Szakács Árpád: A kovidizmus és a média

A hivatalos definíció szerint sajtószabadságnak azt nevezik, amikor a média munkatársai saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett felületeken milyen tartalom jelenjen meg.
Az egyik legfontosabb állampolgári jog pedig a sajtó útján való szabad, hatóságilag előzetesen nem ellenőrzött és korlátozott véleménynyilvánítás.
Mindez napjainkban meseszerűnek és idealista gondolatnak tűnik, de nem is olyan régen, a polgári demokráciák 19. és 20. századi történetének legfontosabb kérdése pont a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának mibenlétére vonatkozott.
Az alkotmányjogi fejlődés kiemelkedő stációi ezeknek a fogalmaknak az értelmezése, meghatározása és védelme. Hiszen ez volt az a vízválasztó, ami határvonalat húzott az elnyomó, diktatórikus rendszerek és a szabadnak hívott polgári demokráciák között.
Mert az a rendszer, amelyik fél a szabad szótól, a szabad gondolattól, az nyilvánvalóan és egyértelműen bűnben fogantatott, az nyilvánvalóan és egyértelműen rejteget valami olyan szörnyűséget, ami önnön hatalmának megsemmisülésével járhat, ha kiderül az igazság. Ezért a rendszer, mint egy súlyosan visszaeső bűnöző, minden elkövet azért, hogy hatalmának sötét titkai ne derüljenek ki.
Hölgyeim és Uraim!
A sajtószabadságot hiába tartották a demokráciának nevezett rendszer egyik legfontosabb tartópillérének, valójában soha nem volt az!
Csak úgy látszott, mintha az lenne. Persze volt még baj a többi pillérrel is, viszont ahogy a Churchill-féle nagyokosok mondták: lehet, hogy nem jó, de ennél nem találtak ki jobbat. Így aztán ezzel a toldozott-foldozott demokrácia-állapottal élt a második világháború után a Nyugat, nekünk meg – a Churchill-féléknek köszönhetően – maradt a diktatúra.
Először nem volt olyan jó, aztán hozzászoktunk, a végén pedig örömmel néztük, hogy lopják el a fejünk felől a tetőt, abban bízva, hátha nekünk is jut egy kerítésléc a telekből. Ami ha másra nem is jó, de leüthetjük vele azokat, akik emlékeztetnek az igazságra. Arra, hogy lehetett volna ez máshogy is. Mert a szemünk láttára tettek nincstelenné, földönfutóvá egy egész nemzetet azok, akik a szabadrablás keretében kifosztották az országot.
Majd ezek a rablók kiszolgáltattak a világ globális multicégeinek, végül nemzeti szuverenitásunk minimumát is feladva a mai napra a globális világ helytartói révén átvették az ország vezetését, ezzel együtt mindenünket, beleértve most már az egészségünket is.
Ha más országokra tekintünk, láthatjuk, ezt csinálták máshol is. Igen, meg fog dögleni a szomszéd tehene is – ha ez vigasztal valakit.
Hölgyeim és Uraim!
Hogy a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának pillérei még annál is rosszabb állapotban vannak, mint azt képzeltük, azt elsők között a legszemléletesebb formában 1976-ban a Network, azaz A hálózat című film tette közismertté. Ennek igazságait ma, 46 évvel később sem tudnánk felülmúlni. Minden benne van, ami fontos. Azt mondták: a világ egész népessége tömegesen gyártott beprogramozott, megszámozott árucikké válik majd, amelyikben embernek látszó, de mégsem emberi lények élnek. Ebben az átalakulásban pedig a média kiemelt feladatot kap.
Már akkor kialakult egy generáció, amelyik semmilyen más valóságot nem ismert, csak azt, ami a médiából jött. Fogalmuk sem volt róla, hogy a média nem az igazság, hanem a legnagyobb hazugságok fészke. Azt hitték és ma már rengetegen azt gondolják, a média a realitás, az élet, amit élnek az pedig irreális.
Hölgyeim és Uraim!

