Joske
Co všechno se dá zrežírovat pro mediální obraz! Nic však nemůže zastřít temné plány, které jsou prostřednictvím falešného papeže realizovány.
pařez
Tolik marných slov
a marného úsilí...
Spočívá snad svoboda v boji o místo na slunci?
Vždyť už tím, že se upneme na svého protivníka, si nás tento podmanil.
Není spíš svoboda v tomto - kráčet svou cestou a nestarat se o trní?

Když je řeč o dárcích - Ječmínku, pokus se dostat k Setonově knížce "Z lesního království" - je tam příběh o horském beranu - to, co by tě z tohoto příběhu mohlo poučit, je …More
Tolik marných slov
a marného úsilí...
Spočívá snad svoboda v boji o místo na slunci?
Vždyť už tím, že se upneme na svého protivníka, si nás tento podmanil.
Není spíš svoboda v tomto - kráčet svou cestou a nestarat se o trní?

Když je řeč o dárcích - Ječmínku, pokus se dostat k Setonově knížce "Z lesního království" - je tam příběh o horském beranu - to, co by tě z tohoto příběhu mohlo poučit, je jeho závěr:
Jeden lovec se jej rozhodne ulovit. Dlouho se mu to nedaří, ale nakonec zvolí zničující taktiku (zničující pro berana i lovce) - stále jde za ním. A ten beran si na něj nakonec zvykne - drží se mimo dostřel ale tak, aby stále viděl, co dělá - stál a pásl se, dokud byl lovec na místě, a dal se do pohybu, když lovec vykročil směrem k němu. V určitém ohledu se stali "jednou bytostí". A to se mu stalo osudným - když si tuto skutečnost vyčerpaný lovec uvědomil, vycpal své oblečení travou a figurínu posadil do trávy - a zatímco beran netrpělivě postával a čekal, až se "člověk" zase vydá na cestu, lovec ho velikým obloukem obešel a zastřelil.

Přemýšlej, prosím, o tomto příběhu - podle mne tím, že se stále s někým "přetlačuješ", tak se na něho "vážeš" - proč se raději nevěnuješ tomu, co ty sám "považuješ za nosné"? (a to doufám není pře s druhými a odsuzování těch, co mají jiné perspektivy - nebo snad ano?)
Prostě jít svou cestou, a nestarat se o trní.
Žít a nechat žít.

P.S. Rozhodně tě nevyzývám, abys odtud odešel - když to uděláš, nově příchozí budou mnohem více obtěžováni tím, že jsi to ty.

P.S.S. A pokud dokážeš zvítězit nad pokušením psát emotivní vzkazy typu "... je mi líto Libora...", pokoji to jen pomůže. Nauč se akceptovat druhé.
Ostrik
jecminek 14.12.2014 18:23:10
Mike - pojem - netolerantna pravda? Co to je? Lež? Potkal jsem ji tady totiž hned několikrát.
_________________________________________________________________________
Ano, několikrát. V registracích Miros, Monk, Jovana, Samantha, Hekla, bratr, bratr1, jecminek, Ferdimir a v dalších.
Jecminek stále ještě lže, že tu nediskutuje. To je lež, jakou svět neviděl.
:)))
Samson1
Ostrik
jecminek 13.12.2014 21:30:53
Nemám čas se zabývat Kasperem, pro můj život a život v Kristu je jeho existence nepodstatná.
__________________________________________________________________________

😀 😀 😀
Ty už nevíš, co bys zalhal.
Tak především, když je pro tebe Kasper nepodstatný, že nemáš čas se jím zabývat, proč reaguješ na Libora Halíka, který o něm píše? Podle tvých slov je jasné, že …More
jecminek 13.12.2014 21:30:53
Nemám čas se zabývat Kasperem, pro můj život a život v Kristu je jeho existence nepodstatná.
__________________________________________________________________________

