Clicks941

Kresťania nedajme sa zahnať do katakomb. Nedovoľme, aby liberáli, rovnako ako komunisti, urobili z kresťanov občanov druhej kategórie

Anton Čulen
233
Kresťania nedajme sa zahnať do katakomb. Nedovoľme, aby liberáli, rovnako ako komunisti, urobili z kresťanov občanov druhej kategórie. Opakuje sa komunistické nálepkovanie kresťanov – fašisti, klérof…More
Kresťania nedajme sa zahnať do katakomb. Nedovoľme, aby liberáli, rovnako ako komunisti, urobili z kresťanov občanov druhej kategórie.

Opakuje sa komunistické nálepkovanie kresťanov – fašisti, klérofašisti. Kňazi sa nemajú miešať do politiky ? Zo škôl treba odstrániť vyučovanie náboženstva? Čo môžeme čakať po parlamentných voľbách 2020? Poučíme sa z histórie? Podporiť treba tých, ktorí sú zárukou morálneho konania pri spravovaní štátu.


Keď sa komunisti po druhej svetovej vojne chceli dostať k moci, tak v slobodných voľbách hlásali, že Kristus pre svoje sociálne postoje bol prvý komunista. Veď jeho učeníci boli obyčajní rybári, žiadni boháči.
Keď sa však dostali k moci, už bolo všetko ináč. Prvý frontálny útok bol samozrejme na kňazov a rehoľníkov – známa to Bartolomejská noc. Bývali sme v Nových Zámkoch a konča našej záhrady bol dvor, po ktorom sa prechádzali uväznení mnísi.

Samozrejme, že moja mamka sa im snažila pomôcť a tak som ako dvojročný chlapec v jej náručí zažil vyšetrovanie miestnej ŠTB. Zobrala si ma zo sebou, aby sa poistila, že keď uvidia ju s malým dieťaťom v náručí, tak ju snáď nezavrú. Našťastie ju nezavreli.

Neskôr v 50-tych rokoch, boli v miestnej sokolovni verejné procesy s „triednymi nepriateľmi“. Kňazi, lekári, drobní podnikatelia, ale aj Židia jeden po druhom padali za obete „triedneho boja“. Postupne tresty smrti ustupovali, ale bežné boli aj 20 ročné väzenia. Keďže mnohí z nich boli otcovi priatelia a jeden dokonca aj z našej rodiny, čakali sme kedy ŠTB zaklope aj na naše dvere.

alianciazanedelu.sk/archiv/4750

Našťastie ho to dostihlo až koncom 50-tych rokov za vlády Novotného, kedy už tie postihy boli miernejšie a tak ho za jeho verejné kresťanské postoje iba vyhodili z roboty a bol nezamestnaný. Potom keď sa jeho priatelia nad ním zmilovali, tak mohol robiť do konca života robotníka. Tak isto aj moja sestra, ktorá síce zmaturovala na samé jednotky, ale ďalej študovať nesmela.

Po roku 1989 zase sme zažili eufóriu kresťanstva. Každý bol nadšený, že vlastne na Slovensku demokratické zmeny odštartovala „sviečková demonštrácia“ a že je to zásluha kresťanov. Avšak ako náhle sa blížili prvé slobodné voľby, začal proti kresťanom prvý útok.

Komunisti a marxistickí ľavičiari rôzneho druhu, prezlečení vo VPN za liberálov, hneď v úvode označili kresťanov, vtedy organizovaných v KDH za nástup „čiernej totality“.

Pri formovaní prvej demokratickej vlády, kde sme za KDH požadovali ministerstvo školstva, sa VPN rozhodne postavila proti tejto požiadavke, lebo „vraj“ nastolíme totalitu a každého budeme nútiť na povinné vyučovanie náboženstva. Toto tvrdenie podopreli prehlásením Františka Mikloška (prítomného za VPN na rokovaní), ktorý to interpretoval ako požiadavku metropolitu Slovenska arcibiskupa Sokola. Nebola to samozrejme pravda, ale kto by podozrieval kresťanského disidenta, že klame. Chceli sme iba vrátiť vyučovanie normálne do škôl, tak ako sa to napokon aj stalo, ako alternatívu k etickej výchove.

