Clicks717
Stano Kobella

pár slov o véčku

Bezprecedentné ide šokovať mnohých spáčov, dúfajme že ich to prebudí do Reality. Toto bude večne najväčšie Duchovné Prebudenie a bude celé pre Ježišovo Oslávenie. Ak usilovne Hľadáme Pravdu Od Ježiša, potom Prijmeme Pravdu. Ježiš nás Vedie do všetkej Pravdy. On je Jediný, ktorý Pozná všetku Pravdu. Zjavuje Nové a Skryté veci, dokonca vopred. Ježiš Nie je Ohraničený Ani Obmedzený našimi poznatkami. Stále Robí veci Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Bezprecedentné a Nadprirodzené. Je Nekonečný a Všemohúci. Všetka Moc a všetka Autorita sú Jeho. On je Všemocný, náš Abba Otec. Miluje a Stará sa o nás. Úplne Riadi. Musíme sa Modliť a Robiť si našu Úlohu, ako to Chce Ježiš. Životy mnohých sú v ohrození. Neberte si vakcínu, ani ďalšie, ak ste si už vzali. Modlite sa, jedine Ježiš vám môže ukázať, čo máte robiť. Bola to skúška pre Veriacich/Kresťanov, predtým ako Bezprecedentné bude Odhalené, teraz sa to stále viac a viac Odkrýva. Buďte v Pokoji a Hľadajte Ježiša, Toho, O Ktorom to všetko je. On je naša Nádej a naša Dôvera musí byť v Ňom a v nikom inom. Ľudia sú omylní, Nie Ježiš. Kvôli tomuto musíme Poznať Ježiša Reálne pre seba. Záleží to úplne na nás. Ak sme leniví a Neochotní, je to naša voľba. Máme slobodnú vôľu. Ježiš Pozná každé srdce, všetky naše pohnútky a myšlienky. Odmeňuje tých, ktorí Ho Usilovne Hľadajú. On je vždy Verný.

++ Ježiš mi Povedal, že máme SLOBODNÚ VÔĽU a vyberáme si pre seba. Rodičia si vyberajú za svoje malé deti, ale tiež si za to ponesú následky. Preto musíme byť odlišní a vystupovať ako Ježišove deti Svetla. Musíme tiež vedieť, že existujú rôzne DÁVKY toho jedu a nikdy nebudete vedieť, čo môžete dostať. ŽIADNE Vakcíny, dokonca ani tie chrípkové injekcie. Ježiš mi Povedal, že ak môžu klamať o jednom, tak môžu klamať o nich všetkých. Musíme byť Múdri v tomto čase. Musíme sa postaviť za naše Právo vyberať si sami pre seba. Našu vôľu, nie ich vôľu pre nás. Tí, ktorí to vyzdvihujú a vnucujú, sú satanovi. Ich pohnútky Nie sú čisté. Musíme používať rozlišovanie a zastávať sa toho, čo je správne a dobré, Nie toho čo je nesprávne a zlé. Vláda Nie je Boh a v ničom Neposlúcha Boha. Ježišova Vôľa nie je ich vôľou. Používajú STRACH a ten je od satana, ich otca. V Dokonalej Láske nie je ŽIADNY Strach. My máme Ježiša. On nás Prevedie bez Akejkoľvek vakcíny. Pamätajte, boli sme varovaní, že sa pokúsia OKLAMAŤ dokonca aj Vyvolených. Buďte Neochvejní a Nevezmite si to. Ani keď zostanete ako jediní. Vaša Viera, Nádej a Dôvera v Ježiša bude Rásť a bude Odmenená. Mnoho Lásky, Modlitieb a Požehnaní. Držte si Vieru.

++ Musíme používať Rozlišovanie a Neprijímať všetko čo vidíme, počujeme a čítame ako Pravdu. Je tam mnoho klamania. Preto mnohí sú stále oklamaní, vo tme a stratení. Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie satanove lži. Všetci sme bývali oklamaní. Môžeme zostať oklamaní alebo Hľadať Pravdu, ale Len od Ježiša. On nás Vedie Do všetkej Pravdy. Tými, ktorí stále veria lžiam ako pravde, ktorí stále spia, to Bezprecedentné istotne zatrasie a prebudí mnohých z ich spánku do Reality. Nemôžeme nútiť Pravdu druhým, jedine ju zdieľať. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA. Keď Poznáme Pravdu, vtedy sme v Pokoji, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru.

++ Vakcína vôbec NIE JE ok. Je to SKÚŠKA pre Veriacich/Kresťanov. Musíme povedať NIE a Už toho stačilo. Musíme sa zastávať toho, čo Vieme, že je Správne a Dobré a stáť proti všetkému zlu. Táto vakcína je zlo. Ich pohnútky sú zlé, Zmení to DNA tých, ktorí sú ochotní si to vziať a potom nasleduje RFID čip, ale niektorí si ho už nevedomky vzali. Bol v testovacích vakcínach. Musíš sa tiež Modliť a vždy sa Pýtať Ježiša, pretože On je Jediný, ktorý má všetky Odpovede a Chce, aby sa každý Spoliehal na Neho. Buď Požehnaný.

prevzaté z fb
Public domain