Ž3
U.S.C.A.E.
Katolíci poznajú aj svätca Spravodlivého hnevu, normálne je takto pomenovaný. Svätý Ludefroj sa volá.
U.S.C.A.E.
Moja súkromná mienka je že toto veľmi zapôsobilo na Diakona Atanáza keď sa dozvedel akožto pobývajúci na koncile v Nicei čo urobil svätý Mikuláš odpornému rúhačovi a heretikovi áriovi. On bol vtedy Diakon ale my ho poznáme skôr ako svätého Atanáza Alexandríjského.
Lien Ifiona Ofened
Anton Čulen zrejme chránil byzanskù liturgiu..Ináč nezdá sa Vám Pane,že to nejak preháňate, ste ako posadlì zlými správami,alebo tým čo bolo kedysi,hlavne to rozširovanie negatìvneho
BernadettaJaMalinka
Čo je negatívne na uvedenom príspevku? 🤔
Obrana viery je svätá, krásna vec!
Anton Čulen
Lien Ifiona Ofened
Čo je negatívne na uvedenom príspevku? V čom je to "zlá správa"?
Anton Čulen
Luteráni, dajte zoznam vašich svätcov. Aby sme vedeli, v čom je to tá Láska. Skorej skončíme
BernadettaJaMalinka
Není tam Láska? Vy Lásku nepoznáte, keď ste ju v konaní sv. Mikuláša nenašli.. úbožiaci, ešte ste stále vo svojich hriechoch, keď si nepoznáte Pána, čo za vaše vykúpenie vylial krv .. ✝️
dalila
Kto bol vtedy pápež