TerezaK
23316

Platí přísliby i pro duše, které se dožijí příchodu Pána? 5. Budú mesiac pred smrťou upovedomení o …

Veľké prisľúbenie Táto modlitba, ako ju vnukol Pán svätej Brigite Švédskej, sa má modliť 12 rokov. Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne …
TerezaK
i kdyby se začali modlit později, jak měsíc před smrtí ..?
TerezaK
5. Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode
TerezaK
TerezaK
Máriu si Boh vyvoli ako cestu, po ktorej k nám prišiel. Pod krížom nám túto cestu doporučuje ako najistejšiu cestu k sebe: ,,Hľa, tvoja Matka!“

Uzatvárame Zmluvu lásky s Pannou Máriou a prosíme ju, aby nás ako Matka a Vychovávateľka, viedla cestou skrze Krista v Duchu Svätom k Otcovi a predložila nám svoj hlboký osobný vzťah k Bohu, k sebe, k ľuďom, k partnerovi, k práci, ku svetu.
TerezaK
1.cesta.cz: Tak milá zabloudilá dušičko, když ses mi tady chytila, něco se Vás zeptám ano?
TerezaK
říká Vám něco slovo Kecharitomene ?
TerezaK
Tak Vám pomohu. Je to Plně Biblický výraz že? Bůh nechce naše vykoupení bez nás, ale chce nás, člověka si vždy rád bere jako spolupracovníka. Může nás spasit bez nás, ale ne vykoupit. Tam je třeba alespoň našeho "ano". Spasení jsme skrze Krista, jako dar musíme přijmout, tj.svobodná vůle. Tedy máme tady. 1.) Dar od Boha draze zaplacený, nám zdarma darovaný =Milost 2.) naše "ano" schopnost jej …More
Tak Vám pomohu. Je to Plně Biblický výraz že? Bůh nechce naše vykoupení bez nás, ale chce nás, člověka si vždy rád bere jako spolupracovníka. Může nás spasit bez nás, ale ne vykoupit. Tam je třeba alespoň našeho "ano". Spasení jsme skrze Krista, jako dar musíme přijmout, tj.svobodná vůle. Tedy máme tady. 1.) Dar od Boha draze zaplacený, nám zdarma darovaný =Milost 2.) naše "ano" schopnost jej přijmout. Takže je tady Milost, Dar - a naše spolupráce s tou milostí a spolupráce s Bohem. Tím utváříme svůj život. Co nám brání, abychom dokonale spolupracovali s BOží milostí? Naše vlastní selhání, viny, hříchy, pýcha, svévole. Takže nejsme Milostiplní , to budeme až v nebi, až budeme po tomto putování docela očištěni. Ale jak to, že Anděl Páně pozdravil již za života Pannu Marii Kecharitomene?? Jaktože byla plná milosti?? Protože dokonale spolupracovala s Bohem, s Boží milostí na díle spásy duší, Na "Božím projektu." Proto ji anděl mohl nazvat tak, a proto ji nazýváme Spoluvykupitelka. Ona je pro nás darem , na ní se učíme, jak dokonale spolupracovat s Bohem a neztratit ani jedne dar od BOha. Ona není spasitelka, ale Spoluvykupitelka, Protože je pro nás Darem, aby nás to naučila na svém příkladě a pomohla nám. Když Bůh dává někomu v Církvi dary, tak jen proto, aby je mohl dávat dále.
1cesta.cz
Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Martina Bohumila Lutherová
V Byzanských legendách je v oddíle sv. Michala
1.pol.9.stol psané jak hájili Ikony - že i na SZ
Truhle byli nejen chrubové ale i Panna Maria a ještě
jmenovali nějaké svaté.
To taky byla doba navzájem se křesťané věznili
i mučili krutě.
1cesta.cz
Překrucujete písmo z Bible?! Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má …More
Překrucujete písmo z Bible?! Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
TerezaK
No, ale pro mě nejste vůbec směrodatný hlas, máte všechno pomílené, nejste katolík a plete baně s hruškama. Poznání nemáte. Jen své osobní přesvědčení nikoli správné poznání, ale nemůžete za to, jste asi mladší generace, která nic od předchozí neobdržela. Jděte si svou cestou, pokud jí považujete za správnou, ale mě se nesnažte "evangelizovat", protože vím, že jste mimo. Můžu se za Vás modlit …More
No, ale pro mě nejste vůbec směrodatný hlas, máte všechno pomílené, nejste katolík a plete baně s hruškama. Poznání nemáte. Jen své osobní přesvědčení nikoli správné poznání, ale nemůžete za to, jste asi mladší generace, která nic od předchozí neobdržela. Jděte si svou cestou, pokud jí považujete za správnou, ale mě se nesnažte "evangelizovat", protože vím, že jste mimo. Můžu se za Vás modlit nebo, když už jste tady Vám trochu pomoci, ale to je asi vše. Věřím, že vzhledem ke svým možnostem jednáte správně.
1cesta.cz
Terezo, překrucovat Biblické písmo je velmi, velmi špatná věc. Někteří lidé si myslí, že musí démonům odevzdat vše, co od nich žádají, aby se jich zbavili. I to je neuvěřitelné šílenství. Terezko zastáváš se papeže? Toho současného??
TerezaK
UŽ SIS OSPOVĚDĚL NA SLOVO KECHARITOMENE ??
TerezaK
- MOHL SIS dávno všimnout, že jsem v malém katolickém zbytku, malém věrném stádci Benedikta XVI.že zde ustavičně dávám, o tom , co se ve Vatikánu stalo, a že současný "papež" je uzurpátor Petrova stolce.
1cesta.cz
Takže nežádáš Hospodina?
1cesta.cz
Kdo bude ten, co vytrhne svou "církev"?
TerezaK
MESSAGGIO E.G. (CARISMATICO/A ANNI ’70)
NAPŘ. POSELSTVÍ (CHARISMATICKÁ 70. LÉTA)
"Bude-li váš duch umět pracovat okamžik za okamžikem v tomto světle, budete vy ze Země, planety Fiat smutku, stabilně pozvednuti do přítomnosti Boha Otce, kde věčně zní Fiat slávy. Pak teprve obnovená církev bude skutečně podle záměrů božského Otce, církev slávy věku Ducha svatého, neposkvrněná nevěsta Beránka, …More
MESSAGGIO E.G. (CARISMATICO/A ANNI ’70)
NAPŘ. POSELSTVÍ (CHARISMATICKÁ 70. LÉTA)
"Bude-li váš duch umět pracovat okamžik za okamžikem v tomto světle, budete vy ze Země, planety Fiat smutku, stabilně pozvednuti do přítomnosti Boha Otce, kde věčně zní Fiat slávy. Pak teprve obnovená církev bude skutečně podle záměrů božského Otce, církev slávy věku Ducha svatého, neposkvrněná nevěsta Beránka, který přichází (...)".

