Clicks2.8K
Coburg
43
Celosvetová židovská modlitba za príchod mesiáša
b8111
zaba, dyk: prosím Vás, jak si představujete vydávání se satana za Krista a jak to poznáte, že to není Kristus? Děkuji.
Peter(skala)
ked "ho" pokropíš sv.vodou, tak uvidiš ako sa bude tváriť
b8111
Peter(skala) ..ked "ho" pokropíš sv.vodou, tak uvidiš ako sa bude tvářit..
Příteli, pokud čtu o Boží výzbroji, např. v šesté kap. Efeským, tak bychom měli mít / mimo jiné/ v ruce meč Ducha sv., kterým je slovo Boží. O žádné svěcené vodě nikde ani zmínka.
Jedna věc je zkušenost exorcistů, druhá věc je nástup falešného krista na závěrečnou celosvětovou scénu. To si snad nemyslíš vážně, že vrchol …More
Peter(skala) ..ked "ho" pokropíš sv.vodou, tak uvidiš ako sa bude tvářit..
Příteli, pokud čtu o Boží výzbroji, např. v šesté kap. Efeským, tak bychom měli mít / mimo jiné/ v ruce meč Ducha sv., kterým je slovo Boží. O žádné svěcené vodě nikde ani zmínka.
Jedna věc je zkušenost exorcistů, druhá věc je nástup falešného krista na závěrečnou celosvětovou scénu. To si snad nemyslíš vážně, že vrchol jeho podvodu, zmaří někdo, kdo jej postříká svěcenou vodou?
Nepřítel spasení přijde k nám jako nebeský posel, anděl světla. Pokud se nevyznáme v Písmu sv. a místo toho se oháníme různými lidskými encyklikami církevních otců, svatých, spoléháme na svěcenou vodu, máváním kříže před ním, atd., tak Ti garantuji do předu, že jsi prohrál……
b8111
Peter(skala): Peter, pokud bys, byl rozvážný a bdělý, držel by ses příkladu našeho Pána. On nám ukázal, jak bojovat se satanem na poušti- Sv. písmem a životem dle něj. Zároveň nám ukázal, jak nebezpečný dovede být náš protivník. Pro satana není problém, převlékat se za anděla světla, činit skutečné zázraky, používat Slovo boží ke svodům, atd.. On nepotřebuje k nástupu nějaké hologramy, apod. O …More
Peter(skala): Peter, pokud bys, byl rozvážný a bdělý, držel by ses příkladu našeho Pána. On nám ukázal, jak bojovat se satanem na poušti- Sv. písmem a životem dle něj. Zároveň nám ukázal, jak nebezpečný dovede být náš protivník. Pro satana není problém, převlékat se za anděla světla, činit skutečné zázraky, používat Slovo boží ke svodům, atd.. On nepotřebuje k nástupu nějaké hologramy, apod. O Vaši lehkomyslnosti, nezralosti, jsou svědectvím Vaše nekončící přenice na základě různých zjevení. Z nichž mnohé, zaručeně nejsou od Boha, ale právě od toho zlého, či narušených lidí, o kterých Vy tvrdíte, že jsou od Boha.
Peter(skala)
Béčko... takže Biblia a život podla neho?
Dakujem za upevnenie vo viere, tiež som o tom presvedčený.

Pokial ide o to, prečo som spomenul sv.vodu a výzor zjavenia, tak preto, lebo nie len exorcisti ale aj samotní svätci ak rozlišovali, či je zjavenie od Boha alebo diabla, použivali pritom sv.vodu.

Neide ani tak o to, či diabol odíde ale ako zmení výzor tváre.
Preto Písmo hovorí tak často o Božej…More
Béčko... takže Biblia a život podla neho?
Dakujem za upevnenie vo viere, tiež som o tom presvedčený.

Pokial ide o to, prečo som spomenul sv.vodu a výzor zjavenia, tak preto, lebo nie len exorcisti ale aj samotní svätci ak rozlišovali, či je zjavenie od Boha alebo diabla, použivali pritom sv.vodu.

