Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
06:18
halina sawicka
61
Podaj Dłoń Nie Badź Sam. Wsłuchując się w ciszę biegniemy historii śladami Tam po tych ścieżkach przechodził święty serc naszych A my dziś idziemy jego śladami... To nasz ukochany Prymas tyśiąclecia …More
Podaj Dłoń Nie Badź Sam.

Wsłuchując się w ciszę biegniemy historii śladami
Tam po tych ścieżkach przechodził święty serc naszych
A my dziś idziemy jego śladami... To nasz ukochany Prymas tyśiąclecia
Kardynał Wyszyński uwięziony przez wrogów Kościoła
Chcąc zniszczyć Jego autorytet w Narodzie,
Sztab szatański fatszywe dowody pozyskać probówał Kainowa ręka
atak przypuściła na sekretarza Baraniaka lecz i On wytrzymał
nie zdradził przyjaciela ani Pana Boga
wymyślne tortury które stosowano zostawiły człowieka
niepodobnego do ludzi lecz i On nie wyrzekł ani słowa,
choć pragneli aby Kościół sprofanował.
Mateczko Kapłanów miej ich i nas w opiece
Pozwól przetrzymać ataki złego to Oni nas karmią tym Chlebem Powszednim
A w najgorszych chwilach ratują od złego.
Zły duch wciąź próbuje,to wilk w owczej skórze
Już przecież od dawna ludziom dobrej woli rozmieszcza
fałszywe plakaty na murze lub gnębi myślą która zabija i boli.
Powstańmy więc z modlitwą na ustach,dokatkolwiek zdążamy...
Za kapłanów, za rodziny,za świat. Panno Święta módl się za nami

autor: Halusia z Kanady