Kallistratos
Že je papež pohan a bezvěrec? To myslí Joske vážně? Dnes také na slovenské sekci byl označen za argentinského komunistu. Zde na české kdysi od jednoho nešťastníka za satanistu a zednáře. Od dalšího za falešného papeže a kryptožida. Myslím, že zbývá ještě pedofil a alkoholik... 😏 U některých je zjevně možnost trefovat se do papeže součástí jejich deformovaného přesvědčení....
Joske
Svatý apoštol Pavel nám odevzdal přesnou definici slova víra. Je srozumitelná pouze těm, kteří víru od Boha obdrželi. Nepovolaným je zahalena v tajemství, aby nepochopili.
1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.
2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží.
3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelné…
More
Svatý apoštol Pavel nám odevzdal přesnou definici slova víra. Je srozumitelná pouze těm, kteří víru od Boha obdrželi. Nepovolaným je zahalena v tajemství, aby nepochopili.
1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.
2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží.
3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.
Zd 11:1-3
Tyto tři verše obsahují návod, jak s vírou pracovat pro větší Slávu Boží. Jak úžasné jsou Boží dary!
Joske
Vládce tohoto světa dostal do své moci učedníky Pána Ježíše Krista, aby je tříbil jako pšenici. Pán oznámil Šimonu Petrovi, že za něho prosil, aby jeho víra nezahynula. Bergoglio je ovšem pohan, bezvěrec.
31„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. 32Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Lk 22:31-…More
Vládce tohoto světa dostal do své moci učedníky Pána Ježíše Krista, aby je tříbil jako pšenici. Pán oznámil Šimonu Petrovi, že za něho prosil, aby jeho víra nezahynula. Bergoglio je ovšem pohan, bezvěrec.
31„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. 32Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Lk 22:31-32
V této souvislosti je třeba připomenout i toto Pánovo slovo: Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? Lk 18:8b
Velké množství z vás se v této věci mýlí. Vládce tohoto světa se postaral, aby slovu víra dal jiný obsah. Myslíte si, že máte víru, ale to není ta víra, kterou na zemi bude vyhledávat Syn člověka. Dejte pozor! Víra je nutná pro spásu! Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Mk 16:16
apredsasatoci
Apoštol Jan: Hovoria, že majú spoločenstvo s Kristom, ale chodia v tme. KLAMU!!!