Neide ani tak o to, či diabol odíde ale ako zmení výzor tváre.
Preto Písmo hovorí tak často o Božej tváre, pretože podla nej rozoznať Boha od diabla - dobro od zla a je to logické, aj človek mení výzor tváre podla toho či je dobrý alebo zlý.
b8111
Peter(skala): .. či diabol odíde ale ako zmení výzor tváre…
1 -Žádný výraz tváře nezmění, pokud má abnormální schopnosti a možnosti se vydávat za anděla světla, ten který je původcem všeho zla. Nejsme v říši pohádek. Jedenkrát zjistíš, kdo má pravdu.
2 – Kdybys byl upevněný ve víře, která je podložená Slovem božím, tak by jsi nestavěl na Henrym, ale stavěl by jsi na Kristu.
b8111
Peter: ...či je zjavenie od Boha alebo diabla, použivali pritom sv.vodu.
Děláš přesně to, co Ježíš nedělal. Anebo obráceně, kde Ježíš, apoštolové, doporučují v Písmu svatém používat proti satanovi svěcenou vodu, jako zbraň? Ba naopak, jest-li stavíš na "lidech", tak Ti garantuji, že právě satan až se jednou objeví v plnosti podvodu a moci, na svěcenou vodu nezareaguje. Věřím tomu, že Ty a spous…More
Peter: ...či je zjavenie od Boha alebo diabla, použivali pritom sv.vodu.
Děláš přesně to, co Ježíš nedělal. Anebo obráceně, kde Ježíš, apoštolové, doporučují v Písmu svatém používat proti satanovi svěcenou vodu, jako zbraň? Ba naopak, jest-li stavíš na "lidech", tak Ti garantuji, že právě satan až se jednou objeví v plnosti podvodu a moci, na svěcenou vodu nezareaguje. Věřím tomu, že Ty a spousta svedených dalších, kteří V ZAJETÍ LIDSKÝCH PŘEDSTAV / pro změnu někteří zase tvrdí, že ďábel nemůže citovat Slovo boží, atd./, jej potom uzná za Krista.....
One more comment from b8111
b8111
Peter, píšu to proto, že to bude vrcholný podvod satana a ten si nenechá vzít. To, že ďábel reagoval na svěcenou vodu je možné. Ale pozor! Kde bereš jistotu, že této zkušenosti svatých, nemůže právě satan využít na konci - prostě nezareaguje a to zmate Vás mnohé. PROTO NESTŮJTE NA SVATÝCH, ATD. STŮJTE PROSÍM NA SV. PÍSMU, TAM MÁTE JISTOTU. BOŽÍ SLOVO JE STÁLÉ. Z NĚHO, ZE ŽIVOTA KRISTA, …More
Peter, píšu to proto, že to bude vrcholný podvod satana a ten si nenechá vzít. To, že ďábel reagoval na svěcenou vodu je možné. Ale pozor! Kde bereš jistotu, že této zkušenosti svatých, nemůže právě satan využít na konci - prostě nezareaguje a to zmate Vás mnohé. PROTO NESTŮJTE NA SVATÝCH, ATD. STŮJTE PROSÍM NA SV. PÍSMU, TAM MÁTE JISTOTU. BOŽÍ SLOVO JE STÁLÉ. Z NĚHO, ZE ŽIVOTA KRISTA, ČERPEJTE ZKUŠENOSTI, POSTOJE, ZNALOSTI. Myslím to v dobrém.
Peter(skala)
ja viem, že to mysliš v dobrom :)
b8111
Peter(skala): Výše psaným, chtěl jsem jenom varovat před tímto: Byl jeden darebák, který chtěl okrást druhé lidi o peníze. Z počátku si půjčoval od druhých malé částky, které poctivě vracel i s úrokem, větším než byl dohodnutý, v termínu. Záhy si získal plnou důvěru všech. A to se rozkřiklo všude. Takto činil delší dobu. Jednoho dne se opět objevil a požádal o zapůjčení, ale již velké sumy …More
Peter(skala): Výše psaným, chtěl jsem jenom varovat před tímto: Byl jeden darebák, který chtěl okrást druhé lidi o peníze. Z počátku si půjčoval od druhých malé částky, které poctivě vracel i s úrokem, větším než byl dohodnutý, v termínu. Záhy si získal plnou důvěru všech. A to se rozkřiklo všude. Takto činil delší dobu. Jednoho dne se opět objevil a požádal o zapůjčení, ale již velké sumy peněz. Co myslíš Peter, půjčili mu ji? Samozřejmě, že ano. Vždyť jej znali, bylo na něj spolehnutí. Od té doby už toho muže, ani své peníze nikdy nespatřili....... Přeji Ti hezký a požehnaný večer.
b8111
Peter(skala): Ještě na závěr. Jsem u Tebe delší dobu blokovaný. Což mi nepřipadne fér, pokud já Ti to "nerobím" a diskutuji s Tebou. Děkuji.
tom tom tom
Příchod syna člověka

Marek 14:24-27
"Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe.

