Stano Kobella
1170
Martina Bohumila Lutherová
...Myslieť si, že dosiahnete brány Sionu bez utrpenia, je bláhové. Zriekli ste sa práva vášho prvorodenstva, ale teraz vás volám späť...
Volání zpět k Desatoro a volání zpět k víře Krista Ježíše platí pro Židy i pro křesťany
kteří byli svedeni z cesty svými řk pastýři /viz změny v Desateru a pohrdnutí
Slovem Božím skrze encyklyky ect./