Stylita
5680
Marieta Ria
... Čierna Madona - najuctievanejšie a najdôležitejšie pútnické miesto v Poľsku - počas návštevy sv. Jána Pavla II. vo svojej otčine sa slávila 600-ročnica obrazu - mám z tej doby pamiatku
Metod
Pannna Mária, orooduj za nás aj za poblúdených lutheranov, zvlášt za Lutherovú!
maja prus
Tak ako aj Klokocovska P. Mária sa dostala do Polska mesto Jaroslav...
Tomislav
O poslední renovaci obrazu Panny Marie v Uh.Brodě se duchovně a výtvarně zasloužil P.Pavel Augustin Kryl III.OP, vynikající architekt, malíř a sochař, vzácný klenot k tomu věnovala sestra Veronika III.OP, ATELIÉR VERONIKA | http://www.cormierop.cz
ekans
milostný obraz který před pěti sty lety vysel v tomto kostele Klášter Uherský Brod