😀 😀 😀
Ty už nevíš, co bys zalhal.
Tak především, když je pro tebe Kasper nepodstatný, že nemáš čas se jím zabývat, proč reaguješ na Libora Halíka, který o něm píše? Podle tvých slov je jasné, že nevíš, k čemu se vyjadřuješ. To jsi chtěl sdělit?
A za druhé, tvůj život v Kristu? Komu to chceš namluvit potom, co jsi se odhalil jako deviantní hulvát 1,12. t.r. ?
Za třetí a tedy za hlavní: kdy splníš svůj slib, který se stal zřejmě pouhým článkem v řetězu tvých lží?
Samson1
— Pravá svoboda z Božího Ducha
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, …More
— Pravá svoboda z Božího Ducha
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26 Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému
Slyšeli jste slovo Boží. 👍 😇
Ostrik
Dobrou noc, Luboši. :)

🤗
Ostrik
Tlučhuba však není jen deviantní. Je to především duševně chorý člověk. :(
12 more comments from Ostrik
Ostrik
Luboši, vystihl jsi to naprosto přesně.
Stejně jako Pařez, který označil tlučhubu za spouštěč. :)))
Ostrik
Jsi spokojený, psychopate, že funguješ jako spouštěč a zůstává po tobě spálená země, jak píše Pařez?
Nechtěl bys raději kloktat heřmánkový čaj, jak ti poradil?
Ostrik
Tak tohle jsou tlučhubovy perličky. O čem bychom se asi tak s tímhle psychotickým homosexuálem měli bavit? O evoluci? Nebo o jeho oblíbených nečistotách? :)))
______________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl …More
Tak tohle jsou tlučhubovy perličky. O čem bychom se asi tak s tímhle psychotickým homosexuálem měli bavit? O evoluci? Nebo o jeho oblíbených nečistotách? :)))
______________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Hlavně, tlučhubo, že tě baví být někde, kde tě nevítají. :)))
Ostrik
Přesně tak mi to také připadá.
Malý rozdíl je v tom, že se jedná o infantilního dědu s veřejně proklamovaným homosexuálním zaměřením. :)))
Ostrik
Tlučhuba je infiltrát, který slibuje a neplní. Dotěra, který zkouší citově vydírat planými řečmi o odchodu. :)))
___________________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. …More
Tlučhuba je infiltrát, který slibuje a neplní. Dotěra, který zkouší citově vydírat planými řečmi o odchodu. :)))
___________________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Psychopate, tvoje hry na to, kdo lže, jsou směšné. Splň svůj slib a sbohem.
Když nepůjdeš, tak počítej s tím, že ti lidé budou brát vítr z infiltrátských plachet. Na tvoji evoluci nejsme zvědaví. :(
Ostrik
Zrušili bychom mu registraci jako Aedodatovi. Jenže zednářský infiltrát je neodbytný. Kromě toho má zde mnoho dalších registrací. Je v satanově moci, musí rozrušovat lidem víru. Je to jeho ďábelské poslání. :(
Ostrik
Nech se vyšetřit. Nemáš to v hlavě v pořádku.
Tři a půl roku lidem ztrpčuješ život. :(
Ostrik
Nebuď směšný. Potom, co jsi předvedl ve svých komentářích 1. 12. jsi se definitivně před všemi přiznal ke své deviaci.

Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV …More
Nebuď směšný. Potom, co jsi předvedl ve svých komentářích 1. 12. jsi se definitivně před všemi přiznal ke své deviaci.

Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Tlučhubo, nemáš morální kredit. Vůbec žádný. Jsi hlupák, který veřejně slibuje odchod a potom každému dokazuje, že je slaboch, který sliby neplní. :)))
jecminek 23.5.2014 14:41:50
Milý Langu025, Ostriku, Redlichu, menhire, ottovonzittau .... Stačí když napíšete:

Jsem zde pouze jako uživatel ( ....... ) a nemám žádnou jinou aktivní registraci.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.
Ostrik
Tlučhubo, slíbil jsi a nesplnil! :(
_______________________________________________________
jecminek 23.5.2014 14:41:50
Milý Langu025, Ostriku, Redlichu, menhire, ottovonzittau .... Stačí když napíšete:

Jsem zde pouze jako uživatel ( ....... ) a nemám žádnou jinou aktivní registraci.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.
bratr
Milý Pařezi, tomu se říká dokonalá pitva ;) Myslím si, že papež to ale vůbec takhle nezamýšlel. Ani by mne to nenapadlo. Zkusme uvažovat třeba stylem - čistému vše čisté a trochu důvěřovat druhým. 🤗
ptyś
Ale numer z tego chłopca !
😀
pařez
Možná bude dobré si ten výrok trochu rozebrat - první část je naprosto správná:
"...Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný..."
Maria jistě sdílí pohled Krista, který by i pro každého jednoho z nás (nejen pro celé lidstvo) podstoupil smrt kříže.

