1
2
Clicks1.1K
Peter(skala)
14
HERÉZA: Svätenie žien (do kňazského stavu) Drahí bratia a sestry... Keby som mal pripomenúť ďalšie prípady klerikov a laikov, ktorí verejne odporovali neomylnému učeniu Cirkvi a pápeža, bolo by to …More
HERÉZA: Svätenie žien (do kňazského stavu)

Drahí bratia a sestry...
Keby som mal pripomenúť ďalšie prípady klerikov a laikov, ktorí verejne odporovali neomylnému učeniu Cirkvi a pápeža, bolo by to na dlhé písanie, ale zamyslime sa nad tým podstatným, čo by malo byť pre nás na poučenie.
Keď sa pozorne zamyslime nad dôsledkami, ktoré prinášajú herézy, tak môžeme vidieť odvolaných biskupov, exkomunikovaných klerikov a laikov ... a tak ma zaujíma, čo je príčinou, že aj pokrstení katolíci odporujú pápežovi a vôbec učeniu Cirkvi, keď šíria herézy o svätení žien?!
Môžete napísať dôvody, ale aj ďalšie prípady, ktoré neboli spomenuté v tomto liste.
Ďakujem za slušné komentáre a hlavne týkajúce sa danej témy.
Boh s Vami
Peter(skala)
Mníška exkomunikovaná z dôvodu falošného vysvätenia
www.lifenews.sk/content/mníška-exkomuni…
Coburg
Keby bolo v poriadku svätenie žien, a bolo by to Bohom ustanovené, tak Ježiš by v prvom rade určite ustanovil svoju Matku Pannu Máriu za prvého apoštola a možno aj za prvého "pápeža".
Peter(skala)
..až na tu zmenu sv.omše, nakolko stale je v strede Boh, pretože knaz počas sv.omše predstavuje Ježiša Krista (Boha)
Bolo tak predtým a je aj teraz, len s tym rozdielom, že je tvarou k ludu
defendfaith
Pozrime sa do Písma, čo nám hovorí posol od nášho Pána Ježiša Krista - Svätý Pavol: Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 1Tim 2:12. Samotný tento verš neodsudzuje ženu, ale jej určuje svoje postavenie - tichá, nežná, milujúca rodinu, deti a manžela. Ktorý muž by po takej žene netúžil? Miloval by ju nadovšetko. Naproti tomu ženu, ktorú nám vykresľuje dnešná spoločnosť …More
Pozrime sa do Písma, čo nám hovorí posol od nášho Pána Ježiša Krista - Svätý Pavol: Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 1Tim 2:12. Samotný tento verš neodsudzuje ženu, ale jej určuje svoje postavenie - tichá, nežná, milujúca rodinu, deti a manžela. Ktorý muž by po takej žene netúžil? Miloval by ju nadovšetko. Naproti tomu ženu, ktorú nám vykresľuje dnešná spoločnosť je na odsúdenie. Je to žena konkurent, dravá, hášterivá, žena ktorá sa nevie postarať o deti, o domácnosť, je to akási žena, ktorá je mužom so ženským pohlavím. Aby sme pochopili čo diabol vymyslel na človeka, museli by sme chápať históriu. Minulosť nám ukazuje to, ako sa úmyselne začali znižovať platy mužom, začali sa vytvárať umelé miesta pre ženy, aby museli aj ženy pracovať, aby sa takýmto spôsobom uživila rodina. Cieľ bol však taký, aby žena - ktorá je najlepšou opatrovateľkou dieťaťa - musela ísť do práce, aby nemala čas na deti, aby sa o deti začal starať štát, ktorý pod platným učením, deti bude formovať - najlepšie bez viery v Boha. Žena sa starala o rodinu a deti vyše 6000 rokov a dnes na deti a rodinu kvôli práci nemá čas. Spomeňme si najväčších svätcov, ktorým matky vštepovali vieru - Svätú Moniku a jej Augustína - učiteľa Cirkvi, alebo matku Alfonza Liguoriho, ktorá ho podporovala a zastávala sa ho, alebo spomeňme mamu Pátra Pia, ktorá plne podporovala svojho syna v štúdiu za kňaza. Mamy boli opornými bodmi vnútra rodiny, no vždy nechávali politiku a vieru na svojich mužov. Dnešná diabolská doba, ktorá všetko prekrútila naruby, premenila nežné ženské stvorenie k vraždiacim strojom. Chvála Pánovi nášmu Najvyššiemu, v katolíckej Cirkvi sa ženy nesvätia, pretože je to proti prirodzenému poriadku a proti nariadeniu samotného Boha. Verme a modlime sa za to, aby to tak zostalo. Cirkev po koncile má mnoho problémov a obrovský úpadok viery a miliardové straty veriacich v krajinách, ktoré boli postavené na katolíckej Cirkvi. Ale vďaka Kristovi našom Pánovi, ešte Cirkev nie je úplne na kolenách, i keď v Cirkvi sú vlci preoblečení za baránkov, ako to Náš Pán predpovedal, že tomu raz tak bude a žiaš títo vlci chcú zmeniť Cirkev na svetskú inštitúciu, kde je v strede človek - humanizmus. V mnohom sa im to podarilo (napríklad zmena omše - liturgie - kde je v strede človek a nie Boh), ale ešte diabol nezvíťazil nad rodinou, postavením žien, celibátom kňazov a podobne. Rodina je však priorita a preto mnoho kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí nemajú pravú vieru, ale sú vo vlčom kožuchu v službách iných mocností sveta, tlačilo a bude tlačiť na to, aby sa prijala zvrátenosť homosexuality aj do katolíckej Cirkvi, aby sa v Cirkvi raz ženy vysväcovali. Možno si poviete že je to nezmysel - podobným nezmyslom bolo to, keď žena nesmela vstúpiť na posvätnú pôdu kde bol oltár a kazateľnica a dnes? Dnes ženy bežne pristupujú k ambónu - do oblasti kde nemaj čo hľadať. Podobne ako keď iba kňaz sa môže rukami dotýkať Kristovho Tela - hostie - dnes podávajú eucharistiu aj laici - čo je ohavnosť a odpornosť. Cirkev sa dnes stáva otvorenou svetu, ale Kristus nás varuje, že priateľstvo zo svetom je nepriateľstvom proti Bohu. Dnes sa nás Kristus viac ako kedykoľvek pýta - keď sa vrátim v druhom príchode na zem - nájdem ešte vieru na zemi? Veľmi zriedkavú. Všetci kresťania upadli do okov diabla a jeho nástrah - mobilu, internetu, sexu, svetu, neviere a pohanstvu. Najhoršie na tom je to, že samotná Cirkev upadla do tohto stavu a preto nie je sa čo diviť, že mnoho duchovných chce zmeniť pohľad na rodinu, pohľad na ženu a všetko tlačia do liberálnosti - otvorenosti, zľahčovaniu. Ale Ježiš je nielen ten, ktorý sa nad nami zmilováva, ale aj Sudca - hrozný a strašný - beda tomu, kto upadne do Jeho svätých rúk, aby Ho odsúdil na večné peklo...
Peter(skala)
Vatikán exkomunikoval kňaza, ktorý hájil „manželstvá“ homosexuálov, svätenie žien a dal Hostiu psovi
www.lifenews.sk/content/vatikán-exkomun…
Peter(skala)
Arcibiskup Welby pápežovi: Nech nás nerozdelia ženy - biskupky

