Stylita
9469

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2022

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?“ Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ Učedníci mu řekli: „Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ Odpověděl jim: „Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“
Mt 19,3-12
U.S.C.A.E.
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.
Jeho meno má latinský pôvod a znamená „najväčší“.
Maxim Vyznávač, najvýznamnejší teológ siedmeho storočia, pochádzal zo vznešenej rodiny a narodil sa v roku 580 pravdepodobne v Konštantínopole.
Po dôkladnom štúdiu začal svoju politickú kariéru. Stal sa sekretárom cisára Herakleia. Avšak okolo roku 613 sa ako obyčajný mních utiahol do Chryzopolisu, v súčasnost…More
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „najväčší“.
Maxim Vyznávač, najvýznamnejší teológ siedmeho storočia, pochádzal zo vznešenej rodiny a narodil sa v roku 580 pravdepodobne v Konštantínopole.
Po dôkladnom štúdiu začal svoju politickú kariéru. Stal sa sekretárom cisára Herakleia. Avšak okolo roku 613 sa ako obyčajný mních utiahol do Chryzopolisu, v súčasnosti je to mestská časť Istanbulu, a neskôr do Kyzika, v súčasnosti turecké mesto Erdek.
Pred prenikajúcimi Peržanmi Maxim utiekol najskôr na Krétu, Cyprus a potom do Afriky (628/630). Tu bol už známy vďaka svojim rôznym spisom. Po svojom príchode sa aktívne zapojil do boja proti zástancom monoteletizmu. V roku 645 viedol v Kartágu vedeckú rozpravu s bývalým konštantínopolským patriarchom Pyrrhom I. Krátko na to sa vydal do Ríma, kde sa zúčastnil Lateránskej synody (649). Zvolal ju pápež Martin I. a odsúdila monoteletizmus.
V roku 653 dal byzantský cisár Konstans II. pápeža Martina I. i Maxima uväzniť a obvinil ich z vlastizrady. Po procese z roku 655 Maxima vyhnali do Bizye v Trácii.
Keď o sedem rokov neskôr znova odmietol súhlasiť s cisárovým ediktom, ktorý zakazoval akékoľvek rozpravy o monoteletizme, vyrezali mu jazyk, odťali pravú ruku a poslali ho s jeho žiakmi do vyhnanstva v Lazike. Tam, v pevnosti Schemarion pri Čiernom mori, 13. augusta 662 zomrel.
Maxim zanechal okolo 90 spisov, ktoré bezprostredne odzrkadľujú jeho myšlienky. Hoci mu väzenie a vyhnanstvo zabránili v ďalšej tvorbe, došlo k veľkému rozšíreniu jeho diel.
Základom jeho mystickej a špekulatívnej teológie je Kristus. Maximovo myslenie ukazuje zriedkavú vyváženosť pri riešení ťažkých problémov. Je typicky byzantské svojou odvážnou a detailnou špekuláciou, ale aj rímske – trvalým prepojením so skutočnosťou a bdelým zmyslom pre Cirkev.
Dnešný deň je spomienkou na prenesenie jeho pozostatkov do Konštantínopolu.

Zdroj: grkatba.sk/…-latinsky-povod-a-znamena-najvaei-najvyznamneji-t/ ;

---

Svätý Martin I., pápež - Christianitas a že si cisár dovoľoval teda hodne
Stylita
Svatý Jan vojín
památka 30. července/ 12. srpna
Tento svatý byl vojákem v době vlády Juliána Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem). Jan spolu s dalšími vojáky, byl vyslán plnit rozkaz bezbožného císaře, aby pronásledoval, zatýkal a zabíjel křesťany.
Svatý Jan, však jen dával zdání, že pronásleduje křesťany, ve skutečnosti jim pomáhal. Ještě než …More
Svatý Jan vojín
památka 30. července/ 12. srpna

