Clicks259

Nasledujte Ma vo Viere

Nasledujte Ma vo Viere - 2. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Každý musí byť ochotný Podriadiť sa úplne Mne a Mojej Autorite. Musíte sa zaprieť, zdvihnúť váš kríž každý deň a Nielen v niektoré dni a Nasledovať Ma vo Viere, Jedine Moju Cestu.

Nikoho Nenútim. Je to vaša vlastná voľba. Volám, Nasledujte Ma vo Viere. Idem Pred vami, aby som vám Ukazoval Cestu, kľukaté miesta Spravil priamymi a drsné miesta hladkými. Otváram Dvere v Mojom Čase, Primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní Primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Majte Vieru vo Mňa. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako veci budú alebo Nebudú vypracované, potom Nebudete sklamaní.

Buďte v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a Nasledujte Ma vo Viere, keď vás Ja Osobne Sprevádzam a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo vôľa kohokoľvek iného.

Buďte vždy Ochotní Nasledovať Ma vo Viere, každý krok Cesty. Vaša Viera bude testovaná mnohokrát a na rôznych cestách. Držte si Vieru. Buďte neochvejní, nepohnuteľní, Dôverujúci Mi v to, Kto Som a v to, Čo Dokážem Urobiť. Ja Sa Nemením. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím veci Nemožné, Nadprirodzené, Bezprecedentné a Neobyčajné, Mojou Cestou, pretože toho Som Schopný a som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem.

Úplne Riadim. Poznám Koniec Cesty Od Začiatku. Nasledujte Ma vo Viere. Berte si postupne krok za krokom a deň za dňom. Neoneskorujte sa za Mnou Ani neskúšajte ísť Predo Mnou. Vediem vás a Oboznamujem vás, na každom kroku Cesty. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma vo Viere a v Očakávaní a Nebudete Sklamaní. Ja Som vždy S vami, aby som vám Pomáhal a Podporoval vás. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Nezanechám. Som vždy S vami. Milujem vás a Starám sa o vás.

Moje Cesta je Jediná Cesta, ktorá Vedie k Večnému Životu. Nebuďte oklamaní Ani sa nenechajte kýmkoľvek Zlákať vás Preč Odo Mňa so satanovými lžami a prázdnymi sľubmi. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá správna mnohým, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Nasledujte jedine Mňa, vo Viere, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=2keqMOBzrOM
Public domain