Matouš 24:36-39
Ten den a hodinu však nikdo …More
Příchod syna člověka

Marek 14:24-27
"Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe.

Matouš 24:36-39
Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
zaba
Po velkém Varování se židé obrátí k následování pravého Mesiáše, kterým je samozřejmě JK. Před tím si však alespoň na pár měsíců budou muset užít toho nepravého. Až z něj budou dostatečně zklamaní, ukáže se jim ten pravý a pak židé se v konci času stanou skutečnou oporou Kristova království, jak předpověděl apoštol Pavel v 11.kap Římanům. Antikrist bude mít v konci času proti sobě obrácené židy (…More
Po velkém Varování se židé obrátí k následování pravého Mesiáše, kterým je samozřejmě JK. Před tím si však alespoň na pár měsíců budou muset užít toho nepravého. Až z něj budou dostatečně zklamaní, ukáže se jim ten pravý a pak židé se v konci času stanou skutečnou oporou Kristova království, jak předpověděl apoštol Pavel v 11.kap Římanům. Antikrist bude mít v konci času proti sobě obrácené židy (téměř všechny) a ty křesťany, kteří nepřijmou ďáblův podvod s falešným mesiášem.

Antikrista tak nastolí dávné židovské očekávání a jejich nepřijetí JK a selhání křesťanů, kteří se pokusili smířit křesťanství se světem a tak pravého Krista zatemní a převedou na falešné následování, což jim potvrdí onen Antikrist (pro takto svedené křesťany to bude nakonec jeho druhý slavný příchod v jeho osobě). Ale on naštěstí před závěrčným soudem k převzetí svého království (ono tisícileté) posílí dohasínající víru ve své učení takovým způsobem (velké Varování, patrně předpovězené biblí ve verších, které byly uvedeny tomtom), že většina lidí nakonec dá přednost pravému Kristu před tím ďáblovým falešným.

Antikrist se pokusí nainstalovat klamné boží království z našich lidských prostředků bez respektu k Božímu Slovu a v tomto smyslu už za kulisami dějin dlouho působí. Před takto chápanou parusií (druhým příchodem Pána) nás varuje Katechismus katolické církve §677 (,který do něj údajně vložil sám Racinger). V tomto smyslu budou ohroženi zvláště fanatičtí obhájci Bergoglia, který se logicky postaví na stranu Antikrista, jako správného zrealizování všech Kristových myšlenek (ve smyslu charity, míru, humanity...). Je velice pravděpodobné, že odmítne velké Varování, ve smyslu lokální kosmické nehody, která nás trochu vyděsila.