Tento svatý byl vojákem v době vlády Juliána Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem). Jan spolu s dalšími vojáky, byl vyslán plnit rozkaz bezbožného císaře, aby pronásledoval, zatýkal a zabíjel křesťany.
Svatý Jan, však jen dával zdání, že pronásleduje křesťany, ve skutečnosti jim pomáhal. Ještě než se přiblížili vojáci, kteří křesťany pronásledovali, snažil se jim Jan říci, aby utekli před zajetím a mučením. Těm, kteří zajati už byli, se snažil ze zajetí pomoci utéci, zajatým dával, co bylo potřebné, jídlo, šatstvo, slova útěchy a povzbuzoval je ve víře v Krista Spasitele.
Svůj život krášlil křesťanskými ctnostmi, modlitbou a postem (Matouš 17, 21), navštěvoval nemocné a vězněné (Matouš 25, 36), pomáhal nejenom křesťanům, ale všem potřebným (Matouš 25, 40).
Když se císař dozvěděl, co Jan činí, dal jej vsadit do vězení. Roku 363, byl však císař zabit ve válce s Peršany a svatý Jan vyšel z vězení na svobodu. Celý svůj následný život, potom zasvětil službě bližním, žil ve zbožnosti, svatosti a čistotě, zemřel, doživší se vysokého věku.
Rok kdy zemřel, není znám, místo kde spočívalo jeho tělo, bylo postupně zapomenuto.
Z Boží prozřetelnosti a milosti, se však stalo, že se svatý Jan zjevil ve snu jedné zbožné ženě, které ukázal na místo svého pohřbení. Řekl jí o svém životě v Kristu (Galatským 2, 20), pověděl ji své jméno.
A tak se život svatého Jana a místo jeho pohřbení stalo známé všem křesťanům. Pro mnoho zázracích byly jeho svaté ostatky později přeneseny do chrámu sv. Jana Bohoslovce v Konstantinopoli.
Hospodin daroval ostatkům svatého Jana vojína blahodatnou moc uzdravení. Na přímluvy svatého Jana vojína, od nich získávali útěchu ti, co byli uráženi, ponižování nebo okradeni, ti co žili v zármutku. A takto je tomu z Boží milosti a na přímluvy svatého Jana i dodnes.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan (název fb stránky)
Stylita
Svátek slaví sv. Euplus
Dochovala se akta procesu a umučení svatého Eupla. Z nich se dozvídáme, že byl jáhnem ve městě Catania na Sicílii. Zatkl jej prokurátor Calvisianus v roce devátého konzulátu Diocletianova a osmého konzulátu Maximianova, den před srpnovými Idami (12. srpna 304 po Kr.). Euplus byl na mučidlech donucován odvolat své veřejné vyznání křesťanské víry a projevit ochotu obětovat …More
Svátek slaví sv. Euplus
Dochovala se akta procesu a umučení svatého Eupla. Z nich se dozvídáme, že byl jáhnem ve městě Catania na Sicílii. Zatkl jej prokurátor Calvisianus v roce devátého konzulátu Diocletianova a osmého konzulátu Maximianova, den před srpnovými Idami (12. srpna 304 po Kr.). Euplus byl na mučidlech donucován odvolat své veřejné vyznání křesťanské víry a projevit ochotu obětovat římským bohům. Odmítal a vyznával:
„Klaním se Otci, Synu a Duchu Svatému. Klaním se Nejsvětější Trojici, kromě níž neexistuje žádný jiný Bůh. K ničemu jsou bohové, kteří nestvořili nebe, zemi a vše, co je v nich. Jsem křesťan.“
„Obětuj bohům, chceš-li být zachráněn,“ vyzýval jej Calvisianus.
„Obětuji sám sebe Kristu, který je Bůh. Neexistuje žádná jiná oběť, kterou bych měl přinést. Nadarmo se mě pokoušíš donutit, abych zapřel víru. Jsem křesťan.“
Euplus byl odsouzen na smrt a veden na popravu. Hlasatel vyvolával, že popraven má být „Euplus, křesťan, nepřítel bohů a císařů“. Na což on odpovídal: „Díky Bohu Kristu!“ Po krátké modlitbě byl sťat. Jeho tělo pak křesťané odnesli, nabalzamovali a pohřbili.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=8_12
o životě svatého
Římské martyrologie uvádí: „V Catanii, svatý Euplous, mučedník – podle tradice byl během pronásledování císaře Diokleciána guvernérem Calvisianem uvržen do vězení, protože byl nalezen s knihou evangelií v rukou; – několikrát vyslýchán, byl ubit k smrti za odpověď, že bude s pýchou uchovávat evangelium ve svém srdci.
Saint of the Day – 12 August – Saint Euplus of Catania (Died 304) Deacon Martyr.
Martina Bohumila Lutherová
Ano to je mučedník pravé Kristovy Církve Cesty -
Jen mu vložili do úst lež s trojicí viz zde dle Písma Svatého
a ne dogmat:
Kdo viděl mne, viděl Otce
On totiž zemřel ,ještě před tím, než nastalo zpohanštění
křesťanského učení a o trojci nebyla ještě řeč. Mučední znal
Písmo i toto: 28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu …More
Ano to je mučedník pravé Kristovy Církve Cesty -