V deväťdesiatych rokoch nedeľné sväté omše v Slovenskom rozhlase celebrované o. Antonom Hlinkom sledovalo celé Slovensko, vrátane neveriacich. Anton Hlinka, vysokoškolský profesor a redaktor rádia Slobodná Európa a Hlasu Ameriky, bol vynikajúci rečník a úžasný znalec nielen ľudských duší, ale aj analytik diania v spoločenskom živote. Jeho kázne boli na pulze dňa. On prvý pomenoval rozkrádanie Slovenska v rámci tzv. „privatizácie“ za krádež tisícročia. Samozrejme, že so svojimi názormi, ktoré hovorili zo srdca prostých ľudí, bol tŕňom v oku a tak ho z verejného vystupovania v médiách eliminovali.

Na druhej strane Sucháň, Moravčík a ďalší liberálni kňazi mali v médiách vždy dvere otvorené.

KDH sa rozdelilo na otázke slovenskej štátnosti. Tí čo zostali v KDH podporovali pokračovanie unitárnej federácie, tak ako to presadzoval Václav Havel v Mílovskej zmluve. Tí čo chceli zvrchovanosť Slovenska vytvorili Slovenské kresťansko demokratické hnutie (SKDH). Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, však toto rozdelenie stratilo na aktuálnosti.

Vtedajší predseda biskupskej konferencie, nebohý otec biskup Baláž, osobne prišiel sprostredkovať zjednotenie kresťanov do jednej strany.

Na rokovaní boli prítomní za KDH Ján Čarnogurský a František Mikloško, Za SKDH Ján Klepáč, Bartolomej Kunc a ja. František Mikloško sa rozhodne postavil proti. Otec biskup Baláž so smútkom sa vrátil domov. Bolo to nemiestne zasahovanie do politiky? Alebo jeho normálna starosť o Slovensko a budúci vývoj. Kresťania sa takto stále viac rozdeľovali do mnohých politických strán a ich schopnosť ovplyvniť pozitívne vývoj situácie na Slovensku slabla.

Liberáli však stále nemali takú silu, aby otvorene mohli presadzovať svoju extrémistickú agendu. Preto sa viezli na chrbtoch politických strán, ktoré sa síce hlásili ku kresťanstvu, ale svoje kandidátky mali otvorené liberálom. Tí keď sa dostali k moci, vždy obsadzovali rezorty ako je školstvo, kultúra, zahraničie, spravodlivosť a rezort sociálnych vecí. Tým počas väčšiny času uplynulých 30 rokov ovplyvňovali kultúrno-etické otázky vývoja Slovenska.

Pre formovanie verejnej mienky bolo, pod heslom vytvorenia duálneho systému, pre liberálov najvýznamnejšie zmocnenie sa mienkotvorných masovokomunikačných prostriedkov, najmä televízie a rozhlasu. V tomto smere internet im v monopole na formovaní mienky obyvateľstva urobil čiaru cez rozpočet. Napriek tomu je ich sila veľká, lebo sú šikovnejší vo využívaní sociálnych sietí, čo ukázali v prezidentských a európskych voľbách.

Ako je to v súčasnosti.
Prvou politickou stranou, ktorá sa otvorene hlásila k liberalizmu a uspela vo voľbách bola Sloboda a solidarita (SAS). Ďalších liberálov však do parlamentu doniesli aj iné strany a tak hlasovanie o aspoň čiastočnom zmenení komunistického zákona o umelých potratoch nemalo šancu. S radikálnou zmenou takto po dlhom čase prišla až Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Potom sa roztrhlo vrece a prišli s návrhmi aj ďalšie strany. Zmena tohto zákona nenašla však v parlamente podporu viac ako tretiny terajších poslancov NR SR (do 50 zo 150 členného zboru).

To znamená, že na Slovensku kde sa ku kresťanstvu hlási 70% obyvateľstva, majú v parlamente iba tretinové zastúpenie. Aj keď poslancov SAS je iba 11 tak zvyšných 89 liberálnych poslancov prišlo na kandidátkach iných strán. Taká je realita dneška.

Predstavitelia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku v Badíne 13,februára 2019, za účasti predsedu vlády Petra Pelegríniho, svojím vyhlásením m.tkkbs.sk/mview.php odmietli Istanbulský dohovor s jeho gender ideológiou. Vláda však nekonala.
O. Marián Kuffa so Slovenským dohovorom za rodinu vytrvalo mobilizovali Slovensko, aby ratifikácia dohovoru bola odmietnutá v parlamente.

Ich úsilie bolo korunované úspechom a parlament ho odmietol hlasmi ústavnej väčšiny. Minister spravodlivosti Gál a minister zahraničia Lajčák však viditeľne brzdia vládu SR, aby toto rozhodnutie bolo dovedené do konca a dohovor bol vypovedaný. Očakávajú zmenu pomeru síl po parlamentných voľbách a vedia že majú podporu prezidentky Čaputovej.

Ako sme videli nestačilo vyhlásenie biskupov, ani keď sa uskutočnilo za účasti predsedu vlády. Je v takomto prípade oprávnené angažovanie sa kňazov, ak hrozí Slovensku takéto nebezpečenstvo?

Liberálni teológovia, ktorí sa dlhodobo formovali v spoločenstve Teofórum www.teoforum.sk vytvorili hnutie tzv. „Progresívnych kresťanov“ a tí podporili liberálov v prezidentských a európskych voľbách, analogicky ako za komunizmu ateistickú moc podporovalo hnutie Pacem in Terris (viď. wikipedia) Dôsledky aj tejto podpory vidíme v drzosti ministra Lajčáka, ktorý vyzýva liberálnu prezidentku, aby bez ohľadu na hlasovanie v parlamente, využila svoje zahraničnopolitické právomoci a ratifikovala Istanbulský dohovor. V Európskom parlamente zase vidíme hlasovanie liberálnych poslancov v intenciách kultúry smrti. To priniesli predošlé voľby. Myslíte si že títo „progresívni teológovia“ obmedzia svoje kortešovanie v parlamentných voľbách?

Mali by biskupi a kňazi pri tom mlčať? A tí čo bili na poplach majú byť potrestaní?

Čo nám môžu priniesť parlamentné voľby 2020.

Do parlamentných volieb liberálne strany formujú liberálny blok. Vedenie KDH malo možnosť pred týmito voľbami dať dohromady všetkých kresťanov a vytvoriť im protiváhu. Namiesto toho uzavrelo s nimi pakt o neútočení.
Keby vedenie KDH bolo oslovilo všetky kresťanské spoločenstvá a politické strany hlásiace sa ku kresťanstvu, mohlo vytvoriť takú silnú protiváhu liberálov, aby nebolo iba piate koleso pri liberálnom voze a aby kresťania boli určujúcou silou zmeny, ktorú potrebuje Slovensko. Teraz ako som popísal v blogu sú kresťania v mnohých politických stranách blog.postoj.sk/48918/krestania-na-je…

Kňazi a biskupi sú rovnoprávni občania s ostatnými obyvateľmi Slovenska.

Žiaden zákon im nezakazuje, aby verejne podporili tých kandidátov na poslancov NR SR, o ktorých sú presvedčení, že svojim životom a doterajším konaním, sú zárukou kvalitného a zodpovedného spravovania štátu. Dovolím si naopak vysloviť presvedčenie, že je to ich povinnosť.
Ako sa majú sa v neprehľadných kandidátkach orientovať obyčajní ľudia, často sa o politiku podrobne nezaujímajúci. Veď je úplne bežné, že významné osobnosti spoločenského života vyslovujú podporu vo voľbách konkrétnym ľuďom.