Podle bible však vláda Antikrista bude krátká (3,5 roku) a proto po Varování bude nutné, se do jeho prohlubujících se utopických plánů nezapojit a nebo se z nich rychle vyvázat i za cenu, že nás přes naše nepřijetí znaku sounáležitosti s ním odpojí od hlavních zdrojů živobytí- viz. ona biblická značka šelmy z 13kap. Janova Zjevení. Budeme muset krátce přežít z vlastních zdrojů, které jsme odmítli podřídit Antikristu a tak se naučíme vzájemně se dělit. Toto nouzové přežití pravého lidu Božího do Dne Kristova (dne posledního, kdy světu vládl ďábel) bude oním vyloučením ženy na poušť s uchvácením jejího dítěte do nebe. Staneme se tak lidem Mariiným, který žije jen pro svého pravého Krista, který za krátko přijde z této nouzové pouštní ochrany vyzvednout svůj očistěný lid pro své pravé království- nový ráj, tisícileté království, nová země...., kdy se nám konečně splní to, za co se v Otčenáši modlíme: aby přišlo tvé království v němž bude Tvá vůle jako v nebi, tak i konečně na této obnovené Zemi po Dni Kristově (jemuž budou předcházet ony tři dny tmy, jako se to přihodilo u naší hlavy Krista, kdy též byl tři dny v hrobě, aby pak vstal v oslaveném těle; tedy aby i pak jeho lid povstal po fatimské předpovědi ukřižování { vyloučení z veřejného života, který totálně ovládl Antikrist} k novému věčnému životu).
Samson1
Jo, i Starozákonní prorok říká, že odstraním nevěrnost od Jakuba. Teď to znamená, sejme závoj s očí, odejme slepotu. Jsou drazí pro Otce, ale jsou nepřátelé evangelia. Jako byl i Šavel, dokud ho Kristus neoslepil světlem a srazil s koně i s pověřovacími listinami, aby zatkl v Damašku vyznavače Krista a odvedl v poutech. Tedy to se musí stát i z Izraelem. Oni vlastně 2000 let pronásledují Krista, …More
Jo, i Starozákonní prorok říká, že odstraním nevěrnost od Jakuba. Teď to znamená, sejme závoj s očí, odejme slepotu. Jsou drazí pro Otce, ale jsou nepřátelé evangelia. Jako byl i Šavel, dokud ho Kristus neoslepil světlem a srazil s koně i s pověřovacími listinami, aby zatkl v Damašku vyznavače Krista a odvedl v poutech. Tedy to se musí stát i z Izraelem. Oni vlastně 2000 let pronásledují Krista, strojí úklady křesťanství. Kdo nemá Syna, jeho Ducha, nemá ani Otce. V nikom jiném není spásy. 😇
Samson1
Jo doplní. U nich je dodnes, když stráže spali, přišli a odnesli Kristovo tělo. Jako vždy ten úplatek.😡
Trepifajksl
To vypadá, že už mají někoho v rukávě. Jen ho vytáhnout.
Samson1
Jak málo stačí. Stačí si ze svatým Pavlem říci bratři, co mám dělat. Pavel se nechal pokřtít. Ježíš tu přeci s námi je stále. Jiný příchod než v soudný den už nebude.
Samson1
Jo, jen obrácení Izraele.
poli75
Oni sa vedia spojit, aj ked nevolaju Ježiša ale antikrista. Otazka je, prečo sa nevedeli takto spojit pápež a v zhode so všetkými biskupmi sveta zasvätit RUSKO Nepoškvrnenému srdcu Panne Marii tak ako to žiadalo Nebo vo Fatime,
Takže šancu na odvratenie katastrof sme mali, teraz už bude nasledovat len TREST.
b8111
Bratře, na každou smlouvu, dohodu musí být souhlas obou stran. Pokud by došlo k zasvěcení stylem: o nás bez nás, tak by to bylo k ničemu. Samotné zasvěcení nic neřeší. Za celé dějiny světa bylo už plno různých zasvěcování, posvěcování, jak osobní, tak i národní a přesto zlo bylo a je. Tento požadavek je nesmyslný a nic by nevyřešil, i pokud by k němu došlo.
apredsasatoci
Sú iba 2 možnosti.
1. Pre 2000 rokmi prišiel Mesiáš.
2. Teraz príde Mesiáš.
Ktorá odpoveď je správna?
apredsasatoci
Ja viem, že Mesiáš prišiel pred 2000 rokmi.
A ty si rob čo chces.
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Ja viem jedno. A keď dostanete Ducha Svätého nikto vám nebude musieť nič vysvetľovať.
Z toho mi logicky vyplýva, že Božie deti vedia.
Takže tvoje - Čo my vieme? Čo ty vieš? neobstojí!!!
Ak sme ešte neobdrzali Ducha Svätého treba zmeniť svoju toxicku myseľ. To sa volá metanoia!
Detoxikuj svoju myseľ!
filokalia.sk/…oria/umenie-duchovneho-zivota/
poli75
b8111 ty vieš asi lepšie ako samotne Nebo čo zasvietenie rieši alebo nie? Panna Maria vo Fatime žiadala vyslovene zasvätit Rusko Nepoškvrnenemu srdcu Pnny Marie vyslovene papežom a v zhode so všetkými biskupmi sveta, aby sa Rusko obratilo a neširilo bludy vo svete, o všetko ostatne by sa postaral Boh a Duch svätý, tak nerob z nebeskej matky klamarku.
b8111
poli75: b8111 ty vieš asi lepšie ako samotne Nebo čo zasvietenie....
Každé zjevení by nemělo být, nad již zjevené ve Sv. písmech. Lépe řečeno: mělo by být v souladu s Biblí, nemělo by si protiřečit. A právě zde se dočítám, že se zasvěcovali prvorození Bohu, chrám Bohu, izraelský národ Bohu, apoštol Pavel a myslím Barnabáš Bohu, atd. I my bychom se měli zasvěcovat Bohu. Zasvěcení je pro mě odpo…More
poli75: b8111 ty vieš asi lepšie ako samotne Nebo čo zasvietenie....
Každé zjevení by nemělo být, nad již zjevené ve Sv. písmech. Lépe řečeno: mělo by být v souladu s Biblí, nemělo by si protiřečit. A právě zde se dočítám, že se zasvěcovali prvorození Bohu, chrám Bohu, izraelský národ Bohu, apoštol Pavel a myslím Barnabáš Bohu, atd. I my bychom se měli zasvěcovat Bohu. Zasvěcení je pro mě odpovědí na poznávání a pozvání Boží lásky, Kristovy oběti, tedy osobním vztahem, touhou služby, odvahou nést těžkosti pro Krista. Pokud se zasvěcovali děti, garantem byli rodiče. Kdežto u dospělých to bylo založeno na dobrovolnosti, zralosti a touhy sloužit Bohu. Toto zde u zmiňovaného „zasvěcení Ruská „postrádám. A ani nenacházím příklad v Písmu svatém. Proto mi to připadá nedůvěryhodné. Rozhodně se nedomnívám, pokud druhá strana nechce, že by mělo přinést toto zasvěcení ovoce. Mohu se mýlit a rád se nechám poučit.
b8111
Poli75: Problém s Ruskem není dán komunismem. Celé dějiny západní svět opovrhuje východem, pravoslavím. Tento negativní postoj byl vždy převážně motivován chamtivostí, která vítězila nad duchovností. Ruský národ byl vždy zbožný, věřil srdcem a měl velikou úctu k p. Marii. Byl zneužit západem, který tam zavlekl komunismus a nesmírně trpěl. To Marie ve zjevení, proč neříká? Místo abychom se modli…More
Poli75: Problém s Ruskem není dán komunismem. Celé dějiny západní svět opovrhuje východem, pravoslavím. Tento negativní postoj byl vždy převážně motivován chamtivostí, která vítězila nad duchovností. Ruský národ byl vždy zbožný, věřil srdcem a měl velikou úctu k p. Marii. Byl zneužit západem, který tam zavlekl komunismus a nesmírně trpěl. To Marie ve zjevení, proč neříká? Místo abychom se modlili za ruský národ, čímž můžeme skutečně pomoci, tak jsme se díky těmto zjevením, dopracovali k xenofobií až nenávisti k Rusům. Dříve jsem tomuto zjevení taky věřil, dnes jej, právě kvůli nesmyslnosti s Ruskem a jeho zasvěcení odmítám. Je to slepá kolej, která má akorát odvézt pozornost od skutečného zla. Už jsem jinde psal: komunismus je součástí zla, které ale přichází ze západu, v podobě neomarxismu, kde taky vznikl. Jako katolík, nejsem povinen věřit žádným zjevením i kdyby měli církevní schválení.
dyk
Budú používať hologram na to, aby sa zjavoval na roznych miestach a konal falošné zázraky.

