Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
11.2K

ZPRÁVA Z POLSKA V den Letnic vyliji své milosti na svůj věrný lid. Dar Ducha svatého je velkým darem …

Ježíš: Ania, má dcero, tvé utrpení je nezbytné, aby byla tvoje oběť dostatečná. Je pro vás obtížné znovu fungovat, ale nenechám vás trpět nad …
Orędzia
Důležité informace @Orędzia právy Překládá volání Nebes k vizionářům z celého světa. Nevyjadřuje se a není odpovědný za zprávy, které nejsou jeho autorem. Předem se omlouvá za případné chyby v překladu nebo tlumočení. Někdy je těžké překládat poselství z nebe doslovně slovy nebo kontexty v němčině. Ujišťuji vás však, že záměry zůstávají stejné, a to rychlé obrácení, návrat ke …More
Důležité informace @Orędzia právy Překládá volání Nebes k vizionářům z celého světa. Nevyjadřuje se a není odpovědný za zprávy, které nejsou jeho autorem. Předem se omlouvá za případné chyby v překladu nebo tlumočení. Někdy je těžké překládat poselství z nebe doslovně slovy nebo kontexty v němčině. Ujišťuji vás však, že záměry zůstávají stejné, a to rychlé obrácení, návrat ke skutečnému tajemství katolické církve, a tedy návrat k Bohu a život ve slávě s naším Pánem a Pánem Ježíšem Kristem.