www.tkkbs.sk/view.php

Vatikán 31. júla (TK KBS) Vrchný predstaviteľ Anglikánskej cirkvi, arcibiskup Canterbury Justin Welby, napísal Svätému Otcovi Františkovi list, v ktorom vyjadril nádej, že biskupské svätenia žien, ku ktorým sa anglikáni rozhodli pristúpiť, nebudú neprekonateľnou prekážkou pri hľadaní jednoty medzi Anglikánskou…More
Arcibiskup Welby pápežovi: Nech nás nerozdelia ženy - biskupky

www.tkkbs.sk/view.php

Vatikán 31. júla (TK KBS) Vrchný predstaviteľ Anglikánskej cirkvi, arcibiskup Canterbury Justin Welby, napísal Svätému Otcovi Františkovi list, v ktorom vyjadril nádej, že biskupské svätenia žien, ku ktorým sa anglikáni rozhodli pristúpiť, nebudú neprekonateľnou prekážkou pri hľadaní jednoty medzi Anglikánskou a Katolíckou cirkvou.

Justin Welby v liste zároveň pripustil, že rozhodnutie anglikánskej generálnej synody, ktoré prednedávnom zaviedlo túto historickú zmenu, môže spôsobiť “ďalšie ťažkosti” v procese zbližovania s Rímom po schizme XVI. storočia.

