MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
325
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Quas Primas
,,Jeszcze jedno - oczywiście te osoby np. pani Medalikowa posługują się oszczerstwami. Przykładem jest to co pisane jest np. o rzekomym popieraniu przez SSPX aberracji Franciszka z Paczamamą na czele.''
--------------------
Dla przypomnienia , albo zapoznania się z oświadczeniem bractwa na temat franciszka:

''(...),,Współpraca jest możliwa''
Co do zasady pewna forma współpr…
More
VRS, Quas Primas
,,Jeszcze jedno - oczywiście te osoby np. pani Medalikowa posługują się oszczerstwami. Przykładem jest to co pisane jest np. o rzekomym popieraniu przez SSPX aberracji Franciszka z Paczamamą na czele.''
--------------------
Dla przypomnienia , albo zapoznania się z oświadczeniem bractwa na temat franciszka:

''(...),,Współpraca jest możliwa''
Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa. Tymczasem odsuńmy nieco na bok zagadnienie rozmów Bractwa z Rzymem, aby zrozumieć fakt, który ma znaczenie fundamentalne dla całej tej dyskusji: Bractwo zawsze do pewnego stopnia współpracowało z posoborowymi papieżami. Trzy zasady pomogą doprecyzować, że tak właśnie ma się sprawa z papieżem Franciszkiem.
Pierwsza zasada brzmi: Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża. O ile abp Lefebvre wykazywał pewną dozę tolerancji wobec poszczególnych sedewakantystów, o tyle zawsze odrzucał sedewakantyzm jako rozwiązanie dla bractwa kapłańskiego, które założył. Po dziś dzień kandydaci do święceń wyższych w Bractwie w wieczór poprzedzający święcenia muszą oświadczyć przed Najświętszym Sakramentem, że uznają aktualnego papieża za papieża.
Druga zasada mówi, że papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego.
Oznacza to, że sprawuje on najwyższy urząd w instytucji, którą założył nasz Pan, Jezus Chrystus. Jako taki, papież nie decyduje i nie może decydować o celu (finality) tej instytucji. Kościół jest Kościołem niezależnie od jego osobistych odczuć w tym względzie. Jest to zapewne jedna z tych rzadkich sytuacji, gdy papież Franciszek mógłby zasadnie zapytać: „Kimże jestem, aby decydować?”2.
O tym właśnie należy pamiętać, gdy rozważamy pewne kierunki, w których papież Franciszek zdaje się prowadzić Kościół. Wydaje się na przykład, że chce on, aby Kościół był rzecznikiem ideologii ekologicznej w jej nowoczesnej, antyludzkiej formie, reprezentowanej przez takie osoby jak Jeffrey Sachs3 czy Paul Ehrlich4. Nie trzeba dodawać, że promowanie „celów zrównoważonego rozwoju”5 nie należy do misji Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy pociąga to za sobą drastyczne ograniczenie liczby ludności na świecie. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy papież Franciszek wierzy, że stanowi to część misji Kościoła bądź też chce, aby część tej misji stanowiło.

Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek. Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem (nie chodzi tu o papieża Franciszka wraz z jego „osobistym magisterium”, lecz o papieża Franciszka jako papieża). Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem. Wskazują na to, że Bractwo, mając na względzie dobro Świętej Matki Kościoła, współpracuje – przynajmniej do pewnego stopnia – z papieżem Franciszkiem.(...)''


