Ekumeninė izoliacija: Sodoma Supplicans nutraukia dialogą su Koptų Bažnyčia

Kovo 7 d. koptų ortodoksų Bažnyčia plenarinėje sesijoje sustabdė dialogą su Pranciškaus Bažnyčia (CopticOrthodox.church).

Koptai yra pagrindinė Ortodoksų Bažnyčia Egipte. Istoriškai jie neigė Kristaus žmogiškąją prigimtį.

Posėdyje dalyvavo 110 iš 133 jų vyskupų. Jam vadovavo popiežius Tawadros II, kuriam Traditionis-Custodes Pranciškus 2018 m. leido švęsti liturgiją Romos Šv. apaštalo Pauliaus bazilikoje.

Cituodami Šventąjį Raštą koptai dar kartą patvirtino griežtai prieštaraujantys homoseksualumui. Jie aiškina, kad "bet koks bet kokių tokių santykių palaiminimas" yra "palaiminimas nuodėmei" ir "tai yra nepriimtina".

Pagrindinė frazė: "Nuspręsta sustabdyti teologinį dialogą su Katalikų Bažnyčia, iš naujo įvertinti dialogo rezultatus, pasiektus nuo jo pradžios prieš dvidešimt metų, ir nustatyti naujas normas bei mechanizmus dialogui tęsti".

Nutraukti santykius su koptais nuspręsta po to, kai Rusijos stačiatikiai Pranciškaus homoseksualizmo propagandinį kūrinį "Somoda supplicans" pavadino "labai rimtu nukrypimu nuo krikščioniškosios moralės normų".

AI vertimas