Arcibiskup Canterbury sa obrátil aj na predstaviteľov pravoslávia s tým, že v kresťanskom náboženstve je viac vecí, ktoré ich spájajú, než tých, ktoré rozdeľujú. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník Daily Telegraph - ktorý o liste informoval, i keď Svätý Otec František prejavil mnoho ochoty pre zmeny, minulý rok jasne povedal, že čo sa týka možnosti svätenia žien, v Katolíckej cirkvi sú pre túto tému “dvere zatvorené”.
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Na otázku, či Cirkev bude mať ženské kardinálky, pápež (František ) odpovedal:

"Neviem, odkiaľ vyšiel tento nápad (Battuta v taliančine). Ženy musia byť zhodnotené v Cirkvi a nie klerikované."

Gloria.TV News on the 16th of December
Peter(skala)
Opát Haidinger vo Viedni chce „kňazky“.
🤫 🙄 🙏 🤨 🤨
Viac tu: kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/opat-haidinger-…
Peter(skala)
Peter(skala)
TEOFORUM - heréza: "svätenie žien" - Paul M.Zulehner

"Zmena perspektívy 12: Od cirkvi žien vedenej mužmi k cirkvi žien a mužov

Cirkev, najmä katolícka, ale aj ortodoxná, je vedená mužmi. Toto pochádza z kultúry, v ktorej len muži mohli niečo verejne dosvedčiť. A toto napriek tomu, že Ježiš jednu ženu vyvolil za prvú svedkyňu praposolstva: Máriu z Magdaly, a o mužských svedkoch sa najskôr povie:…More
TEOFORUM - heréza: "svätenie žien" - Paul M.Zulehner

"Zmena perspektívy 12: Od cirkvi žien vedenej mužmi k cirkvi žien a mužov

Cirkev, najmä katolícka, ale aj ortodoxná, je vedená mužmi. Toto pochádza z kultúry, v ktorej len muži mohli niečo verejne dosvedčiť. A toto napriek tomu, že Ježiš jednu ženu vyvolil za prvú svedkyňu praposolstva: Máriu z Magdaly, a o mužských svedkoch sa najskôr povie: Pokladali to za nezmysly (Lk 24,11). Nové sebavedomie žien patrí k znakom času, tak to videl i Ján XXIII. Ani v cirkvi nemá byť nejaké delenie sa a diskriminácia medzi mužmi a ženami. Na rovnakej úrovni, hoci s rozličnými schopnosťami, obohacujú ženy a muži život dnešnej cirkvi. Aj na oficiálnej úrovni? Tlak mnohých žien, podporovaný aj mnohými mužmi, aby sme mali ženy na vedúcich pozíciách, je veľký: v akadémiách, diecéznych úradoch, pastorálnych povolaniach, dobrovoľníckej službe. Aj v úradoch so svätením? Vedenie cirkvi vo svete povie, že vraj to nejde. Tým však otázky a hľadanie neprestávajú."

Citujem: "Tlak mnohých žien, podporovaný aj mnohými mužmi, aby sme mali ženy na vedúcich pozíciách, je veľký: v akadémiách, diecéznych úradoch, pastorálnych povolaniach, dobrovoľníckej službe. Aj v úradoch so svätením? Vedenie cirkvi vo svete povie, že vraj to nejde. Tým však otázky a hľadanie neprestávajú."


"Aj v úradoch so svätením?"

Aj tu sa snažia TEOFORACI presadiť svätenie žien do kňazstva - poukázaním na vyjadrenie P.M.Zulehnera. Toto nepriame vyjadrenie k potrebe sväteniu žien len dosvečuje, že TEOFORACI stále neopustili od tejto svojej požiadavky..
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Ku sväteniu žien sa naposledy vyjadrila Kongregácia pre náuku viery vo svojom dekréte z 19. decembra 2007, podľa ktorého žena, ktorá prijme kňazské svätenie, ale aj účastníci tohto svätenia automaticky upadajú do exkomunikácie (latae sententiae).
Peter(skala)
HERÉZY o.A.Srholca o "svätení žien"

z diskusie:

o.Anton Srholec si myslí, že ženám patrí rovnaké postavenie ako mužom. „Ježíš ukázal, že medzi nimi niet rozdielu, majú rovnaké práva aj povinnosti.”

