Clicks3.9K
Norain
Mládež sa pýta exorcistu I.časť. Odpovedá:Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v NitreMore
Mládež sa pýta exorcistu I.časť.

Odpovedá:Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre