Otčenáš
2636
Otčenáš
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad …More
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad nevědomým lidem.
Přitom Ježíš řekl jasně, že nová smlouva je KALICH.
Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lk 22:20b
Teprve obsah kalicha, plod vinné révy, oživuje chléb, tělo Kristovo.

53»Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.55Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.57Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.58To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.« J 6:53-58
Kdo jí tento chléb, bude žít navěky. To platí pouze o živém chlebu.
Otčenáš
Je třeba znovu zdůraznit, že tělo a krev není celý Kristus. Kristus není pouze tělo a krev, ale hlavně duch. Právě proto je přijímání těla a krve Páně pouze připomínkou, památkou, jak říká svým učedníkům Pán Ježíš. Je to připomínka k tomu, aby učedník hledal podíl na Kristově duchu. Aby myslel a konal v Duchu.
Téměř všichni z vás přijímáte nehodně. Zůstáváte totiž sami sebou, starým člověkem a …More
Je třeba znovu zdůraznit, že tělo a krev není celý Kristus. Kristus není pouze tělo a krev, ale hlavně duch. Právě proto je přijímání těla a krve Páně pouze připomínkou, památkou, jak říká svým učedníkům Pán Ježíš. Je to připomínka k tomu, aby učedník hledal podíl na Kristově duchu. Aby myslel a konal v Duchu.
Téměř všichni z vás přijímáte nehodně. Zůstáváte totiž sami sebou, starým člověkem a utrácíte svěřený čas na své vášně. Kristus ve vás nepřebývá.