Cloud
polski
Ej, Ty, tam spod spodu ! Obudź się ! To jest wesołe: kiedy są dzieci i mają mleko ! 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Obudź się, bo to jest Objawienie ! 🤬 🤬
in humilitate servire
🥴