Františkov Boh stále "chce náboženský pluralizmus"

"Rozdiely v náboženstvách" sú výrazom múdrosti Božej vôle vo stvorení, tvrdí desiaty z 35 bodov prijatých na siedmom kongrese predstaviteľov svetových …
stefan.mordel
Tvrdiť, že Boh si praje náboženskú pluralitu a že všetky náboženstvá sú si rovné, hoci si vzájomne protirečia, znamená potvrdenie toho, že náboženstvo má iba ľudský pôvod a v zásade odmieta nadprirodzené zjavenie. To Boh si sám v sebe protirečí a pre neho pravda neznamená vôbec nič? Tvrdiť, že Boh si praje rôzne náboženstvá, môže iba človek, ktorý je presvedčený, že všetky tieto náboženstvá …More
Tvrdiť, že Boh si praje náboženskú pluralitu a že všetky náboženstvá sú si rovné, hoci si vzájomne protirečia, znamená potvrdenie toho, že náboženstvo má iba ľudský pôvod a v zásade odmieta nadprirodzené zjavenie. To Boh si sám v sebe protirečí a pre neho pravda neznamená vôbec nič? Tvrdiť, že Boh si praje rôzne náboženstvá, môže iba človek, ktorý je presvedčený, že všetky tieto náboženstvá sú výlučne iba výtvorom človeka a ktorý zásadne vylučuje nadprirodzené zjavenie. Trpko je v duši veriaceho človeka, keď vidí ako sú rúca kresťanská viera. Sv. Pavol hovorí; "viem komu som uveril a som si tým istý". Kde sa vytratila táto istota viery a vernosť Kristovmu evanjeliu...? Sv. Pavol hovorí dokonca veľmi tvrdé slová... "keby prišiel aj anjel z neba a hlásal by vám iné evanjelium, ako sme vám my hlásali, nech je prekliaty". Preto, keď čítam tieto správy, mám veľké rozpaky... hoci je to príliš slabý výraz...
Sv.Prokop
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. (Gal 1,6-7)
Sv.Prokop
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.…More
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2 Tim 4, 1-5)
obyčajná veriaca žena
Všetko bolo predpovedané už apoštolmi a predsa to mnohí nevidia! Bohužiaľ, na ich záhubu.
Metod
Jorge nie je pápež, legálny je stále Benedikt XVI!
Laco Bajzo
A čo je vám platný Benedikt ,keď je tiež jedným z nich a s nimi? 😭
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili záväzok veriacich všetkých náboženstiev žiť vlastnú vieru ,ako službu mieru“
Veď Bergoglio len pokračuje v tom ,čo začali marani Wojtyla a Ratzinger.
Ale vy ,ako keby ste mali vrecia …
More
A čo je vám platný Benedikt ,keď je tiež jedným z nich a s nimi? 😭
Prvého januára 2011 vo svojom novoročnom prejave povedal:
„ Aby sme si pripomenuli veľké historické gesto môjho predchodcu a slávnostne obnovili záväzok veriacich všetkých náboženstiev žiť vlastnú vieru ,ako službu mieru“
Veď Bergoglio len pokračuje v tom ,čo začali marani Wojtyla a Ratzinger.
Ale vy ,ako keby ste mali vrecia na hlavách ,tak tam máte temno a stále tápete. . A to ste mali byť svetlom sveta.
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě17 h -
BERGOGLIO A SVĚTOVÍ NÁBOŽENŠTÍ "VŮDCI" SE V SOUČASNÉ DOBĚ SETKÁVAJÍ V PYRAMIDĚ V ASTANĚ* (KAZACHSTÁN) A DISKUTUJÍ O SJEDNOCENÍ VŠECH HLAVNÍCH NÁBOŽENSTVÍ POD JEDEN SVĚTOVÝ VLÁDNÍ SYSTÉM.
*ASTANA --》Anagram Satana
I messaggi della Madonna nel Mondo
17 h ·More
Poselství Panny Marie ve světě17 h -
BERGOGLIO A SVĚTOVÍ NÁBOŽENŠTÍ "VŮDCI" SE V SOUČASNÉ DOBĚ SETKÁVAJÍ V PYRAMIDĚ V ASTANĚ* (KAZACHSTÁN) A DISKUTUJÍ O SJEDNOCENÍ VŠECH HLAVNÍCH NÁBOŽENSTVÍ POD JEDEN SVĚTOVÝ VLÁDNÍ SYSTÉM.
*ASTANA --》Anagram Satana

I messaggi della Madonna nel Mondo
17 h ·
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
17 h ·
BERGOGLIO E I "LEADER" RELIGIOSI MONDIALI SI STANNO ATTUALMENTE INCONTRANDO IN UNA PIRAMIDE AD ASTANA* (KAZAKISTAN) E DISCUTONO DELL'UNIFICAZIONE DI TUTTE LE PRINCIPALI RELIGIONI SOTTO UN SISTEMA DI GOVERNO UNICO MONDIALE.
*ASTANA --》Anagramma di SatanaMore
I messaggi della Madonna nel Mondo

17 h ·

BERGOGLIO E I "LEADER" RELIGIOSI MONDIALI SI STANNO ATTUALMENTE INCONTRANDO IN UNA PIRAMIDE AD ASTANA* (KAZAKISTAN) E DISCUTONO DELL'UNIFICAZIONE DI TUTTE LE PRINCIPALI RELIGIONI SOTTO UN SISTEMA DI GOVERNO UNICO MONDIALE.

*ASTANA --》Anagramma di Satana
Antonia Orosova
Ako môžu títo ľudia a pápež rozprávať o múdrosti Božej, keď nemaju nábožnosť a nepoznajú Krista i nemôžu poznať múdrosť Boha Otca! Kto pohŕda Kristom pohŕda živým Bohom.
Laco Bajzo
V neviestke sa to tak vážne neberie 😉