Clicks11
Ralfi
SZAMÁR ÉS A KOBOLD vígan trappol a csacsi most őt választották ki büszkén hozza Máriát zengi már az áriát csacsi szeme otthonos fogsora is mosolyog kertben kobold sompolyog csacsi nevet lomposon …More
SZAMÁR ÉS A KOBOLD
vígan trappol a csacsi
most őt választották ki
büszkén hozza Máriát
zengi már az áriát
csacsi szeme otthonos
fogsora is mosolyog
kertben kobold sompolyog
csacsi nevet lomposon
nem fél ő a farkastól
kobold fél a szamártól
szamár szíve bár kicsi
nagy a hite őneki
hittel hozza Máriát
Máriában Szent Fiát
hite mindig bizonyos
tudja ki a magzat ott
kettőjüknek énekel
hite dalol fényesen
csacsi hangja mindent visz
kobold vele így nem bír
szamár hite győztes lesz
neki tapsol Betlehem
koszorúval a fején
Máriával odaér
megcsókolja a kezét
hozza már a kelengyét
rálehel a bölcsőre
forró hite ott lebeg
a hideg jászol felett
megköszöni Kis Jézus
megáldja a szamarunk
letérdelt lám a szamár
Betlehemben angyal jár
csodálkozik a kobold
lelke eljött otthonról
ami történt csoda volt
szamárból az Isten szólt
meghallotta a kobold
szíven ütötte a szó
letérdelt a jászolhoz
szamárral imádkozott
béke lett a szívükben
angyal tapsolt lelkükben
kibékültek egymással
felhagytak a csatával
szolgáltak az Istennek
szolgálnak az embernek
ajándékba azt kapták
ott élnek a jászolnál!