Clicks820
Varovanie
1

KOMUNISMUS DEGRADOVAL ČLOVĚKA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Poselství Matky Spásy ze dne 10. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

KOMUNISMUS DEGRADOVAL ČLOVĚKA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Milovaní lidé mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Matka lidstva.
Vyzývám vás, abyste se zřekli hříchu a odevzdali se mému Synu.
Lidstvo se stalo natolik zvrácené, že se poddalo zlu, kterého se nechce vzdát.
Ďábel vás svedl, abyste pohrdali přikázáními, svátostmi a skutky milosrdenství.
Krvácí mi srdce nad stavem této generace:
Oddáváte se tělesným neřestem a dosahujete ohavností a úchylek, jimiž drásáte srdce mého Syna a mé srdce.

Milovaní lidé mého Syna:
Pláču nad lhostejností vůči mému Synu...
Pláču nad lhostejností k jeho výzvám...
Pláču nad utrpením lidstva bez víry...
Pláču nad bojem mezi národy...
Pláču nad duchovním bojem, v němž se nachází velká část mých dětí...
Volám vás, kteří přicházíte ke slovu této Matky:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE ZŮSTALI VĚRNÍ, ABYSTE ŽILI VÍRU V CELÉ JEJÍ KRÁSE
A V MUČEDNICTVÍ VIDĚLI TRIUMF, KTERÝ VÁS ČINÍ PODOBNÝMI MÉMU SYNU.

Velká mašinérie zla si přivlastňuje to, co patří mému Synu: lidské stvoření, které udržuje v rozkladu, aby vás na něm učinila závislými. Touto mašinérií je komunismus, který degradoval člověka ve všech oblastech života a je živnou půdou pro násilí, rozdělení a odpor. Vznikla, aby utlačovala lidstvo. Bolest bude pro mé děti silnější a povede vás k tomu, že budete nuceny zapřít eucharistický zázrak a budete tvrdě zkoušeny.
Neochabujte, děti, neochabujte, zůstaňte pevné ve víře. Víte, že bolest je odčiněním a vaše oběti nejsou ztracené.
Lidstvo přešlo z dřívějška do přítomnosti, a "nyní" začíná, když zlo zraňuje mé srdce tím, že útočí na mé děti.
Živly rozpoutaly svou zuřivost, která se bude stupňovat, dokud se lidské bytosti nebudou cítit zahnané do kouta a vrávorat ve víře. Je to lidstvo, které uráželo mého božského Syna uctíváním falešných bohů.
Zplozenec zla přichází zničit člověka, rouhat se mému Synu a jeho církvi, pomlouvat, uctívat sám sebe a vnucovat modly, které přenese do chrámů mého Syna. Události pokračují, Měsíc a Slunce se budou vzájemně ovlivňovat, což povede k velkým geografickým změnám, živly povstanou s větší silou, a změní podnebí na Zemi.
Nemusíte se bát. Nebe je skutečně s vámi.
Dodržujte přikázání, neumdlévejte na cestě – nebudete sami. Můj Syn dá některým z mých oblíbených dětí duchovní sílu a víru, aby vás udrželi na cestě mého Syna, a nezapomene, že anděl Pokoje bude poslán z výsosti, aby vás v potřebných chvílích utěšil a udržel lid věrným.
Musíte si být jisti, že nejste sami, důtky jsou každým dnem blíž a silnější.

Vyzývám vás, abyste se modlili za zastavení pohromy komunismu. Ujišťuji vás, že věrnost Otcovu domu, takovou, jakou jste nikdy nezažili, přijde potom.

Žehnám vám, děti, svou mateřskou ochranou.
Svým Neposkvrněným Srdcem vám žehnám a chráním vás.

Matka Maria

poselstvi-zbytku.org/html1/1713.html
lubilko shares this
8