A média ma nem egyszerűen a hazugságok fészke. A sajtószabadság átalakult sajtózsarnoksággá. A kommunista diktatúra cenzúráját felülmúló agresszivitással termelik és gyártják azt az álvalóságot, aminek semmilyen pártideológiája nincsen. Mindegy, hogy mit néznek, mindegy, hogy mit olvasnak, mindegy, hogy hol. Mindenhol ugyanazzal a kéjes aljassággal támadnak rá bárkire, aki a legfőbb urukat és parancsolójukat, az ideológiák feletti ideológiát, a kovidizmust a legminimálisabb módon bírálni merészeli.
Jósokat, hazudozókat, orvosnak kinéző gyógyszerügynököket, pszichopatákat tesznek meg szakembernek, akikre hivatkozva a legőrültebb terveket akarják kivitelezni.
A kommunizmusban lehetett a sorok között olvasni, a kommunizmusban lehetett a híreket értelmezni, annak függvényében, hogy mit állítottak. Igen, annak pont a fordítottja volt az igaz.
Ma már a fordítottja se.
Orwell klasszikus disztópikus regényében, az 1984-ben, van egy rész, amely azt a folyamatot mutatja be, hogy az állam az ellenségnek kikiáltott embert hogyan szorítja ki az emlékezetből. Ő az „unperson” (nemlétezőnek tekintett személy), akinek a Nagy Testvér egyszerűen eltünteti a létezése minden nyomát.
A lakosság megtanulja, hogy ne kérdőjelezzen meg semmit. Az eltűnt embereket, az eltűnt gondolatokat vagy az éppen naponta egymásnak ellentmondó kormányzati politikát.
Másik elvárás, hogy örökké gyűlölni kell egy ellenséget. És folyamatosan ott lebeg a fortélyos félelem, hogy ha valaki nem a kormány írott és íratlan parancsai szerint viselkedik, akkor arra ébred, hogy kitörlik az emlékezetből.
És íme a magunk valósága: minden hírt és információt eltüntetnek, ami fontos lenne a tájékozódáshoz.
Annak a vakcinának, amivel tömegesen oltják be a gyerekeinket is, a szerződései titkosak, titkosak a klinikai vizsgálati eredményei, a ránk vonatkozó intézkedéseket hozó operatív törzs munkája is titkosítva van és még hosszasan sorolhatnám. Azoknak a szakembereknek, mint például a világhírű Robert Malone, a vakcinákban alkalmazott MRNS technológia atyjának gondolatait mindenhonnan kitörlik, mer
t arra figyelmeztet, hogy mennyire veszélyes a gyerekek oltása.
Eltüntetnek és leordibálnak mindenkit, aki kérdéseket tesz fel. „Mi történt a meggyőzéssel, mint a polgári társalgás megfelelő módszerével? Mikor lettünk hirtelen tekintélyelvűek? Mikor vált a gyengeség jelévé a párbeszéd és az egymásra figyelés?” – tette fel a kérdést A korrupció pestise című könyvében Judy Mikovits világhírű kutató, aki a tudományos világban elharapózott korrupcióra és a védőoltások veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Hölgyeim és Uraim!
Nem is olyan régen, amikor nem lehetett a jövőt látni, a miniszterelnök egy interjúban azt mondta:
„A feleségem soha nem oltatja be magát, ő a kontrollcsoport a családban”.
Ez a nyilatkozat a Kisalföld című lapban jelent meg. Néhány hete, mint Orwell regényében, ezt az interjút eltüntették, kitörölték. Aljas és cinikus módon jártak el!
Hölgyeim és Uraim!
Egy dakota közmondás szerint „A bizalom olyan, hogy gyalogosan érkezik, és lóháton vágtat el”.
Hölgyeim és Uraim!

Ezeknek már nincs szükségük bizalomra, ezt pedig magas lóról közlik velünk azzal is, hogy konkrétan hülyének néznek bennünket, pökhendi, fölényeskedő, kioktató módon kommunikálnak velünk.
Azt viszont még nem tudják, hogy magas lóról lehet igazán nagyot esni.
Hölgyeim és uraim!

El fog jönni ennek is az ideje.
Addig is keressék a hiteles embereket és kerüljék a hazug médiát!
Ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok!