Antikrist bude plny falošných zázrakov. 2Sol, 2.
b8111
Proč by ďábel potřeboval hologram?
apredsasatoci
Aby sa na oblohe zjavil príchod Mesiáša. Samozrejme, iba pomocou hologramu.
Ľudia Ho na vlastné oči budú vidieť. No, neklanaj sa potom.
dyk
Lebo diabol nemoze robiť zázraky, nemôže spôsobyť, aby človek bol na dvoch, alebo viacerych miestách v jednom čase,. Nieco mu Boh dovolí, ale nie zázraky. Dokáže sa rychle pohybovať, ale iby na jednom mieste. Inde už nemôže byť.
Toto ľudí oklame.
apredsasatoci
Diabol môže robiť zázraky.
Aj za bilakaciou, lucidnými snami môže by diabol.
zaba
Ano, zázraky, které budou vypadat jako zázraky, ale jejichž hlavní účel bude nás odvést od pravého Boha k tomu klamnému bohu a tak nám ve výsledku uškodit. I věda a technika je manipulována již dlouho tímto způsobem. Spíše nás má oslnit a svést ze správné cesty než skutečně pomoci, aby chudí děkovali Bohu za jeho dary.
Joske
Ďábel je skutečně za všemi vynálezy, které jsi vyjmenoval. Nic z toho v Ráji nebylo třeba.