Prečo by kňazi a biskupi mali byť z toho vylúčení.
Arcibiskup Ján Babjak na púti pri oslavách sv. Cyrila a Metoda v Nitre vo svojej homílii povedal : „Veru, naša krajina potrebuje znovu počuť pevný hlas a mocný príklad vierozvestcov dneška, ale potrebuje aj zodpovedných vodcov v našej krajine, ktorým by bytostne išlo o náš ľud, pre ktorý by boli ochotní namáhať sa a prinášať aj veľké obety, podľa vzoru sv. solúnskych bratov. Takých duchovných i svetských vodcov potrebuje Slovensko, aby sme nemuseli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať a nanucovať nám neprijateľné zákony, na úsvite tretieho tisícročia.“ www.tkkbs.sk/view.php

Neumlčujme hlasy tých, čo majú odvahu pomenovať pravdivo negtívne skutočnosti, ktoré ohrozujú Slovensko. Práve naopak, treba povzbudiť aj ďalších, aby sa nebáli postaviť zlu.

Liberáli používajú na nás rovnakú taktiku, ako komunisti. Poučme sa z histórie.
Nedovoľme, aby liberáli, rovnako ako komunisti, urobili z kresťanov občanov druhej kategórie.

Viliam Oberhauser, KDŽP- Aliancia za Slovensko
alianciazanedelu.sk/archiv/4750
Anton Čulen
zaba likes this.
Coburg
Už sme v katakombách, len sa nám to tak zatiaľ nechce vidieť.
apredsasatoci
Ojoj, my ani netušíme čo katakomby sú. Určite máme ťažké časy. Ale v porovnaní s katakombamy, si žijeme ako prasce v žite.
Strážce likes this.
Coburg
My také vymoženosti ako katakomby mať nebudeme. Nebude sa dať kam ukryť.
Strážce likes this.
apredsasatoci
A to vadí? Miesto katakomb pôjdeme a konečne uvidíme , čo ľudské oko nevidelo. Ľudské ucho nepočulo.
Kallistratos
Jasně, v Rusku takhle zalezli do země aby měli katakomby. Sekta takových pošuků zdá se. Čekali na konec světa či co, pak tam paní akorát rodila a umíralo se. Dotyčný guru byl schizofrenik. Oni vůbec ti schizofrenikové umí jiné oblbnout, protože ti jiní nemají tu zkušenost s blouznivci a pořád čekají něco echt. Výsledek byl tristní. Chiliastické kulty v Rusku bývaly.... Klasika. V tomto případě …More
Jasně, v Rusku takhle zalezli do země aby měli katakomby. Sekta takových pošuků zdá se. Čekali na konec světa či co, pak tam paní akorát rodila a umíralo se. Dotyčný guru byl schizofrenik. Oni vůbec ti schizofrenikové umí jiné oblbnout, protože ti jiní nemají tu zkušenost s blouznivci a pořád čekají něco echt. Výsledek byl tristní. Chiliastické kulty v Rusku bývaly.... Klasika. V tomto případě jim tam v "katakombách" pomřeli ženy a část země se jim sesula na hlavu a pan schizofrenik neunesl odchod svých věrných nad zem.... Takže pozor! Bláznů není nikdy dost :)))
dyk
Duch Svätý stále pôsobí: www.youtube.com/watch
apredsasatoci
Kresťania do katakomb pôjdu. To je Božia vôľa.
Coburg
Pracoval som u geológov a viem od speleológov (jaskyniari) že pred pár rokmi na každú doslova dieru (kde vlezie len medveď) na Slovensku zaviedli súradnice GPS a väčšie jaskyne sú normálne osadené mrežami. Prečo asi? Možno som "blúznivec", ale zaoberám sa realitou. Okrem toho nám onedlho vyrúbu lesy, ktoré kedysi vďačne "prikryli" zbojníkov či partizánov. Asi nemá zmysel zaoberať sa nejakým …More
Pracoval som u geológov a viem od speleológov (jaskyniari) že pred pár rokmi na každú doslova dieru (kde vlezie len medveď) na Slovensku zaviedli súradnice GPS a väčšie jaskyne sú normálne osadené mrežami. Prečo asi? Možno som "blúznivec", ale zaoberám sa realitou. Okrem toho nám onedlho vyrúbu lesy, ktoré kedysi vďačne "prikryli" zbojníkov či partizánov. Asi nemá zmysel zaoberať sa nejakým skrývaním sa ...