Forrás:
Szakács Árpád: A kovidizmus és a média
Bazsó-Dombi Attila
Az ügy fontosságához gondviselés-szerű megerősítés egy, a hite által megvilágosított értelmét is használó katolikus paptól (érdemes volna magyar nyelvre fordítani!):
Our Government Has Lied To Us In The Past - Fr. Daniel Nolan reflects …
Bazsó-Dombi Attila
További tanulságul még néhány példa:

LEBORULVA IMÁDNI! – Fények és árnyak 2018 évfordulóin – I. rész.
„az egykori keresztény népek amnéziába esve elfelejtik kereszténységüket. Sőt, Isten ellen és saját keresztény gyökereik ellen fordulnak, miközben Isten és a kereszténység belső és külső ellenségei egyaránt elözönlik a keresztények által feladott szellemi és fizikai kereteket. Ebben talán a …More
További tanulságul még néhány példa:

LEBORULVA IMÁDNI! – Fények és árnyak 2018 évfordulóin – I. rész.
„az egykori keresztény népek amnéziába esve elfelejtik kereszténységüket. Sőt, Isten ellen és saját keresztény gyökereik ellen fordulnak, miközben Isten és a kereszténység belső és külső ellenségei egyaránt elözönlik a keresztények által feladott szellemi és fizikai kereteket. Ebben talán a legveszélyesebb, ha a megszokás vagy a félelem eltompítja vagy átalakítja az emberek egészséges veszélyérzetét, amitől manipulálható tömeggé vagy önfeladó megalkuvókká válnak. A betegesen eltompult veszélyérzet elrettentő példája Max Frisch svájci író a „Biedermann és a gyújtogatók” c. groteszk drámájának címszereplője. Biedermann nem tud ellenállni az alvilág sötét hatalmait képviselő gyújtogatóknak, akiket a sátán csatlósaiként ismerünk meg a pokolban. Befogadja őket házába, sőt, gyávaságból segédkezet nyújt nekik saját élete és vagyona elpusztításához is.1 Szeme láttára szerzik be és hurcolják lakásába a benzineshordókat, a gyújtózsinórt vele bogoztatják, végül a gyufát is tőle kölcsönzik, de – ha gyanút fog is – nem hisz saját szemének. Márpedig a gyújtogatók csak akkor érhetnek célt, ha utat engedünk nekik.2 […] Az eddigiek alapján kijelenthető – a bevezetőben említett groteszk dráma képiségét idézve –, hogy az Egyházat alvilági gyújtogatók légiói lepték el, akik jól megszervezett hadműveletet hajtanak végre. Ezért résen kell lennünk, nehogy óvatlan Biedermann-klónokként tőlük félő közömbös, vagy egyenesen tevékeny cinkosokként segítsük az Egyház felgyújtását, majd pedig mi is a lángok martalékaivá legyünk!
1Max Frisch (Ford.: Ungvári Tamás): Biedermann és a gyújtogatók – Fülszöveg – Európa, Bp., 1965.
2Metz Katalin: Önsorsrontó meghunyászkodás – Színházkritika, in: Magyar Nemzet – 2004. 01. 26."

Rovarvilág
A gomba, ami zombivá változtatja a hangyákat
Ophiocordyceps unilateralis - Wikipedia
Zombie Fungus Enslaves Only Its Favorite Ant Brains

Állatvilág
Nem fél többé a macskától a toxoplazmával fertőzött egér, még azután sem, hogy meggyógyult. Az egysejtű élősködő tehát maradandó agyi elváltozást okozhat
Nem fél többé a macskától az egér

