3
4
1
2
Libor Halik
46.2K
V katedrále, kde puklo srdce zvonu. jsou ostatky Tří králů. Puklo na svátek Tří králů 2011. Německo.More
V katedrále, kde puklo srdce zvonu.

jsou ostatky Tří králů. Puklo na svátek Tří králů 2011. Německo.
Public domain
Libor Halik and one more user link to this post
Libor Halik
Proč se totéž nestalo na Nový rok 2009 či 2010? 7.1.2011 v 6:16 Domnělou apokalypsu odstartoval déšť mrtvých těl černých vlhovců, kosům podobných hejnovitých ptáků během silvestrovské noci v Beebe v Arkansasu. Následovala zpráva o sto tisíci leklých ryb v řece Arkansas, v úterý řidiči jedoucí po dálnici v Louisianě ohlásili asi pětisethlavé hejno mrtvých a umírajících ptáků na vozovce a …More
Proč se totéž nestalo na Nový rok 2009 či 2010? 7.1.2011 v 6:16 Domnělou apokalypsu odstartoval déšť mrtvých těl černých vlhovců, kosům podobných hejnovitých ptáků během silvestrovské noci v Beebe v Arkansasu. Následovala zpráva o sto tisíci leklých ryb v řece Arkansas, v úterý řidiči jedoucí po dálnici v Louisianě ohlásili asi pětisethlavé hejno mrtvých a umírajících ptáků na vozovce a rybáři u jezera Ontario našli na břehu stovky leklých ryb.
Ve středu švédská policie zablokovala ulice ve Falkoepingu, kam popadala až stovka mrtvých kavek, a v zálivu Chesapeeke v Marylandu moře vyplavilo dva milióny mrtvých ryb. Týž den se na plážích v anglickém Kentu objevila tělíčka 40 tisíc mrtvých mořských krabů a na novozélandském poloostrově Coromandel obyvatelé s hrůzou našli na břehu stovky těl ryb chňapalů, jimž ve většině chyběly oči. Z Brazílie přišla souhrnná zpráva, že od začátku roku moře u Ria vyplavilo už sto tun mrtvých sardinek a smuhovitých i sumcovitých ryb.
www.novinky.cz/veda-skoly/221663-zvirata-…
Libor Halik
V Kolíně nad Rýnem 8.1.2011 začali hasiči stavět protipovodňové bariéry. Hladina řeky dnes vystoupala na 8,3 metru a očekává se, že v době kulminace Rýna v pondělí nebo v úterý dosáhne devíti metrů. Problémy jsou i v dalších částech Německa. To k tomu, jak puklo srdce zvonu 6.1.2011 na Tři krále v Kolíně nad Rýnem v katedrále sv. Petra a Marie, kde jsou umístěny ostatky sv. Tří králů.
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
5) Před rokem po Štědrovečerní půlnoční vyhořela irská katolická katedrála, nyní puklo srdce největšího křesťanského zvonu světa - v kolínské německé katolické katedrále sv. Petra a Panny Marie. Na svátek Tří králů na místě, kde jsou uloženy ostatky svatých Tří králů! Z dějin víme, že z Říma přišlo křesťanství nejprve do Irska a až pak skze iroskotskou misii do mnohých částí Německa. Ve …More
5) Před rokem po Štědrovečerní půlnoční vyhořela irská katolická katedrála, nyní puklo srdce největšího křesťanského zvonu světa - v kolínské německé katolické katedrále sv. Petra a Panny Marie. Na svátek Tří králů na místě, kde jsou uloženy ostatky svatých Tří králů! Z dějin víme, že z Říma přišlo křesťanství nejprve do Irska a až pak skze iroskotskou misii do mnohých částí Německa. Ve 4. století v Kolíně nad Rýnem vzniklo biskupství a do roku 785 arcibiskupství kolínské. Od 12. století má město ve svém názvu vedle Jeruzalému, Konstantinopole a Římu přídomek „svatý“ (sancta): „Svatá Kolonia z milosti Boží věrná dcera Římské církve“. Svátek Tří králů je zván také svátkem Zjevení Páně. Co tím Pán zjevuje dnes nám? Teď Bůh dal tato 2 znamení. Znamením, že něco není v pořádku, bylo pro Izraelce r.70 to, že shořel jeruzalemský chrám. Začnou západní křesťané chápat, že něco není dnes v pořádku teprve až vyhoří skoro všechny katolické chrámy? - tak jako ve 30. letech 20.století hořely rukama komunistů ruské pravoslavné chrámy! Mnozí ruští pravoslavní dodnes říkají: To bylo dopuštěno za naše hříchy!!
Libor Halik
Připomínám, že před rokem vyhořela katolická katedrála v Irsku. Biskupové Irska byli v roce 2009 dvakrát vyzváni, aby se stali Božím hlasem. Stali se však hlasem světa a jeho lží! Podvedli Boží lid a místo cesty spásy mu předložili cestu otroctví a duchovní smrti. Biskup N. Treanor jako profesionální lhář přesvědčoval irský lid, že každý katolík může v souladu s čistým svědomím hlasovat …More
Připomínám, že před rokem vyhořela katolická katedrála v Irsku. Biskupové Irska byli v roce 2009 dvakrát vyzváni, aby se stali Božím hlasem. Stali se však hlasem světa a jeho lží! Podvedli Boží lid a místo cesty spásy mu předložili cestu otroctví a duchovní smrti. Biskup N. Treanor jako profesionální lhář přesvědčoval irský lid, že každý katolík může v souladu s čistým svědomím hlasovat za Lisabonskou smlouvu. Biskupové Irska místo toho, aby se od tohoto Jidášova ducha distancovali, vytvořili s ním jednotu. Do termínu 11.11.2009 byli vyzváni, aby se od tohoto ducha zrady oddělili. Neučinili tak. Vyhořela pak po štědrovečerní půlnoční mši irská katolická katedrála. Video: St Mel's Cathedral fire Majestic Irish Cathedral (St. Mel in Longford) Destroyed by Fire between the conclusion of the midnight Mass and Christmas morning 2009.