Strážce likes this.
Kallistratos
Coburgu, neblázni na stará kolena :) Mříže dávají obce často z důvodu bezpečnosti. Prolezl jsem ve svém okolí několik pseudokrasů a žel některé jeskyně zadělávají obce a jiné jeskyňáři co tam robí a vynášejí suť, hlínu... Je to nebezpečné a to je celé. Nechceš mít děcko zaseklé v puklině opuky, že? Hrozně to láká... Navíc větší jeskyně v krasu u Brna nejsou některé přístupné a je to labyrint, …More
Coburgu, neblázni na stará kolena :) Mříže dávají obce často z důvodu bezpečnosti. Prolezl jsem ve svém okolí několik pseudokrasů a žel některé jeskyně zadělávají obce a jiné jeskyňáři co tam robí a vynášejí suť, hlínu... Je to nebezpečné a to je celé. Nechceš mít děcko zaseklé v puklině opuky, že? Hrozně to láká... Navíc větší jeskyně v krasu u Brna nejsou některé přístupné a je to labyrint, kde nezkušený zahyne.... Takže pěkně prosím, pokud někdo chce, v Rumunsku je pole neorané na jakékoli revolty a katakomby :)) Nic ve zlém, ale pobavilo mne to. MOžná nějaký tatranský orkán také bude temný spiklenec co povalí lesy....
Strážce
Šmudlo, není ti to samotnému už divné, že je tady každý zralý na registraci u psychiatra, že každý blázní a jen ty jsi duševně zcela zdravý?
Barbarin likes this.
Coburg
MOžno že bláznim, to môže byť pravda. Ale napríklad zlým cestám, ich poškodeniu (alebo údržbe), na ktorých sa takmer denne zabíjajú ľudia, sa nevenuje toľko pozornosti ako "dieram" v prírode. Že by náhoda... (?)
Strážce likes this.
Kallistratos
Coburgu, tyto údržby má na starosti vždy někdo jiný, jiný správce a ten má vyčleněné různé zdroje na údržbu. To máš stejné jako se záchranáři na přehradě a záchranáři spadající pod resort zdravotnictví. Peníze tečou vždy odjinud. Přemýšlet nad zaděláváním dír není na pořadu dne :) Přijeď na Machochu.... a nebo Hranická propast je teprve lahůdka, dno nedosaženo....
Strážce
Nechytrač, Šmudlo. Obce, kraje i stát někdo řídí. Tam se určují priority. To není věc peněz na údržbu. Coburg má letité zkušenosti a vycítí, když se děje levá. Ty, Šmudlo jsi naopak levák.
Kallistratos
Běžte jeskyňařit 🔦⚒
Barbarin
Hoki-hooki tady od počátku stanovuje diagnózy. Patologické lhaní je také nemoc. Měl by se sám nechat vyšetřit, falešný Pražan.
Kallistratos
Ve svém včerejším komentáři zde Idealizace Vánoc jsem to uvedl dost jasně kdo a co je Barbarin.
Barbarin
Kdo jsem já, je jasné od počátku. Ale ty žiješ ve lži, to znamená, že skončíš v ohnivém jezeře, jak o vás lhářích oznámil Pán Ježíš Kristus. Hoki-Hooki, jsi zatvrzelý hříšník. Pyšný hlupák, který si namlouvá, jaký je psycholog, když každé ze svých multiregistrací vkládá jiný charakter. Hloupost tě však prozradí.
Kallistratos
Jasné je jen to pán Barbarín :) že ve svém včerejším komentáři zde Idealizace Vánoc jsem to uvedl dost jasně kdo a co je Barbarin.
Barbarin
Přestaň sloužit Satanu. Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Nebudeš mít výmluvu. Bůh tě skrze mne včas varoval.
Kallistratos
Bůh ti pomáhej "Barbarine". Jsi MIMO.
-------------------------
Barbarin
před 7 minutami
Přestaň sloužit Satanu. Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Nebudeš mít výmluvu. Bůh tě skrze mne včas varoval.