František ďakuje Jánovi Pavlovi II za otvorenie otázok o Petrovej nadradenosti

František poslal dňa 24. mája list „milému bratovi“, Ekumenickému kardinálovi Kurt Koch, ktorý chváli encykliku Ut unum sint Jána Pavla II. na jeho 25. výročie. Ján Pavol II navrhuje v Ut unum sint (…
Blahovec01
Ten spotvorený kríž je otrasný. Slobodomurárska paródia na umučenie nášho pána Ježiša Krista. Oni už nevedie, čo by od "dobrej vôle" vymysleli. V prvých storočiach tú spotvorenú atrapu používali satanisti ako výsmech kresťanom.
apredsasatoci
Kto sa smeje na posledny, ten sa smeje najlepšie.