Na argument, že kňazstvo je odovzdávané po línii apoštolov, Srholec reaguje, že v cirkvi vtedy boli aj ženy. „Na jej škodu neskôr zodpovednosť a najmä práva prevzali muži. Symbolicky povedané, pred…More
HERÉZY o.A.Srholca o "svätení žien"

z diskusie:

o.Anton Srholec si myslí, že ženám patrí rovnaké postavenie ako mužom. „Ježíš ukázal, že medzi nimi niet rozdielu, majú rovnaké práva aj povinnosti.”

Na argument, že kňazstvo je odovzdávané po línii apoštolov, Srholec reaguje, že v cirkvi vtedy boli aj ženy. „Na jej škodu neskôr zodpovednosť a najmä práva prevzali muži. Symbolicky povedané, pred asi 200 rokmi ženy dobyli katedru, pred asi 100 rokmi skalpel, za posledných 50 rokov v niektorých kresťanských zboroch už aj oltár.

Kňazstvo pokojne môžu vykonávať aj ženy, príkladom môžu byť evanjelici. Neviem o tom, že by im spadol nejaký kostol preto, že Pánovu večeru slúži žena.”

aktualityspravynovinky.wordpress.com/…/herezy-o-srholc…
😲
Peter(skala)
HERÉZY o.Schullera o "svätení žien"

z diskusie:


Čo chcete Vašou IF dosiahnuť?

o.Schüller:

"Musíme sa dostať ako cirkev znovu do blízkosti ľudí, musíme žiť zmŕtvychvstanie a pripustiť otvorenosť cirkvi. K tomu patrí koniec povinného celibátu, k tomu patrí otvorenosť ženám – musia byť pripustené ku kňazskej vysviacke a musia mať možnosť pracovať ako zástupkyne v najvyšších cirkevných úradoch. …More
HERÉZY o.Schullera o "svätení žien"

z diskusie:


Čo chcete Vašou IF dosiahnuť?

o.Schüller:

"Musíme sa dostať ako cirkev znovu do blízkosti ľudí, musíme žiť zmŕtvychvstanie a pripustiť otvorenosť cirkvi. K tomu patrí koniec povinného celibátu, k tomu patrí otvorenosť ženám – musia byť pripustené ku kňazskej vysviacke a musia mať možnosť pracovať ako zástupkyne v najvyšších cirkevných úradoch. Prečo by nemohla byt žena pápežom? K tomu patrí tiež sv. prijímanie pre rozvedených a znovu sobášených. A musíme konečne zamedziť rozkolu kresťanských cirkví."
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/kauza-initiativ…
😲
TULÁK
Username, to myslím, že takovou nabídku my dvě jen tak neuvidíme 😀 nelegitimní svěcení, např. v současnosti v Číně, no tak to ano, vím, ale toto.... 😲 ?Na víra.cz padla taková otázka a zajímavá část odpovědi:....(zvláště ta druhá část je takříkajíc všeobecná)

Ve svém dotazu uvádíte dva argumenty pro případnou změnu dosavadní praxe. Jednak, že by mnohé ženy tuto činnost zvládaly lépe než muži a …More
Username, to myslím, že takovou nabídku my dvě jen tak neuvidíme 😀 nelegitimní svěcení, např. v současnosti v Číně, no tak to ano, vím, ale toto.... 😲 ?Na víra.cz padla taková otázka a zajímavá část odpovědi:....(zvláště ta druhá část je takříkajíc všeobecná)

Ve svém dotazu uvádíte dva argumenty pro případnou změnu dosavadní praxe. Jednak, že by mnohé ženy tuto činnost zvládaly lépe než muži a jednak, že je jiná doba.

Na první argument je odpověď, že možná ano, ale toto výkonnostní hledisko není rozhodující.

Druhý argument, že dnes je jiná doba, považuji za nebezpečný. Znamená to, že Kristus neměl ani ponětí o dnešních podmínkách? Že jeho ustanovení jsou pouze dočasná? Že aplikovat jeho příkazy a doporučení dnes už nejde?… Jestliže s odvoláním na to, že se změnila doba, radikálně změním jednu svátost (kněžství), čím budu argumentovat proti pokusům měnit s odvoláním na jinou dobu i další svátosti, články víry a podobně? 😉
Joooo a na tu první část bych odpověděla lépe 😀 ....sorry sestry 😎
www.youtube.com/watch