TerezaK
294

Poselství Panny Marie ve světě 3 hod.

"ZÁPISNÍK LÁSKY" OD LUIGIHO GASPARIHO

V květnu 1968 řekl otec Pio Primo Capponcellimu:

"...Všichni, kdo přispějí
k tisku a šíření
ze "Zápisníků lásky
obdrží Věčnou vděčnost
a požehnání Boží a moje".

17. října 1968 se první Zápisník lásky dostal do rukou J.E. Pavla VI. Asi o deset dní později mi papež prostřednictvím biskupa V. D'Andrea, mého přítele, poděkoval a mimo jiné řekl tato slova: "Je to vysoká mystika. Jak krásná je láska mezi otcem a synem! Není slovo, které by se dalo vzít...". Tato slova potvrdila to, co mi otec Pio řekl v červnu 1968: "Papež všechno pochopí.
*************************

PROLOG

SVATÁ BIBLE JE ZÁVĚŤ, KTEROU BŮH NADIKTOVAL ČLOVĚKU.
Boží hlas zazněl skrze citlivé uši lidí, kteří byli vybráni, aby sepsali závěť "Otce Boha" pro dobro žijících lidských dětí na zemi.

Boží smlouva je jediná a trojjediná pravda o vůli spravedlnosti, milosrdenství a lásky tří stejných a odlišných osob jediného Boha Stvořitele a Otce lidstva.
Třetí osoba Nejsvětější Trojice - Duch svatý - je život lásky Trojjediného Boha, který se stává hlasem a slovem Božím v srdci člověka, dítěte Nejsvětější Trojice Boží.

Hlas Ducha lásky Svatého Trojjediného Boha se stává Slovem spravedlnosti a milosrdenství otce a syna v pulzujících záchvěvech života a Lásky v srdci lidského dítěte.

Hlas Ducha Svatého si vybírá srdce člověka, aby udělil milosti života v lásce všem srdcím lidí-dětí, kteří přijímají dar Jeho Živého Hlasu, který se stal "slovy".
Trojjediný Duch svatý chce dát svůj hlas všem lidem dobré vůle, nabídnout smrtelným životům věčný Boží život, učinit Hlas, který může, chce sjednotit všechno a všechny v jedno živé Tělo v harmonické jednotě Svaté Trojice.
Boží smlouva je neměnné slovo zapsané v Bibli.

"Zápisníky lásky" byly napsány mou rukou na základě závěti, kterou mi ve jménu Božím vyjádřil živý hlas otce Pia.

Řekl mi: "Zápisníky" jsou a budou hlasem spravedlnosti a lásky neměnné Boží vůle vyjádřené v Jeho jediném, věčném zákoně.
Na zemi vládne nesoulad, protože v srdcích lidí, Božích dětí, se nestal JEDINÝM hlas lásky v poznání Boží zákonité vůle (Písmo svaté).
Proto mě otec Pio ujišťuje, že je Boží vůlí, aby se "Sešity lásky" dostaly do domovů po celém světě a pomáhaly lidem milovat pravdu v poznání Písma svatého.
Slova ze "Zápisníků lásky" budou světlem, které osvítí a rozšíří poznání Pravdy. Zvýšené poznání Boží pravdy přivede k uším lidských srdcí znovu HLAS BOŽÍ VĚČNÉ LÁSKY.

Boží láska se skrze Jeho hlas usadí v lidských srdcích, aby je sjednotila v Jeho pokoji.
Boží hlas rozptýlí "černé mraky", které se stahují nad lidskou myslí a brání Světlu Života Myšlenky, BOŽÍMU SLUNCI, aby přinášelo všem lidem Svůj Život, který je láskou, zdravím, radostí a bohatstvím.

Kdyby mě nevolal hlas otce Pia, ptal bych se sám sebe: "Proč jsem tady s vámi?".
Duch svatý mě prostřednictvím otce Pia povolal, abych mu vyprávěla o jeho životě v nás.
Musím vám říci vše, co mi pro vás říká.

DUCH SVATÝ JE JEDEN A MLUVÍ V KAŽDÉM, V NĚMŽ JE OTCEM.

Otec mluví ke všem svým pravým dětem stejné pravdy. Mluví ke mně, aby mi dal poznat svou lásku k vám.

JÁ JSEM JAKO TY, ON JE MY, V NĚM JSME: JÁ - TY - ON.

Proto jsem musel přijít k vám, proto jste vy museli přijít ke mně; proto, abych lépe poznal Boží Lásku ve vás, ve mně;
abych poznal sebe ve vás, kteří jste částí mne v Něm, jako já jsem částí vás v Něm, který je My.

Poznat Boha je snadné jen tehdy, když poznáme pouto, které z nás činí JEDEN JEDINÝ ŽIVOT,
i když se v osobách Jeho a Nás liší.

Náš život je radostí jen tehdy, když s láskou věříme, že Láska, která nás spojuje, je On,
v JEDNOTĚ DUCHA, který nám sděluje, aby nás učinil TĚLEM DUCHA SVATÉHO.

MILOVAT BOHA ZNAMENÁ MILOVAT SVŮJ ŽIVOT. MILOVAT SE NAVZÁJEM ZNAMENÁ PŘIJÍMAT DAR JEHO RADOSTI:

Všem vám, přátelé a bratři světa, přeji, aby se HLAS DUCHA SVATÉHO stal hromem Boží Lásky, který rozráží mraky vašich životů, aby vstoupil a přinesl každému z vás SVĚTLO SVÉHO SLUNCE.

Luigi Gaspari


Zdroj: 3hod. I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
Teleportace prostoru: "Když se teleportuje prostor, na planetě proběhne něco jako exploze, jejímž následkem je zajištění existence nového prostoru." (V.Megre, Anastazia 10.díl,Anasta, kap.: Dar od první pozemské civilizace, str. 207.)
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
"Noi che conosciamo Cristo, noi che ne possediamo la Verità e la Vita, noi possiamo offenderLo e tradirLo più di quelli che non Lo conoscono.
Potremo non agir mai da traditori in modo evidente e grossolano, bensì attraverso gesti “insignificanti” come il bacio di Giuda: attraverso il silenzio quando dovremmo fare da difensori, attraverso la paura del ridicolo …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

"Noi che conosciamo Cristo, noi che ne possediamo la Verità e la Vita, noi possiamo offenderLo e tradirLo più di quelli che non Lo conoscono.

Potremo non agir mai da traditori in modo evidente e grossolano, bensì attraverso gesti “insignificanti” come il bacio di Giuda: attraverso il silenzio quando dovremmo fare da difensori, attraverso la paura del ridicolo quando dovremmo proclamare la nostra opinione, attraverso la critica quando dovremmo testimoniare, oppure nascondendoci quando dovremmo congiungere le mani nella preghiera."

Ven. Fulton Sheen

I messaggi della Madonna nel Mondo

7 hod