źródłofsspx.pl/…anoniczne-uznanie-bractwa-kaplanskiego-sw-piusa-x/
wacula25wp.pl
Edward7 Piszesz to -[złe , ponieważ ma swój początek w zmianach soborowych ,(np; dopuszczenie języków narodowych) itd .]==OPANUJ się stajesz przeciw papieżowi -KK I DUCHOWI ŚWIĘTEMU i stajesz się CHERETYKIEM czyli sekciarzem z własnym bożkiem NIE IDŹ TĄ DROGĄ!!!!!!!!
Edward7
...języki narodowe zostały wykorzystane , jako furtka do innych zmian , przez złą wole tych którzy wtargnęli do kościoła (przez masonów) ...
wacula25wp.pl
Edward7 Aha czyli o to chodziło W twoim tekście A to zwracam honor i przepraszam .W przeciwnym wypadku nastąpiło moje niezrozumienie Twego tekstu 😊 🤗 🤭
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edwars7 ..."nowa Msza Święta jest wynikiem rewolucji i buntu i nie ma nic wspólnego z Soborem Watykańskim II" - to zdanie jest trochę złe , ponieważ ma swój początek w zmianach soborowych ,(np; dopuszczenie języków narodowych) .
---------------------
Nieprawda. Sobór Watykański II nakazał zachowanie Łaciny.
Ks. Kneblewski Po wsze czasy! [Tuba Cordis 19 VII A.D. 2021]
(ok. 13 min.)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, ,,I znowu uciekacie od rzeczywistości bo te zmiany to aprobowali i Paweł VI, i Jan Paweł II, odprawiając NOM po włosku czy angielsku. Czy to oznacza że też są "antypapieżami"?''
----------
''(...)Abp Lefebvre, przyglądając się posoborowym reformom, staje się im wrogi. Co ciekawe, najpóźniej zaczyna protestować przeciwko reformie liturgii. Pierwsze zmiany, m.in. częściowe wprowadzenie język…More
VRS, ,,I znowu uciekacie od rzeczywistości bo te zmiany to aprobowali i Paweł VI, i Jan Paweł II, odprawiając NOM po włosku czy angielsku. Czy to oznacza że też są "antypapieżami"?''
----------
''(...)Abp Lefebvre, przyglądając się posoborowym reformom, staje się im wrogi. Co ciekawe, najpóźniej zaczyna protestować przeciwko reformie liturgii. Pierwsze zmiany, m.in. częściowe wprowadzenie języków narodowych do liturgii, budzą nawet jego zadowolenie i nadzieje.(...)''
V.R.S.
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Dodanie kolorków tekstom, które niewiele wspólnego z prawdą, nie dodadzą im wiarygodności.
A prawda jest taka że Abp Lefebvre był jednym z inicjatorów tzw. Interwencji Ottavianiego czyli Krótkiej analizy krytycznej Novusa Ordusa przedstawionej Pawłowi VI we wrześniu 1969 odnośnie Novus Ordo Missae, który miał właśnie wejść w życie.
Tak że to "najpóźniej" jest dość bezcz…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Dodanie kolorków tekstom, które niewiele wspólnego z prawdą, nie dodadzą im wiarygodności.
A prawda jest taka że Abp Lefebvre był jednym z inicjatorów tzw. Interwencji Ottavianiego czyli Krótkiej analizy krytycznej Novusa Ordusa przedstawionej Pawłowi VI we wrześniu 1969 odnośnie Novus Ordo Missae, który miał właśnie wejść w życie.
Tak że to "najpóźniej" jest dość bezczelne ze strony autora.

"Abp Lefebvre, przyglądając się posoborowym reformom, staje się im wrogi"
---
Kolejna bzdura pomijająca to co abp Lefebvre robił podczas Soboru a był jednym z filarów Coetus Internationalis Patrum.
Wzór K. Wojtyły, którego ten zrobił kardynałem, Y. Congar tak pisał o abp Lefebvre w swoim dzienniczku rewolucjonisty:
"Czytam vota biskupów Afryki. Bp Marcel Lefebvre, arcybiskup Dakaru: Przeciw błędom ks. Congara w jego książce Essai d’une theologie pour le laicat (…)"
"Przy kawie bp Lefebvre, przełożony Ojców Ducha Świętego. Uznałem za bardzo zabawną rozmowę z nim, wiedząc kim jest i że w swym sprawozdaniu do Papieża przed Soborem prosił o potępienie moich błędów"