Druhá část "...a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích..." ale už správná není.
Nejprve je třeba si uvědomit, že ačkoli to …More
Možná bude dobré si ten výrok trochu rozebrat - první část je naprosto správná:
"...Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný..."
Maria jistě sdílí pohled Krista, který by i pro každého jednoho z nás (nejen pro celé lidstvo) podstoupil smrt kříže.

Druhá část "...a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích..." ale už správná není.
Nejprve je třeba si uvědomit, že ačkoli to není výslovně řečeno, hovoří se zde o srdci Panny Marie. Když totiž někdo řekne např. "Máš lepší paměť než já" znamená to, že srovnává svou paměť s pamětí druhého, třebaže to není výslovně řečeno.
Jestliže se řekne, že "něco ti není cizí", pak to znamená, že to "něco je ti vlastní".
Jestliže se řekne, že "nic ti není cizí", pak to znamená, že "všechno je ti vlastní".
Jestliže se řekne, že "ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích", pak to znamená, že "je ti vlastní všechno, co je v našich (lidských) srdcích".

Pokud je toto vztaženo k Panně Marii, je to v rozporu s naukou Církve, protože Panna Maria je uchráněna zlé žádostivosti - touhy po špatném - a touha je schopnost lidského srdce.
bratr
Znovu jen opakuji, že zásvětné modlitby nejsou tím co sleduji a co by mělo nějak významně formovat můj duchovní život. Možná by se mi nezdály některé textové obraty v modlitbě, ale toto o čem mluvíte mi připadá zcela bezproblémové. Možná se k danému textu přibližujeme z jiných stran... Svůj výklad ale vnímám jako objektivnější a nehledal bych v tom skutečně nic zlého a už vůbec ne to, že papež …More
Znovu jen opakuji, že zásvětné modlitby nejsou tím co sleduji a co by mělo nějak významně formovat můj duchovní život. Možná by se mi nezdály některé textové obraty v modlitbě, ale toto o čem mluvíte mi připadá zcela bezproblémové. Možná se k danému textu přibližujeme z jiných stran... Svůj výklad ale vnímám jako objektivnější a nehledal bych v tom skutečně nic zlého a už vůbec ne to, že papež chtěl ukázat, že Maria byla hříšná dívka se vším všudy znající lidské srdce v dobrém i zlém a tedy "jedna z mnoha". Díval jsem se na ten článek na Vendee, ani jsem ho nečetl celý. Na takové věci nemám hlavu... To psal Daniel Zouhar? Takové články nejsou "životabudičem" mé víry ;) Asi máme jiné úhly pohledu, možná věci vidím moc jednoduše, ale zatím mi to vyhovuje. 🤗

V závěru dopolední eucharistie pak Svatý otec předstoupil před sošku Panny Marie Fatimské a pronesl následující zásvětnou modlitbu: „Blahoslavená Panno Maria Fatimská S novou vděčností za tvoji mateřskou účast spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení, která tě blahoslaví. Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha, který se nikdy neunaví sklánět se milosrdně k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem, aby jej uzdravil a zachránil. Přijmi s mateřskou laskavostí úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme, před touto nám tak drahou soškou. Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích. Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu. Střež náš život ve svých rukou: požehnej a posil každou touhu po dobru; oživuj a syť víru; podporuj a osvěcuj naději; vzbuzuj a vdechuj lásku; veď nás všechny cestou svatosti. Nauč nás své přednostní lásce vůči maličkým a chudým, vyloučeným a trpícím, vůči hříšníkům a zbloudilým srdcím: všechny shromáždi pod svoji ochranu a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu Pánu.“
pařez
Věřit máme tomu, o čem se nemůžeme přesvědčit s jistotou. Významy napsaného textu ale stanovit lze - a tento není dvojznačný...
Pouze odmítáme uvěřit tomu, že by to "náměstek Krista" opravdu myslel doslova...

Jedna "civilní" rada (nic ve zlém) - až budete uzavírat nějakou smlouvu, posuzujte ji podle toho, co je tam skutečně napsáno, ne podle toho, jak to je podle vysvětlení druhé strany myšleno.…More
Věřit máme tomu, o čem se nemůžeme přesvědčit s jistotou. Významy napsaného textu ale stanovit lze - a tento není dvojznačný...
Pouze odmítáme uvěřit tomu, že by to "náměstek Krista" opravdu myslel doslova...

Jedna "civilní" rada (nic ve zlém) - až budete uzavírat nějakou smlouvu, posuzujte ji podle toho, co je tam skutečně napsáno, ne podle toho, jak to je podle vysvětlení druhé strany myšleno...
No, jdu dělat něco užitečného - pěkné odpoledne 🤗
bratr
Já to skutečně vnímám tak jak jsem napsal a nenapadlo by mne jinak. Když mi někdo řekne - vlez mi na záda, nepředpokládám, že bych se stal jeho novým ruksakem :) Víc k tomu opravdu nemám co dodat, věřím, že to bylo myšleno v dobrém a nijak jinak...
pařez
Nemáte s tím, Bratře, problém ani tehdy, kdybyste ten text vzal v jeho doslovném významu?
bratr
Pařezi, existují litanie a pěkně dlouhé, vyjadřují vlastně jedinou věc...
Existují různé výrazy pro popsání téže skutečnosti...
Nemám s tím problém co bylo řečeno. 🤗

Uvažovat ve variantách někdy znamená se podobat kymácejícímu korábu, který neví jakou vlajku zrovna vyvěsit, neboť nezná kurs ani výsostné vody. Toho bych se rád vyvaroval...
pařez
Bratře, pak ovšem věříte tomu, že hlava katolické církve neumí zformulovat to, co chce říci ;-) nebo že lidé na to rad.vat. neumí přeložit do češtiny.

K tomu, že role papežem je "nalajnována" - proroctví se nemusí naplnit. A v poselstvích Varování jsme byli vyzváni k modlitbám za osobu tohoto papeže - k čemu by měly tyto modlitby v případě jejich vyslyšení vést, nevím. Možná roli "falešného …More
Bratře, pak ovšem věříte tomu, že hlava katolické církve neumí zformulovat to, co chce říci ;-) nebo že lidé na to rad.vat. neumí přeložit do češtiny.

K tomu, že role papežem je "nalajnována" - proroctví se nemusí naplnit. A v poselstvích Varování jsme byli vyzváni k modlitbám za osobu tohoto papeže - k čemu by měly tyto modlitby v případě jejich vyslyšení vést, nevím. Možná roli "falešného proroka" vykoná někdo jiný, možná bude tomu, co Církvi a lidstvu hrozí, zabráněno, a Boží záměr se bude ubírat jinou cestou. Možná k tomu dojde, ale bude mu poskytnuta milost lítosti a obrácení. Nevím - věřím ale tomu, že ty modlitby nebudou zbytečné - i kdyby prospěch z nich připadl někomu jinému.

A neměli bychom podceňovat prorocké hlasy v Církvi - neříkám všemu hned věřit, ale dokázat "uvažovat ve variantách" - to člověku umožní, aby nebyl fixován pouze k určitému názoru, ale dokázal události hodnotit bez potlačování nepříjemných faktů... 🤗
bratr
No tak zošo... Možná sám nebo sama máte zde převleky a odvažujete se takto klasifikovat jiné? To není fér a hlavně mimo téma... 🤗
Zoša
User 😀 ještě tak 3 převleky a možná popojdeš...
bratr
Ideální je zeptat se přímo u zdroje :))
Já to chápu ale tak, že má plné porozumění a pochopení pro naše srdce a jeho pohnutky...

