Clicks64

Francis: "Trong mắt một số người, tôi bị coi là ác quỷ" (tháng 9 năm 2018)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZkjmvltlyk