Clicks45

Farar Timkovic v pastoracii 114 Katolici mrtvi v evanjelizacii 2019

Misko3
11
Ak porovnáte oficiálnu webovú stránku katolíckej Cirkvi vatican.va v celosvetovom šírení Sv. Písma (Slova Božieho - Hospoda Boha) s jehovistickou oficiálnou stránkou jw.org pri šírení jehovistického …More
Ak porovnáte oficiálnu webovú stránku katolíckej Cirkvi vatican.va v celosvetovom šírení Sv. Písma (Slova Božieho - Hospoda Boha) s jehovistickou oficiálnou stránkou jw.org pri šírení jehovistického prekladu sv. písiem, prídete nato, že pápež rímsky František sa môže veľa naučiť od jehovistov z USA.

Dodnes nie je na internete pravoverné Sv. Písmo publikované ako pdf dokument. Neurobili to ani gréckokatolíci, ani rímskokatolíci a ani pravoslávni. Príkladom v misii internetom sú pre nich jehovisti, ktorí s jednoduchosťou publikovali na internete svoje sv. písma (ich preklad, ktorý je iný ako u kresťanov) v 160 rečiach sveta. Jehovistické sv. písma sú ľahko stiahnuteľné jediným kliknutím ako pdf dokument. Svedkovia Jehovovi sú takto príkladom pre katolíkov i pravoslávnych, ako robiť misiu internetom.

Farár Timkovič v pastorácii 114 Katolíci mŕtvi v evanjelizácii 2019
Farar Timkovic v pastoracii 114 Katolici mrtvi v evanjelizacii 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM

Tags:
jw.org, vatican.va, kbs.sk, Sv. Písmo, Pismo, Bibbia, Biblia, Bible, Библия, Біблія, Св. Письмо, katolíci, katolici, jehovisti, svedkovia jehovovi, misia, evanjelizácia, evanjelizacia, Vatikán, Vatikan, Evanjelium, šírenie Evanjelia, sirenie, internet, www, 666, Timkovič, Timkovic, OSBM, Preklad nového sveta Svätých písiem, Jesenského ulica, Jesenskeho, Košice, Kosice, Štefániková, Stefanikova, Štefánikova,
Zedad
Zajímavé a hrozné
Zedad likes this.