Kallistratos Ďábel může být i za lidskou tupostí, hloupostí, primitivností, neznalostí a omezeností. I to je pochopitelné.

Je snad knihtisk, dalekohled, hromosvod, letadlo, parní stroj, mikrovlnka, transplantace, anestézie, vesmírná raketa, televize, internet či dynamit ďáblův vynález? Je to pouze "Kámen"…More
Ďábel je skutečně za všemi vynálezy, které jsi vyjmenoval. Nic z toho v Ráji nebylo třeba.

Kallistratos Ďábel může být i za lidskou tupostí, hloupostí, primitivností, neznalostí a omezeností. I to je pochopitelné.

Je snad knihtisk, dalekohled, hromosvod, letadlo, parní stroj, mikrovlnka, transplantace, anestézie, vesmírná raketa, televize, internet či dynamit ďáblův vynález? Je to pouze "Kámen" a z něj je možné stavět most a nebo někoho bacit po hlavě. Záleží na užití a majiteli....
dyk
MESIÁŠ UŽ PRIŠIEL!!!
MESIÁŠ UŽ TU BOL!!!

JEŽIŠ, JEŽIŠ, JEŽIŠ JE NÁŠ SPASITEĽ, NÁŠ PÁN, JE NÁŠ MILOSRDNÝ KRÁĽ.

A JE JEDINÝ, INÉHO NIET A ANI NEBUDE, LEBO SKRZE NEHO BOLO VSETKO STVORENÉ.

V JEHO MENE, JEŽIŠ, JE SPÁSA :)))

ALELUJA :)))
Laco Bajzo
Všetci bludári budú nadšení ,keď ho ukážu ,lebo v ňom budú vidieť mierotvorcu, ktorý im konečne prináša pokoj ,rovnosť a prosperitu.
Miestni bludári v ňom budú vidieť toho "dobrého Henryho" a príchod jeho 30-40 ročnej vlády pokoja a rozkvetu.
PS: Coburg- prečo pred touto osobou a tým,čo prináša vaši pastieri z RKC nevarujú? :)
Coburg
No treba sa ich spýtať. POdľa mňa sú už "kúpení". Možno ho budú aj vítať....
Stano Kobella
tí sú trafení ako celý Hollywood. Podľa Božích proroctiev sa budú snažiť napodobniť Ježišov druhý príchod, podobne ako je vykreslený v Biblii.
Náš nepriateľ skúsi napodobniť Ježišov druhý príchod
Asi nejako použijú Muskove orbitálne družice alebo 5G a nanobiotechnológie z vakcín a testov, neviem.
youtube.com/watch?v=u5hQpRbHERgMore
tí sú trafení ako celý Hollywood. Podľa Božích proroctiev sa budú snažiť napodobniť Ježišov druhý príchod, podobne ako je vykreslený v Biblii.
Náš nepriateľ skúsi napodobniť Ježišov druhý príchod
Asi nejako použijú Muskove orbitálne družice alebo 5G a nanobiotechnológie z vakcín a testov, neviem.
youtube.com/watch?v=u5hQpRbHERg
Coburg
Veď to je jasné o čo ide. V podtexte ale je táto udalosť zujímavá tým , pretože nastala. To je znamenie. Takže sa pripravme na nástup "mesiáša". Ani lístok na strome sa nepohne bez vetra.
Stano Kobella
Jasné, o svetovládu tejto fašistickej chobotnice.
posledna-polnica.blogspot.com/…a-dalsieho-muza-podobneho.html
Hermenegild
Je to jednoznačne znamenie pred blízkosťou Varovania. Pán príde do svedomia každého človeka a vyleje touto udalosťou Svätého Ducha do každej duše, ktorá ho prijme. Preto bude mať diabol už veľmi málo času, bude hologramovať, ale do roka od Varovania príde Zázrak a po ňom očistenie zeme v trojdňovej tme, po ktorej nastane sľúbené víťazstvo. Zdvihneme hlavy, lebo sa blíži naše vykúpenie.
Alexandra Ritzová
K ďábelským falešných zázrakům - očekáváme výskat nových UFO a show virtuálních Mimozemšťanů
mastie