CÓRKA MARYI
111.6K

JEZUS: Poście o Dar Cierpienia

JESUS: Ask for the Gift of Suffering

KSIĘGA PRAWDY

środa, 14 września 2011 roku, godz. 0.10

Moja szczerze umiłowana córko, twoje cierpienie zelżało, a Ja pragnę podziękować ci za ten dar. Ono powróci, ale będziesz w stanie zaakceptować je z o wiele większą radością w sercu.

Potrzebuję waszego cierpienia, bo ono ratuje dusze grzeszników, którzy w przeciwnym razie skończyliby w piekle. Pewnego dnia ujrzycie ich dusze i zostaniecie przytłoczeni miłością i radością, gdy zobaczycie je siedzące obok Mnie przy Tronie Mojego Ojca.

Grzesznicy, kiedy się nawrócą, zawsze zostaną przyjęci jako pierwsi. Zawsze będą stać w pierwszym rzędzie ku wielkiemu zaskoczeniu Moich wyznawców. Te dusze zostały przyniesione do Mnie przez modlitwy i cierpienie Moich wiernych i Moich wybranych dusz. Moi wyznawcy zrozumieją to, bo poprzez związek ze Mną będą się cieszyć ze zbawienia takich dusz.

Potrzebuję wybawić obecnie jeszcze wiele więcej dusz, Moja córko. Proszę, módlcie się, abyście wy i inne wybrane dusze nauczyli się, jak cierpienie może zwiększyć liczbę tych, którzy wejdą do Królestwa Mojego Ojca. Proszę, abyście zwracali się o Łaski niezbędne dla otrzymania Daru Cierpienia. Pamiętajcie, kiedy obdarzam cierpieniem, jest to szczególna Łaska i to taka, która przyniesie o wiele więcej dusz do Wnętrza Mojego Serca.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/2011-09-14-00-10-proscie-o-dar-cierpienia

____________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módl się, Moja umiłowana córko, do Mnie, twojego Jezusa, o siłę, aby darować Mi więcej …

JEZUS: Dusza o czułym sercu podejmuje się cierpieć dla Mnie


Matka Zbawienia: Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, ... to Mój Syn je wykorzysta,…

JEZUS: Choć pewne dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do uniesienia, to pojawiają się one na świecie …

BÓG OJCIEC: Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą b…

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dz…

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

____________________________________________________
CÓRKA MARYI