Kształciciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskich dzieci

Oto kto pełni rolę edukatorów w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Klimatu i Środowiska są najwyraźniej szkoleni przez Jungowskich szamanów . Nic dziwnego że coraz nowsze pomysły są w coraz dziwniejszym języku nowomowy .

Na stronie fb " Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli"
Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Można znaleźć na jednym "planie edukacji " takie "treści merytoryczne " jak : "Edukacja włączająca" ,"etap ewolucji działań", "zróżnicowane potrzeby edukacyjne" ,"zróżnicowane potrzeby uczących się" "zasady UDL" , "Metodyka ETR" , "środowisko inkluzyjne" , " blended learning" , "autoewaluacja" "nowoczesne formy doskonalenia"

ore.edu.pl

ore.edu.pl/2015/04/scenariusze-lekcji/

W tym przypadkowym materiale
ore.edu.pl/…plugins/download-attachments/includes/download.php

Widzimy czego uczą się 6 latki
czytamy o :
"Neurodydaktyka" 150 złota liczba

"KORA CZOŁOWA
Płaty czołowe odpowiadają za wyższe zdolności umysłowe i podejmowanie decyzji, a także kontrolę nad niższymi partiami mózgu i planowanie"

"Magia neuronów lustrzanych, czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli?"

"KORA CZOŁOWA Nasze świadome „ja”

Nic dziwnego że Edukacja w Polsce leży i kwiczy a dzieci są ofiarami szalonych ideii i pseudonauczycieli którzy coraz to nowe szaleństwa wymyślają.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieliw 2006 został odwołany za promocję homoseksualizmu, ale najwyraźniej został reaktywowany i nadal kształci.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Wikipedia, wolna encyklopedia