"Ktoś powiedział mi o dwóch broszurach przeciw Deklaracji o religiach niechrześcijańskich (otrzymałem je dzięki biskupowi Ramanantoanina. Otrzymałem również kopię nieprawdopodobnej broszury, czterostronicowej, podpisanej przez całą grupę organizacji skrajnej prawicy, częściej o ograniczonej liczbie członków niż posiadających faktyczne znaczenie [przypis w wydaniu Dziennika: tekst ów został podpisany m.in. przez La Cite catholique, czasopismo Itineraires, Tradycyjny Ruch Katolicki – Archiwa Congara]. W tekście Sobór jest traktowany jako conciliabulum [tj. sobór nieprawowity], nawet mowa jest o prawie oporu, opartym na prawie uprawnionej obrony przeciw międzynarodowemu żydostwu i jego wywrotowym planom. Wskazywano że biskupi zostali kupieni przez żydowskie złoto!… ‘Gdyby to tylko była prawda’ – powiedział mi kardynał Martin. Owe głupie stronice, które próbowały przekonać by Deklaracja została odrzucona, w sposób prosty pokazują jak była i jest konieczna. W poprzednim roku kiedy bp Elchinger wniósł interwencję bardzo korzystną dla żydów, niektórzy sąsiedzi zapytali go gdy usiadł: jak dużo ci zapłacili…!!)

W każdym razie otrzymałem dokument Coetus internationalis podpisany tym razem przez Sigauda, Marcelego Lefebvra i Carliego – doradza głosowanie non placet w sprawie całej Deklaracji. Nie winie tych ludzi za posiadanie swego własnego zdania, lecz za bycie czysto NEGATYWNYMI. (…) Nie pragną żadnego dialogu, żadnej współpracy. Utknęli w ciasnym systemie gotowych formuł, odrzucają lub potępiają, bez jakiegokolwiek otwarcia się na problem. Prowokują reakcję równie prostacką jak ich własna. (…) O 9.30 wieczorem wizyta sześciu księży z diecezji Namur. Przynieśli mi nieco wieści uzyskanych od dwóch, trzech biskupów brazylijskich. Wedle tych ostatnich Sobór popada w błąd. ‘Judasz był także apostołem’ – mówią. Nowymi Ojcami Kościoła są Teilhard [de Chardin], Congar, etc. Cóż można uczynić by oświecić tych ludzi? Są uwięzieni w gotowym systemie, hermetycznie zamkniętym. Jak się zachowają gdy Ojciec Święty promulguje dwie Deklaracje Sekretariatu? (…)

O 4.30 po południu spotkanie z Obserwatorami [protestanckimi]. Przedstawiłem schemat o kapłanach. Mogłem zostać jedynie na początek dyskusji – pytanie od Skydsgaarda: przedstawia on program sposobu życia i świętości niemożliwy. Któż go osiągnie lub się nawet zbliży? Powinien przedstawiać NASZĄ słabość i zwycięską świętość Chrystusa. W skrócie reakcja w zgodzie z: simul justus et peccator. (…) Powoli uciekamy od Piusa IX i Piusa XII (wymieniam ich wyłącznie z punktu widzenia ich odrzucenia świata jakim jest). Wszystko się zazębia: praca Soboru (…) jest nadzwyczajnie spójna. Odwracamy stronę augustianizmu i średniowiecza. Odrzucamy pretensje do władzy doczesnej. Umieszczamy nowe struktury relacji ze światem, rozpoczynając od Ewangelii i w świetle Jezusa Chrystusa… (…)"
Edward7
I tak "Tradycjonaliści" zmuszają wszystkich do obrony Soboru Watykańskiego II, który był katastrofą , a "tradycjonaliści" z "progresistami" - ją pogłębiają przez wzajemne kłótnie ....

Kościół po soborze został dziurawą jak sito "Łodzią Piotrową", obrona Soboru przez papieży to łatanie tych dziur, na wielu frontach -co było bardzo trudne ....

Najlepsza jest droga środka , czyli hermeneutyka Papi…More
I tak "Tradycjonaliści" zmuszają wszystkich do obrony Soboru Watykańskiego II, który był katastrofą , a "tradycjonaliści" z "progresistami" - ją pogłębiają przez wzajemne kłótnie ....

Kościół po soborze został dziurawą jak sito "Łodzią Piotrową", obrona Soboru przez papieży to łatanie tych dziur, na wielu frontach -co było bardzo trudne ....

Najlepsza jest droga środka , czyli hermeneutyka Papieża Benedykta XVI

..."nowa Msza Święta jest wynikiem rewolucji i buntu i nie ma nic wspólnego z Soborem Watykańskim II" - to zdanie jest trochę złe , ponieważ ma swój początek w zmianach soborowych ,(np; dopuszczenie języków narodowych) .

