Clicks11
vi.news

Brazil: “Mở cửa nhà thổ, đóng cửa nhà thờ”

Tổng giám mục Teresina Jacinto Brito, 73 tuổi, Brazil, đã nhận thấy rằng các bãi biển, nhà hàng, trung tâm thương mại và nhà thổ luôn mở cửa và chật kín trong khi các nhà thờ vẫn còn trống trơn.

"Có phải Coronvirus chỉ có trong Mình Thánh?" - Ông hỏi trong bài giảng ngày 13 tháng 9 (video bên dưới) Đối với ông, sau năm tháng, đã đến lúc quay lại các nhà thờ, "Đủ rồi! Lời của tôi là thế này: đủ rồi. Đã đến lúc phải trở lại."

Ông nhấn mạnh rằng Giáo hội là "thực thể hợp tác nhiều nhất" với các biện pháp coronavirus.

Bây giờ, sau khi thiệt hại đã được hoàn thành và các tín hữu đã biến mất, Brito thúc giục các linh mục mở cửa các nhà thờ, bắt đầu các buổi cử hành ngoài trời và nhân số lượng Thánh lễ.

Hình ảnh: Jacinto Brito, #newsDerhgincup