Jen mu vložili do úst lež s trojicí viz zde dle Písma Svatého
a ne dogmat:

Kdo viděl mne, viděl Otce
On totiž zemřel ,ještě před tím, než nastalo zpohanštění
křesťanského učení a o trojci nebyla ještě řeč. Mučední znal
Písmo i toto: 28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
Stylita
nelži
U.S.C.A.E.
na tom verši sa pásli ariáni aké symptomatické 😊 len tak trošku pozabudli že je x ďalších pasáží ktoré hovoria o Kristovi ako o Bohu to nie je o tom že platí buď to alebo to ale platí oboje
Martina Bohumila Lutherová
Nelži.
U.S.C.A.E.
sebakritika? 😊
Stylita
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, připomeň Jeruzalému jeho hanebnosti. Řekneš: Tak praví Pán, Hospodin, Jeruzalému: Celý tvůj původ je z kananejské země: tvůj otec byl Amorita, tvá matka byla Chetitka. Když ses narodila, když jsi přišla na svět, nebyla ti odříznuta pupeční šňůra, vodou k očištění jsi …More
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, připomeň Jeruzalému jeho hanebnosti. Řekneš: Tak praví Pán, Hospodin, Jeruzalému: Celý tvůj původ je z kananejské země: tvůj otec byl Amorita, tvá matka byla Chetitka. Když ses narodila, když jsi přišla na svět, nebyla ti odříznuta pupeční šňůra, vodou k očištění jsi nebyla umyta, nebyla jsi potřena solí ani zavinuta v plenky. Nikdo na tebe nepohlédl se slitováním, aby ti věnoval aspoň něco z této péče pro milosrdenství s tebou. Hned po narození jsi byla pohozena na širé pole pro svou ošklivost. Když jsem šel kolem tebe a viděl tě, jak se zmítáš ve své krvi, řekl jsem ti: `Žij ze své krve a vzrůstej!' Polním poupětem jsem tě učinil, vyrostla jsi, rozvinula ses, dospěla do svrchované krásy. Zpevnila se tvá ňadra, vzrostl tvůj vlas, byla jsi však úplně nahá. Tu jsem šel kolem tebe a viděl jsem tě – byl to tvůj čas, čas lásky – rozprostřel jsem na tebe lem svého pláště, přikryl tvou nahotu, přísahal jsem ti a uzavřel s tebou smlouvu – praví Pán, Hospodin – a stala ses mou. Umyl jsem tě vodou a očistil tě od krve, pomazal tě olejem. Dal jsem tě obléknout do pestrobarevného šatu, obul jsem tě do střevíců z delfíní kůže, ovinul jsem ti hlavu turbanem z kmentu, přioděl jsem tě hedvábným rouchem. Ozdobil jsem tě klenoty, náramky jsem navlékl na tvé ruce, náhrdelník na tvé hrdlo. Vložil jsem kroužky do tvého chřípí, náušnice do uší a nádhernou čelenku na hlavu. Zdobila ses zlatem a stříbrem, odívala ses kmentem, hedvábím, pestrobarevným rouchem. Jedla jsi pečivo z nejjemnější mouky, med a olej, stala ses překrásnou a schopnou kralování. Tvé jméno se rozneslo mezi národy pro tvou krásu, neboť bylas dokonalá ozdobou, kterou jsem tě obdařil – praví Pán, Hospodin. Ty ses však spoléhala na svou krásu, využívala jsi své slávy a oddávala ses každému, kdo šel kolem, a zahrnovala ho svým smilstvím, a stala ses jeho. Rozpomenu se však na svoji smlouvu, sjednanou s tebou za dnů tvého mládí, a uzavřu s tebou smlouvu věčnou, aby ses rozpomenula a zahanbila a nemohla již otevřít ústa pro hanbu, až ti odpustím všechno, co jsi udělala – praví Pán, Hospodin.“
Ez 16,1-15.60.63

Žalm:
Tvůj hněv se utišil, Hospodine, a dopřál jsi mi útěchu.

Bůh je má spása!
Bez obavy mohu doufat.
Neboť Hospodin je má síla a chvála,
stal se mou spásou.
S radostí budete vážit vodu
z pramenů spásy.

Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
Hlásejte mezi národy jeho díla,
zvěstujte vznešenost jeho jména!

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
ať je to známé po celé zemi!
Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
Iz 12

Evangelium:
Mt 19,3-12