Víc Vám asi neřeknu, zkuste se zeptat povolanějších. Zásvětné modlitby nejsou také tím co sleduji a na čem stavím svůj duchovní život. Pokud tam ale bylo něco takového řečeno, význam vnímám přesně tak, jak uvádím v úvodu. 🤗
pařez
A jak tedy, Bratře, chápete papežův výrok
"...že ti (Panně Marii) nic není cizího z toho, co je v našich srdcích..."

Důsledně vzato to totiž neumožňuje jiný výklad...
superiel
Zdroj: zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx

A biskupové jsou na pouti ve Svaté zemi... 🧐
Dotazník se zabývá také homosexuálními vztahy. "Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává sňatky mezi osobami stejného pohlaví a přirovnává je k manželství? Jak se takovým lidem vaše farnost věnuje?" dočteme se v průzkumu. Zabývá se i adopcí děti homosexuálními páry. "V případě, že osoby stejného pohlaví adoptují…More
Zdroj: zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx

A biskupové jsou na pouti ve Svaté zemi... 🧐
Dotazník se zabývá také homosexuálními vztahy. "Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává sňatky mezi osobami stejného pohlaví a přirovnává je k manželství? Jak se takovým lidem vaše farnost věnuje?" dočteme se v průzkumu. Zabývá se i adopcí děti homosexuálními páry. "V případě, že osoby stejného pohlaví adoptují dítě, jak se snažíte napomoci tomu, aby byla těmto dětem předávána víra?" 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
bratr
Tento výklad Pařezi nesdílím, chápu ho jen naprosto jinak... A už vůbec ne jako herezi.

Za další. Pokud věříte tzv. Varování stejně jako superiel, potom je zjevné, že role papeže je "nalajnována" a nemůžete ho logicky ani chtít vidět v jiném světle. Obávám se, že ďábel je schopen zneužít primární logiku věci a stavět na polopravdách a dost lidí může být oklamáno a odvedeno od pramene osobní …More
Tento výklad Pařezi nesdílím, chápu ho jen naprosto jinak... A už vůbec ne jako herezi.

Za další. Pokud věříte tzv. Varování stejně jako superiel, potom je zjevné, že role papeže je "nalajnována" a nemůžete ho logicky ani chtít vidět v jiném světle. Obávám se, že ďábel je schopen zneužít primární logiku věci a stavět na polopravdách a dost lidí může být oklamáno a odvedeno od pramene osobní víry. Různým způsobem. Buď ve vzájemných rozmíškách, osočování a nebo neplodném duchovním "politikaření". A duše citlivé mohou být zase svedeny určitými "jevy", které se naroubují na jejich duchovní empatii. Jenže plod stromu je zdravý jedině tehdy, pokud není napaden hnilobou zvenku ani zevnitř, pokud má schopnost se "reprodukovat", pokud nasytí jedince... Kvalita plodu ukazuje kvalitu samotného Stromu...

Problém člověka je v tom, že chce mít názor uzavřený... Jenže mnoho věcí NENÍ uzavřených. KRUH se uzavírá, ale není uzavřený. VŠE je v rukou Pána a to mne vždy naplňuje jistotou, která mi absolutně stačí. 🤗
pařez
Obávám se, Bratře, že sám současný papež "slovně zneplatňuje svou legitimitu". Někde tu bylo dříve uvedeno, že pokud jakýkoli církevní hodnostář (kněz, biskup nebo i papež) upadne do hereze, ztrácí tím svůj úřad a věřící vůči němu nejsou vázáni poslušností - chápu to tak, že minimálně po dobu jeho setrvání v herezi a ve věcech, kde se odchyluje od učení Církve.

Nevím, zda jste si povšiml slov, …More
Obávám se, Bratře, že sám současný papež "slovně zneplatňuje svou legitimitu". Někde tu bylo dříve uvedeno, že pokud jakýkoli církevní hodnostář (kněz, biskup nebo i papež) upadne do hereze, ztrácí tím svůj úřad a věřící vůči němu nejsou vázáni poslušností - chápu to tak, že minimálně po dobu jeho setrvání v herezi a ve věcech, kde se odchyluje od učení Církve.

