Christmas Campaign: Financial Insights
Peter(skala)
už nevedia ako sa dostať k moci, tak píšu peticie ...
🤦
snakee
@adrianicm ůplně rozpolcená osobnost
adrianicm
csk.news:ComplicitClergy.com spustila petíciu, v ktorej požiadala Pápeža Františka, aby bol apríkladom,

😀 😀 😀 že vraj príkladom 👌 🧐
apredsasatoci
Náboženství většiny jest směs jako za dob Eliášových, náboženství kompromisu mezi Církví a bludem, jakási všeobecná „křesťanská base“ jest podkladem veřejné činnosti. ]e-li Církev katolická samospasitelnou, Kristem založenou, následujte ji, a zařidte svůj celý život náboženský, mravní, literární, politický a hospodářský podle jejich zásad. Je-li svět bohem, následuje jeho — a Opustte Církev“. …More
Náboženství většiny jest směs jako za dob Eliášových, náboženství kompromisu mezi Církví a bludem, jakási všeobecná „křesťanská base“ jest podkladem veřejné činnosti. ]e-li Církev katolická samospasitelnou, Kristem založenou, následujte ji, a zařidte svůj celý život náboženský, mravní, literární, politický a hospodářský podle jejich zásad. Je-li svět bohem, následuje jeho — a Opustte Církev“. Buďte důslední. Stůjte na vlastních nohou. Vypovězte boj bezcharakternosti a poloviča-tosti. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti. Eliáš, světec adventu, vzor křesťanské nezávislosti, buď naším mužem. Mr.! žem našeho století. Dvacáté století jest stoletím rozdělení i rozhodnutí. Nuže s odvahou! Eliáš jest předchůdcem posledního rozhodnutí, jest Janem“ konce světa, kazatelem pokání před posledním soudem. On jest oním velikým soupeřem Antikrista. On jest připraven na onen den, kdy konečně dojdou zakončení dějiny světa, dějiny pokulhávání mezi Bohem a ďáblem-. Po posledním dni nebude se již kulhati. Budeme buď nahoře nebo d'ole, napravo neb nalevo, Boží neb ďáblovi, a to naprosto. Budou jen bytosti celé, úplní svatí a úplní ďáblové. Jaký byl Eliáš, takoví budou a musí býti jednou všichni, kteří chtějí přijiti do nebe. ]akými jednou musíme býti, takovými buďme již ted', na Boha jcdině závislí, nezávislí na ničem, co jest proti Bohu, ať se to jmenuje moc, peníze, neb většina. Příští,xnužove' a ženy kéž jsou silni; povahy jako Eliáš a Jan, jednostranní ve svých ideách pro Boha a Církev, jednostranně katoličtí ve svých rodinách, jednostranně katoličtí ve svém veřejném“ působení a vystupování, jednostranně katoličtí ve své četbě a tisku-, jednostranně katoličtí v posuzování všech věcí a událostí. Muž na38 šeho století, tot“ Jan Starého zákona a Eliáš zákona Nového, oba ohniví duchové! Dosti dlouho jsme kulhali. Nyní buďme celými, svatými neb dábli.