6. února 1973
Poznámka: V charismatických textech se často "Vzkříšení" přirovnává k "prvnímu vzkříšení", a to podle Zj 20,5-6: "Blahoslavení a svatí jsou ti, kdo mají účast na prvním vzkříšení: na ně druhá smrt nemá moc..."
TerezaK
snad nás neznásilní, ne? bez naší svobodné vůle, bez našeho "fiat" to neudělá. úpěnlivě žádám, po vzoru, tak, jak žádala Panna Maria
1cesta.cz
Terezo, existují mnohé líbivé svody, kterým se máme vyhnout, dát si na ně pozor. Můžeš pochopitelně vyjmenovat tunu, myslím si. Vyjmenuj mi prosím nějaké :-)
1cesta.cz
Nakonec je to porušení 1. Božího přikázání, které říká: "Nebudeš mít jiné bohy mimo mne! (...) Nebudeš se jim klaněti, ani je uctívat "(Ex 20, 3.5).
TerezaK
Panna Maria není Pán Bůh, špatně jste to zase pochopil, bráško, to jsou všechno Vaše názory, ale s pravdou nemají nic společného. Když mě úkolujete, už jste si za "domácí úkol" našel výraz KECHARITOMENE? Čím více půjdete ke kořenům Církve sv., tím spíše zjistíte pravý význam jména, ale pak zjistíte, že se jedná vlastně všechno o pouštní otce katolické Církve. Tak jsme zase tam, kde jsme byli. …More
Panna Maria není Pán Bůh, špatně jste to zase pochopil, bráško, to jsou všechno Vaše názory, ale s pravdou nemají nic společného. Když mě úkolujete, už jste si za "domácí úkol" našel výraz KECHARITOMENE? Čím více půjdete ke kořenům Církve sv., tím spíše zjistíte pravý význam jména, ale pak zjistíte, že se jedná vlastně všechno o pouštní otce katolické Církve. Tak jsme zase tam, kde jsme byli. Jistě by mohl být dialog s Vámi plodný, ale nyní si potřebuji uspořádat modlitby a práci. POkud mi zbyde čas a Pán dá, budu komunikovat v dialogu. Pokoj a dobro, a pěknou cestu, požehnanou.