Emberi társadalom (Egyház!!!)
The Cordyceps Pontificate of Pope Francis
lelkihaz
Fölösleges vitatkozni azzal, aki bevette a kék pirulát! Aki egyszer beoltatta magát, annak hiába magyarázod a HEK 239, stb. sejtvonalak átkos eredetét (élő magzat májkivétele), az orvosi etika hiányát, a vérrögöket, a nürnbergi kódot, az gyógyszermaffiát, a személyi jogok megsértését, az egészségűgyi diktatura és a totális kontroll veszélyét, mert annak igazolnia kell önmagát. Azért kell …More
Fölösleges vitatkozni azzal, aki bevette a kék pirulát! Aki egyszer beoltatta magát, annak hiába magyarázod a HEK 239, stb. sejtvonalak átkos eredetét (élő magzat májkivétele), az orvosi etika hiányát, a vérrögöket, a nürnbergi kódot, az gyógyszermaffiát, a személyi jogok megsértését, az egészségűgyi diktatura és a totális kontroll veszélyét, mert annak igazolnia kell önmagát. Azért kell igazolnia önmagát, mert saját testébe adatott be egy átkot hordozó, gyilkosságból kimunkált származékot és mert nem vallhatja be, hogy balek volt. Ezzel csak kétféle módon lehet együttélni tudatosan: tagadással vagy bűnbánatot tartva. Senki sem tagadja a betegséget, sem annak veszélyeit, de van aki a betegség rizikóját választja, inkább, mint a vakcinát. És akkor jönnek a vakcinával védettek, hogy lásd, ártanak nekik a nem védettek és megbüntetik, megfosztják azokat jogaiktól... és még hivőknek is tartják magukat, akik az igazsághoz szabják tetteiket. Én soha nem mondtam senkinek, hogy ne oltassa be magát, még a fiaimnak sem, mert megértem helyzetüket. De nekem folyton azt súlykolják, hogy oltassam be magam. Tehát kedves "charisma", nyugodtan oltassad magad, ahányszor csak óhajtod, de hagyjad, hogy másnak, más véleménye legyen és figyelmeztesse az embereket annélkül, hogy fake news-nek vagy összesküvés elméletnek bélyegeznéd...
Bazsó-Dombi Attila
@lelkihaz
Ítélkezéstől mentesen tényként megállapítható, hogy az oltottak alapállásból szemrebbenés nélkül támadják az oltatlanokat általában, de a feltétel nélküli oltás ellenzőit is, függetlenül a konkrét érvektől. A sajnálatos lélektani hatás-mechanizmus indítéka innen sejthető:
Lapsik az Ősegyházban (és ma!):…
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
"Hideg van, megtojt a tyúk." A prekoncepciós kérdésednek kb. ennyi köze van az "igazság kontra hazugság" témához.
charisma
@Bazsó-Dombi Attila ilyen alapon nem kell orvoshoz menni egyáltalán, mert úgyis valami olyat tesznek veled/beléd, amivel te elvből nem értesz egyet.
Kb. ez az oltás/vírus/tagadók elvi álláspontja.
Csollány Szilveszter is bizonyára az orvosok miatt halt meg 51 éve skorában, és semmi köze nincs halálának a vírushoz, meg a vírus hatásait kivédő oltáshoz.
HAgyjuk abba, mert ebben a kérdésben csak …More
@Bazsó-Dombi Attila ilyen alapon nem kell orvoshoz menni egyáltalán, mert úgyis valami olyat tesznek veled/beléd, amivel te elvből nem értesz egyet.
Kb. ez az oltás/vírus/tagadók elvi álláspontja.
Csollány Szilveszter is bizonyára az orvosok miatt halt meg 51 éve skorában, és semmi köze nincs halálának a vírushoz, meg a vírus hatásait kivédő oltáshoz.
HAgyjuk abba, mert ebben a kérdésben csak megosztás lesz, de még kompromisszum se soha.
Ebben a kérdésben egyedül Isten tudja az igazságot.
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
Amit abba kell hagyni az a mellébeszélés!
U.i.: Ne kenje senki Istenre a felelősségét az igazság tagadásáért! Továbbá, mindenki halála esetében kerülni kell a kegyeletsértő propaganda szövegelést: "semmi köze nincs halálának a vírushoz, meg a vírus hatásait kivédő oltáshoz."
charisma
@Bazsó-Dombi Attila
1. azt írtam, hogy csak Isten tudja az igazságot
2. ha neked kinyilatkoztatta, akkor Őrá hivatkozza jelentsd ki, hogy az oltás ezért mert ezért jó/rossz. Ha mégsem kaptál kinyilaktoztatást, akkor nem lehetsz a teljes tudás birtokában, így kérlek ne oszd nyilvánosan az igét ebben a témában.
3. Csollány Szilveszterről "tavaly december elején látott napvilágot a hír, miszerint …More
@Bazsó-Dombi Attila
1. azt írtam, hogy csak Isten tudja az igazságot
