Připravuje se změna Mezinárodních zdravotních předpisů.

Připravuje se změna Mezinárodních zdravotních předpisů, je to ještě mnohem horší než pandemická smlouva.

V mnohém to souvisí i s tím, na čem se dohodli hlavouni na G20. Ale ve skutečnosti se po zkušenostech s pandemickou smlouvou začalo vše, co má lidstvo do budoucna omezit na právech i v oblasti zdravotní, dojednávat potají, takže různé výstupy se na světlo světa dostávají spíš nahodile.

Také se zdá, že původně stanovaný termín schválení pandemické smlouvy v roce 2024 se o něco uspíší a pilně se na tom – dokonce i s pomocí naší vlády – pracuje. Ale o tom se dozvíte dále. Pro lepší pochopení však musíme začít u G20, kde se opět nadneslo téma očkovacích pasů.

K čemu tedy konkrétně dospěli lídři na summitu G20 ohledně tématu očkovacích certifikátů, bez nichž by do budoucna nemělo být možné překročit hranice?

Níže jsou konkrétní dva články z deklarace G20 (celou si ji můžete v angličtině stáhnout zde):

#19

Podporujeme práci Mezivládního vyjednávacího orgánu (INB), který navrhne a vyjedná právně závazný nástroj, který by měl obsahovat právně závazné i právně nezávazné prvky pro posílení pandemické PPR, a pracovní skupinu pro Mezinárodní zdravotní předpisy, která zváží změny k Mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR) (2005) s vědomím, že rozhodnutí přijme Světové zdravotnické shromáždění.

#23

Uznáváme důležitost sdílených technických norem a ověřovacích metod v rámci IHR (2005) pro usnadnění bezproblémového mezinárodního cestování, interoperability a rozpoznávání digitálních řešení a nedigitálních řešení, včetně dokladů o očkování. Podporujeme pokračující mezinárodní dialog a spolupráci při vytváření důvěryhodných globálních sítí digitálního zdraví jako součást úsilí o posílení prevence a reakce na budoucí pandemie, které by měly využít a stavět na úspěchu stávajících standardů a digitálních certifikátů COVID-19.

Ve výše uvedených závěrech nejde o uzákonění covid pasů, ale o vyjádření podpory změny Mezinárodních zdravotních předpisů, které chystá WHO. Světová zdravotnická organizace by pak zavedla covid certifikáty jako povinné pro cestování do zahraničí (a později možná opět pro přístup ke službám apod?).

„Vůdci“ G20 velmi dobře vědí, že Světová zdravotnická organizace tajně vyjednává změny Mezinárodních zdravotnických předpisů. Také vědí, že MZP ve skutečnosti nemají nic společného se zdravím.

Mezinárodní zdravotní předpisy by se skutečně měly přejmenovat na „Mezinárodní předpisy o dozoru, monitorování, podávání zpráv a dodržování předpisů“.

Problém je ve skutečnosti mnohem horší než si většina lidí myslí.

Vlády z celého světa tajně předložily návrhy na změnu mnoha článků v Mezinárodních zdravotnických předpisech.

Členské státy Evropské unie, Indie, Indonésie a členské státy Euroasijské hospodářské unie předložily návrhy na změnu článku 23: Zdravotní opatření při příjezdu a odjezdu.
Indie a Japonsko předložily návrhy na změnu článku 28: Lodě a letadla v místech vstupu.
Indonésie předložila návrh na změnu článku 31: Zdravotní opatření týkající se vstupu cestujících.
Brazílie, členské státy Evropské unie a MERCOSUR předložily návrhy na změnu článku 35: Obecná pravidla týkající se zdravotních dokladů.
Členské státy Evropské unie předložily návrhy na změnu článku 36: Potvrzení o očkování nebo jiné profylaxi.
Členské státy Evropské unie a členské státy afrického regionu WHO předložily návrhy na změnu článku 43: Dodatečná zdravotní opatření.
Členské státy afrického regionu WHO, Indonésie a Japonsko předložily návrhy na změnu článku 45: Nakládání s osobními údaji.
Brazílie, členské státy Evropské unie, Indonésie a MERCOSUR předložily návrhy na změnu přílohy 6: OČKOVÁNÍ, PROFYLAXE A SOUVISEJÍCÍ CERTIFIKÁTY – VZOR MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU O OČKOVÁNÍ NEBO PROFYLAXI.
Nyní je nesmírně důležité, aby všichni věnovali pozornost tajným jednáním, která jsou vedena WHO ohledně změn Mezinárodního zdravotního řádu.


Nezapomeňte, že schválení pandemické smlouvy se podařilo zabránit jen díky tomu, že její nebezpečí bylo medializováno alternativními médii po celém světě a informace byly velmi široce šířeny!! Měla být přijata již na jaře letošního roku a jen díky velkému humbuku k tomu nedošlo!!

Nyní se již hovoří o tom, že by měly být nové předpisy schváleny již v květnu 2023 a ne až o rok později, tedy v roce 2024, jak se původně plánovalo.

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2022 se konala první tajná schůzka Pracovní skupiny pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (WGIHR) , aby projednala navrhované změny.

Ve dnech 16.–17. listopadu 2022 se na své třetí tajné schůzce sešel Výbor pro hodnocení mezinárodních zdravotních předpisů (IHRRC) , aby projednal navrhované změny.

Oficiální žádosti o informace podalo mnoho lidí z USA, Austrálie, Kanady, Finska, Nového Zélandu, Jižní Afriky a Spojeného království. Poslali e-mailové žádosti přímo na informační oddělení WHO a všechny jejich žádosti byly ignorovány.

Víme, že následující země předložily navrhované změny Mezinárodního zdravotního řádu.

Jste-li zdravotnickým odborníkem, právníkem či politikem a umíte dobře anglicky, pak doporučuji zapojit se do mezinárodních skupin, které navrhují vlastní dodatky k Mezinárodním zdravotním pravidlům a snaží se zabránit přijetí těch zákonů, které podporuje mimo jiné i podvratná EU (včetně naší vlády, která jednala jménem celé EU).

Více se dozvíte na těchto stránkách, kde je možné se ke skupinám připojit.

JE TŘEBA DÁT JASNĚ NAJEVO, ŽE MY – LIDÉ Z CELÉHO SVĚTA – NECHCEME UNIVERZÁLNÍ, GLOBÁLNÍ, INTEROPERABILNÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNÍ CERTIFIKÁT!!

Pandemická zmluva WHO je v záverečných fázach.

NWO a digitálne otroctvo !

PROCES SA ZAČAL ! Otroctvo prostredníctvom ekológie. Uhlíková stopa a …
Public domain
Obrana katolíckej Cirkvi
Musíme sa modliť a bdieť, aby nás Boh našiel pripravených. Triumf pekla je len dočasný; po ňom príde triumf Neba.