Libor Halik
46.2K
Libor Halik and one more user link to this post
Libor Halik
Proč se totéž nestalo na Nový rok 2009 či 2010? 7.1.2011 v 6:16 Domnělou apokalypsu odstartoval déšť mrtvých těl černých vlhovců, kosům podobných hejnovitých ptáků během silvestrovské noci v Beebe v Arkansasu. Následovala zpráva o sto tisíci leklých ryb v řece Arkansas, v úterý řidiči jedoucí po dálnici v Louisianě ohlásili asi pětisethlavé hejno mrtvých a umírajících ptáků na vozovce a …More
Proč se totéž nestalo na Nový rok 2009 či 2010? 7.1.2011 v 6:16 Domnělou apokalypsu odstartoval déšť mrtvých těl černých vlhovců, kosům podobných hejnovitých ptáků během silvestrovské noci v Beebe v Arkansasu. Následovala zpráva o sto tisíci leklých ryb v řece Arkansas, v úterý řidiči jedoucí po dálnici v Louisianě ohlásili asi pětisethlavé hejno mrtvých a umírajících ptáků na vozovce a rybáři u jezera Ontario našli na břehu stovky leklých ryb.
Ve středu švédská policie zablokovala ulice ve Falkoepingu, kam popadala až stovka mrtvých kavek, a v zálivu Chesapeeke v Marylandu moře vyplavilo dva milióny mrtvých ryb. Týž den se na plážích v anglickém Kentu objevila tělíčka 40 tisíc mrtvých mořských krabů a na novozélandském poloostrově Coromandel obyvatelé s hrůzou našli na břehu stovky těl ryb chňapalů, jimž ve většině chyběly oči. Z Brazílie přišla souhrnná zpráva, že od začátku roku moře u Ria vyplavilo už sto tun mrtvých sardinek a smuhovitých i sumcovitých ryb.
www.novinky.cz/veda-skoly/221663-zvirata-…
Libor Halik
V Kolíně nad Rýnem 8.1.2011 začali hasiči stavět protipovodňové bariéry. Hladina řeky dnes vystoupala na 8,3 metru a očekává se, že v době kulminace Rýna v pondělí nebo v úterý dosáhne devíti metrů. Problémy jsou i v dalších částech Německa. To k tomu, jak puklo srdce zvonu 6.1.2011 na Tři krále v Kolíně nad Rýnem v katedrále sv. Petra a Marie, kde jsou umístěny ostatky sv. Tří králů.
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
5) Před rokem po Štědrovečerní půlnoční vyhořela irská katolická katedrála, nyní puklo srdce největšího křesťanského zvonu světa - v kolínské německé katolické katedrále sv. Petra a Panny Marie. Na svátek Tří králů na místě, kde jsou uloženy ostatky svatých Tří králů! Z dějin víme, že z Říma přišlo křesťanství nejprve do Irska a až pak skze iroskotskou misii do mnohých částí Německa. Ve …More
5) Před rokem po Štědrovečerní půlnoční vyhořela irská katolická katedrála, nyní puklo srdce největšího křesťanského zvonu světa - v kolínské německé katolické katedrále sv. Petra a Panny Marie. Na svátek Tří králů na místě, kde jsou uloženy ostatky svatých Tří králů! Z dějin víme, že z Říma přišlo křesťanství nejprve do Irska a až pak skze iroskotskou misii do mnohých částí Německa. Ve 4. století v Kolíně nad Rýnem vzniklo biskupství a do roku 785 arcibiskupství kolínské. Od 12. století má město ve svém názvu vedle Jeruzalému, Konstantinopole a Římu přídomek „svatý“ (sancta): „Svatá Kolonia z milosti Boží věrná dcera Římské církve“. Svátek Tří králů je zván také svátkem Zjevení Páně. Co tím Pán zjevuje dnes nám? Teď Bůh dal tato 2 znamení. Znamením, že něco není v pořádku, bylo pro Izraelce r.70 to, že shořel jeruzalemský chrám. Začnou západní křesťané chápat, že něco není dnes v pořádku teprve až vyhoří skoro všechny katolické chrámy? - tak jako ve 30. letech 20.století hořely rukama komunistů ruské pravoslavné chrámy! Mnozí ruští pravoslavní dodnes říkají: To bylo dopuštěno za naše hříchy!!
Libor Halik
Připomínám, že před rokem vyhořela katolická katedrála v Irsku. Biskupové Irska byli v roce 2009 dvakrát vyzváni, aby se stali Božím hlasem. Stali se však hlasem světa a jeho lží! Podvedli Boží lid a místo cesty spásy mu předložili cestu otroctví a duchovní smrti. Biskup N. Treanor jako profesionální lhář přesvědčoval irský lid, že každý katolík může v souladu s čistým svědomím hlasovat …More
Připomínám, že před rokem vyhořela katolická katedrála v Irsku. Biskupové Irska byli v roce 2009 dvakrát vyzváni, aby se stali Božím hlasem. Stali se však hlasem světa a jeho lží! Podvedli Boží lid a místo cesty spásy mu předložili cestu otroctví a duchovní smrti. Biskup N. Treanor jako profesionální lhář přesvědčoval irský lid, že každý katolík může v souladu s čistým svědomím hlasovat za Lisabonskou smlouvu. Biskupové Irska místo toho, aby se od tohoto Jidášova ducha distancovali, vytvořili s ním jednotu. Do termínu 11.11.2009 byli vyzváni, aby se od tohoto ducha zrady oddělili. Neučinili tak. Vyhořela pak po štědrovečerní půlnoční mši irská katolická katedrála. Video: St Mel's Cathedral fire Majestic Irish Cathedral (St. Mel in Longford) Destroyed by Fire between the conclusion of the midnight Mass and Christmas morning 2009.