2. ha neked kinyilatkoztatta, akkor Őrá hivatkozza jelentsd ki, hogy az oltás ezért mert ezért jó/rossz. Ha mégsem kaptál kinyilaktoztatást, akkor nem lehetsz a teljes tudás birtokában, így kérlek ne oszd nyilvánosan az igét ebben a témában.
3. Csollány Szilveszterről "tavaly december elején látott napvilágot a hír, miszerint elkapta a koronavírust és annak szövődményei miatt kórházba került." Ennyi szerepel róla a hivatalos híradásokban. Ja, és az orvosok másfél hónapi kűzdöttek az életéért. Ezek a tények, a kegyeletsértő propagandaszövegelést te hoztad be a topicba.
4. mindenki a saját döntéseiért felelős minden téren - és viseli azok következményeit. Akik nyilvánosan foglalnak állást egy kérdésben úgy, hogy a másik oldal (vö. ORVOSTUDOMÁNY) véleményét totálisan elutasítják, azok nem tudományos alapon foglalkoznak a kérdéssel - magyarul amatőrök ezen a területen.
5. Egy ügynek többfajta értelmezése lehet - esetleg orvostudományi értelmezése is. Kizárólag hitbéli alapon megítélni egy ilyen összetett kérdést nem helyes dolog.
Többet nem írok ebben a témában, de ezt szükséges tartottam elmondani.
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
Te milyen szűrővel olvasod a saját kommentjeidet?! Többször kértelek az egyenlő mérce elvének a betartására, amit könnyedén fel szoktál rúgni, mihelyt az érzelmi indítékaid úgy kívánják!
1. Te kommenteltél nem általad feltett bejegyzésben és említettél elhunytat név szerint propaganda szövegelésben.
2. Nincsen erkölcsi vonatkozástól mentes "tiszta tudomány", az erkölcsi mérce csúcsa …More
@charisma
Te milyen szűrővel olvasod a saját kommentjeidet?! Többször kértelek az egyenlő mérce elvének a betartására, amit könnyedén fel szoktál rúgni, mihelyt az érzelmi indítékaid úgy kívánják!
1. Te kommenteltél nem általad feltett bejegyzésben és említettél elhunytat név szerint propaganda szövegelésben.
2. Nincsen erkölcsi vonatkozástól mentes "tiszta tudomány", az erkölcsi mérce csúcsa pedig a katolikus morális (nyilván annak megrontóiként elhíresült imposztőrök előtti változata)!
3. A covid-diktátorok köszönő viszonyban sincsenek az "orvostudomány" művelésével, hanem annak megátalkodott ellenségei!
4. Kérlek fejtsd ki a Gloria.TV felhasználói számára, hogy miként látod a homeopátia morális megítéléséhez viszonyítva a covidizmus morális megítélését?
lowoa
Hagyjuk már békében nyugodni Csollány Szilvesztert, hagyjuk hogy ne fizessenek a biztosítók a családjának az életbiztosításáért, s ne feledjük ez nem egyedi eset, ilyen már Versaillesben is megtörtént. Lehet bohóckodni, de felesleges mellébeszélni. Amikor megindul majd a per a biztosító ellen, akkor arról meg úgyis hallgatnak az Antikrisztus Sötét Hadseregének tagjai.
charisma
Orvosok többnyire nem szólnak bele a sajtómunkások munkájába.
Fordítva ez sajnos nem igaz.
Vajon mi az oka, hogy az orvostudomány szakmai részét is sokszor totálisan elvetve, foglalkoznak olyan témákkal és olyan lesújtóan elítélő prekoncepcióval, hogy az sokszor kimeríti a fake news fogalmát?
lelkihaz
Vajon hol is van az az orvostudományi szakmai rész amelyre oly biztosan utalsz, mert én sehol sem találtam rá. Én azt látom, hogy a Pfizer nem akar semmit sem közölni a vakcinái kutatási, fejlesztési, kisérletezési és követési adataiból. Eközben már kötelezni akarják a kisgyerekek beoltását is... Akkor most mi van? Ha beoltattad magad akkor minden amit az oltás ellen írnak fake news?... Vagy az …More
Vajon hol is van az az orvostudományi szakmai rész amelyre oly biztosan utalsz, mert én sehol sem találtam rá. Én azt látom, hogy a Pfizer nem akar semmit sem közölni a vakcinái kutatási, fejlesztési, kisérletezési és követési adataiból. Eközben már kötelezni akarják a kisgyerekek beoltását is... Akkor most mi van? Ha beoltattad magad akkor minden amit az oltás ellen írnak fake news?... Vagy az oltás felvételével már mindenki militáns oltáspárti lesz?...
Bazsó-Dombi Attila
@charisma
A fenti kérdésedre nem késett sokáig a gondviselés-szerű válasz egy, a hite által megvilágosított értelmét is használó katolikus paptól (érdemes volna magyar nyelvre fordítani!):
Our Government Has Lied To Us In The Past - Fr. Daniel Nolan reflects …