Nevím, zda jste si povšiml slov, která vyslovil 12. 10. 2013 při tzv. "zásvětné modlitbě":
"...Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný
a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích..."

Jste skutečně přesvědčen, že Neposkvrněnému srdci Panny Marie není cizí nic z toho, co se nachází v srdcích nás, lidí?
Jak říká Ježíš (Matouš 15:19)
"Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky."
Z našich srdcí vychází jistě i dobré úmysly, dobrá předsevzetí, touha po nápravě atd., ale to zlé tam bude stále také.

Církev o Panně Marii neomylně a definitivně učí, že:
V. O MATCE VYKUPITELE
2. Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu.
10. Maria byla od svého početí prosta všech hnutí konkupiscience (žádostivosti).
12. Maria byla prosta následkem zvláštní výsady Boží milosti po dobu svého života všeho osobního hříchu.


Chápete prosím, že to, co zde papež František vyslovil, je v rozporu se závazným učením Církve, a tedy herezí? Že je to urážkou Panny Marie?

Já netvrdím, že na základě tohoto by měl člověk prohlásit, že papežský úřad je v současnosti uprázněný, je to složitá záležitost, viz:
www.vendee.cz/texty/p_a_hereze.html
- pochopil jsem to tak, že papež by si musel být vědomý toho, že jedná proti učení Církve, a v tomto jednání setrvat, je možné, že tento výrok pouze nedomyslel.
Ale pak je možné, že takových nedomyšlených výroků a činů je více - a potom věrnost takovému papeži není ctnost, ale zaslepenost.
Přeji požehnaný den 🤗
bratr
Superieli, tím, že slovně zneplatňujete legitimitu současného papeže ukazujete popírání hodnověrnosti jeho úřadu, jeho osoby... Je to Váš názor, jste slušný, beru to, ale prostě nesouhlasím. Stejně jako s toresem: tores 7.11.2013 09:39:56
Papeže JPI /zastávka p. Františka u jeho hrobu/ museli zavraždit, aby nesměroval Církev správně katolicky.

Ohledně rotariánství... Pánské kluby různého druh…More
Superieli, tím, že slovně zneplatňujete legitimitu současného papeže ukazujete popírání hodnověrnosti jeho úřadu, jeho osoby... Je to Váš názor, jste slušný, beru to, ale prostě nesouhlasím. Stejně jako s toresem: tores 7.11.2013 09:39:56
Papeže JPI /zastávka p. Františka u jeho hrobu/ museli zavraždit, aby nesměroval Církev správně katolicky.

Ohledně rotariánství... Pánské kluby různého druhu nemusí nutně znamenat zednářskou hysterii. Že je ovlivňováno veřejné mínění lidmi je logické, ale nemusí za tím stát vždy nostalgičtí ritualisté s vyčpělou lulkou. Vláda ekonomické moci je horší, stejně jako vláda fanatiků nebo hlupáků. Každý den se musíme bránit nejenom deb..... reklamám u silnice , v TV nebo tisku, ale i politickým žvástům v médiích, kdy 3/4 nemá cenu poslouchat. To je ale život...

Zda byla Církev oklamána je také Váš názor. Nevyčítám Vám ho, máte na něj právo. Jste svobodný člověk. Tam, kde chybí důkazy se většinou dohady, zvlášť u lidí s určitým sklonem myšlení velmi lehce uchytí. Stejné jako u tzv. Varování. Ďábel má totiž partii rozehranou mnohem složitěji a nachytat na primární logiku je moc laciné. Mimo jiné to odvádí od věcí podstatnějších a každému v křesťanském konání dostupných (viz. např. Evangelium - Mt 25,31-46). Snahou ďábla je třeba také udělat z víry jakousi ideologii a fanklub, kdy se lidé budou dohadovat jen mezi sebou a "politicky" se hašteřit, dohadovat se o prkotiny a štěpit tak "Tělo". Jejich duch bude takto paralyzován a umlčován i potenciál křesťanského života, služby a samotného duchovního růstu.

Schizma může být a může mít rozličné příčiny. Když jsem četl jednoho člověka co neustále definuje proroctví toho či onoho a snaží se to "napasovat" na dění kolem musel jsem se hodně usmívat. Není to zdaleka ojedinělý jev v historii. Je to určitá lidská "úchylka" a má kořeny v daném člověku, je to určitý pud náboženské sebezáchovy. O tom jsem přesvědčen. Pokud to překoná určitá hranice, stane se to duševní poruchou. Život je jako otevřená kniha a Bůh je největší Spisovatel. ON sám rozhodne co bude a my to smíme jako jeho děti, přátelé, služebníci, posluchači a někdo i jako otrok přijímat.... 🤗

A víte co je zlomový okamžik NZ? Uváděl to tady už Samson1:

A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“ A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.
🤗

superiel 7.11.2013 09:00:51
........................................
Nemám potřebu kohokoliv soudit a už vůbec ne papeže, to bych si nedovolil. Pokud je ovšem někdo rotariánem, byť naoko jen čestným, není ani katolík a tudíž ani papež a dokonce ani František. To, že byla Církev oklamána zednáři nevyčítám ani Vám ani ostatním věřícím, jen upozorňuji na přicházející schizma, kdy budeme vystaveni jednomu z nejtěžších rozhodnutí v životě.

Ať Duch Svatý posiluje všechny křesťany v této ultimativní zkoušce!
bratr
Děkuji za odpověď superieli. Jen jedna drobnost nebo spíše dvě. Hodnověrnost dvou uvedených pramenů je VELMI sporná. Věřit v dnešní době může člověk ovšem čemukoli....

Osobně se domnívám, že větší problém je v tom, pokud lidé nevěří samotnému KRISTU. 🤗

Evangelium - Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný …More
Děkuji za odpověď superieli. Jen jedna drobnost nebo spíše dvě. Hodnověrnost dvou uvedených pramenů je VELMI sporná. Věřit v dnešní době může člověk ovšem čemukoli....

Osobně se domnívám, že větší problém je v tom, pokud lidé nevěří samotnému KRISTU. 🤗

Evangelium - Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: Amen, pravím vám: cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Potom řekne těm po levici: Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě. Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali. A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
superiel
Bratře Viléme! 🤗

Díky Vám za shovívavost Vaši a za odpověď taktéž 😊
jihlava.idnes.cz/…/jihlava-zpravy.…
superiel
Milý Bratře! Toužíte po odpovědi, kterou Vám těžko mohu dát. Z Varování opravdu čerpám a tudíž to nejsou mé představy, ale neúprosná realita. Předpovězené "referendum" je další důkaz o jeho pravdivosti.

www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/zfalsovany-refe…

L 6,26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Nemám potřebu kohokoliv soudi…More
Milý Bratře! Toužíte po odpovědi, kterou Vám těžko mohu dát. Z Varování opravdu čerpám a tudíž to nejsou mé představy, ale neúprosná realita. Předpovězené "referendum" je další důkaz o jeho pravdivosti.

www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/zfalsovany-refe…

L 6,26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Nemám potřebu kohokoliv soudit a už vůbec ne papeže, to bych si nedovolil. Pokud je ovšem někdo rotariánem, byť naoko jen čestným, není ani katolík a tudíž ani papež a dokonce ani František. To, že byla Církev oklamána zednáři nevyčítám ani Vám ani ostatním věřícím, jen upozorňuji na přicházející schizma, kdy budeme vystaveni jednomu z nejtěžších rozhodnutí v životě.

Ať Duch Svatý posiluje všechny křesťany v této ultimativní zkoušce!
bratr
To je také dobře Viléme, protože jsem Vám dal najevo, že tu diskuzi pokud nedáte pokoj vložím celou sem. Ať si pak každý udělá obrázek o Vás a také o čem mi píšete. 🙄
bratr
Můžete superieli odpovědět na mou otázku v základu vlákna? Děkuji.
superiel
Jako stvořený do reklamy 🤐
Iva Podzimková
Já říkám: nevychovaný chlapeček!
superiel
Tores blokuje i mě, čeho se bojí? 🧐
bratr
Zase další vzkazy od torese na jiném vlákně.... 🙄
Už chápu. Skutečně jde asi o "samomluvu" a snahu "aktivovat" za každou cenu vlákno Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl

Myslím si, že tores je webový manipulant, který jiné záměrně poškozuje. Možná si i vypravuje sám se sebou. Už mi to tak začíná připadat. Svým jednáním mi začíná silně připomínat Viléma, který mne otravuje stejně tak na …More
Zase další vzkazy od torese na jiném vlákně.... 🙄
Už chápu. Skutečně jde asi o "samomluvu" a snahu "aktivovat" za každou cenu vlákno Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl

Myslím si, že tores je webový manipulant, který jiné záměrně poškozuje. Možná si i vypravuje sám se sebou. Už mi to tak začíná připadat. Svým jednáním mi začíná silně připomínat Viléma, který mne otravuje stejně tak na soukromé poště. Tam jsem mu pohrozil, že komunikaci zveřejním zde, pokud nedá pokoj...
🤗
bratr
Myslím si po přečtení psaní torese (viz. na konci příspěvku), kde mne neúplně cituje, že se snaží o jednu věc. Vychytralou MANIPULACI s očekáváním jakékoli reakce.

Nevím, čím zde otravuji jiné lidi, nevím, jak je na tom Jovana, ale nemyslím, že by někoho také otravovala. Nevím, o jaké hromadě mluví dotyčný uživatel tores. Nevím také proč mluví v množném čísle... Že je blokován je dobře a blok…More
Myslím si po přečtení psaní torese (viz. na konci příspěvku), kde mne neúplně cituje, že se snaží o jednu věc. Vychytralou MANIPULACI s očekáváním jakékoli reakce.

Nevím, čím zde otravuji jiné lidi, nevím, jak je na tom Jovana, ale nemyslím, že by někoho také otravovala. Nevím, o jaké hromadě mluví dotyčný uživatel tores. Nevím také proč mluví v množném čísle... Že je blokován je dobře a blokován z mé strany zcela odůvodněně. Své rejdy si dělejte toresi kde chcete. Vašim cílem je se vysmívat, zpochybňovat a možná i mluvit ve více přezdívkách (proto to množné číslo?). Je mi to ale jedno. Chovejte se prostě slušně a nesnažte se tady manipulovat mínění uživatelů a urážet. Ponechte laskavě prostor jiným názorům. To je totiž svoboda a ne otročina. Pokud s něčím nesouhlasíte, pak jistě máte schopnost svůj nesouhlas vyjádřit kultivovaněji a ne výsměchem. Pokud neznáte jiný způsob, pak tu infantilitu i samomluvu bohužel ukazujete jen sám na sobě. Přeji dobrý den a věřím že mne pochopíte. 🤗

-------------
List pápežovi od mexickej katolíčky Lucrecie Rego de Planas
tores 6.11.2013 11:46:54
Jestli tady někdo otravuje, jste to vy dva a velkou hromadu uživatelů. Proto vás máme v blokaci, spameři.

bratr 6.11.2013 11:38:24
Uživatel tores je ode mne blokován a možná i od Jovany a stejně otravuje z vláknaProč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl. Proč to děláte toresi?
One more comment from bratr
bratr
Uživatel tores je ode mne blokován a možná i od Jovany a stejně otravuje z vlákna Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl. Proč to děláte toresi? Jaký máte problém, že nenecháte jiné být a bez důvodu je urážíte? Zanechte toho!

tores 6.11.2013 10:28:47
Chronická samomluva, latinsky Chronic Jovilis.
gloria.tv/reply/imQubmriKTh83CQmJrjYjNZZ4

tores 6.11.2013 10:16:53
Nová skupina pro infantiln…More
Uživatel tores je ode mne blokován a možná i od Jovany a stejně otravuje z vlákna Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl. Proč to děláte toresi? Jaký máte problém, že nenecháte jiné být a bez důvodu je urážíte? Zanechte toho!

tores 6.11.2013 10:28:47
Chronická samomluva, latinsky Chronic Jovilis.
gloria.tv/reply/imQubmriKTh83CQmJrjYjNZZ4

tores 6.11.2013 10:16:53
Nová skupina pro infantilní jedince. Šéfuje sám osobně slavný jůzr.
Papež a malý chlapec