Trzecia Tajemnica Fatimska miał być ujawniona przed 1960 r. - jako ostrzeżenie , przed złym soborem ...

Obrona Papieży soboru , to bardziej obrona Kościoła...
V.R.S.
"I tak "Tradycjonaliści" zmuszają wszystkich do obrony Soboru Watykańskiego II, który był katastrofą"
"Kościół po soborze został dziurawą jak sito "Łodzią Piotrową", obrona Soboru przez papieży to łatanie tych dziur"

---
Kolejny komentarz obnażający brak logiki oponentów wobec Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

"Najlepsza jest droga środka , czyli hermeneutyka Papieża Benedykta XVI"
---
To …More
"I tak "Tradycjonaliści" zmuszają wszystkich do obrony Soboru Watykańskiego II, który był katastrofą"
"Kościół po soborze został dziurawą jak sito "Łodzią Piotrową", obrona Soboru przez papieży to łatanie tych dziur"

---
Kolejny komentarz obnażający brak logiki oponentów wobec Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

"Najlepsza jest droga środka , czyli hermeneutyka Papieża Benedykta XVI"
---
To nie jest żadna "droga środka" tylko jedna z dwóch przeciwnych możliwości oceny rzeczywistości posoborowej tj. ciągłość czy zerwanie.

Nie wiadomo też co to znaczy "najlepsza" bo zasadniczą kwestią jest to czy jest prawdziwa czyli zgodna z rzeczywistością czy fałszywa czyli pomijająca rzeczywistość.
Historycznie widać że "droga"ta poniosła klęskę, której wynikiem była m.in. rezygnacja Benedykta XVI, który chciał pożenić m.in. Tradycję i oczekiwania katolików wiernych tradycyjnej liturgii z nową eklezjologią, ekumenizmem i oczekiwaniami np. żydów wiarołomnych (co było doskonale widać przy Summorum Pontificum).
Edward7
Papież Benedykt XVI - nie poniósł żadnej klęski ... prawdziwi Katolicy jego uznają za jedynego Papieża , a antykościół ,( który był już widoczny podczas soboru) oddziela się od Chrystusa przez fałszywe magisterium .

Prawdziwy Kościół będzie resztą , a Rzym siedzibą antychrysta , gdyby nie "pozorna, rezygnacja", to większość Katolików poszłaby za antykościołem.
Papież może być tylko jeden - i …More
Papież Benedykt XVI - nie poniósł żadnej klęski ... prawdziwi Katolicy jego uznają za jedynego Papieża , a antykościół ,( który był już widoczny podczas soboru) oddziela się od Chrystusa przez fałszywe magisterium .

Prawdziwy Kościół będzie resztą , a Rzym siedzibą antychrysta , gdyby nie "pozorna, rezygnacja", to większość Katolików poszłaby za antykościołem.
Papież może być tylko jeden - i jest nim to Benedykt XVI, jego dotyczą słowa - "cokolwiek zwiążesz ...."
Antypapież Bergoglio nie tylko zakaże Mszy trydenckiej , ale Nową też - przez zmianę w modlitwie Przeistoczenia ...
V.R.S.
@Edward7
"Antypapież Bergoglio nie tylko zakaże Mszy trydenckiej , ale Nową też - przez zmianę w modlitwie Przeistoczenia ..."
---
I znowu uciekacie od rzeczywistości bo te zmiany to aprobowali i Paweł VI, i Jan Paweł II, odprawiając NOM po włosku czy angielsku. Czy to oznacza że też są "antypapieżami"?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward, ..."nowa Msza Święta jest wynikiem rewolucji i buntu i nie ma nic wspólnego z Soborem Watykańskim II" - to zdanie jest trochę złe , ponieważ ma swój początek w zmianach soborowych ,(np; dopuszczenie języków narodowych) .
------------------------------
''(...)Abp Lefebvre, przyglądając się posoborowym reformom, staje się im wrogi. Co ciekawe, najpóźniej zaczyna protestować przeciwko …More
Edward, ..."nowa Msza Święta jest wynikiem rewolucji i buntu i nie ma nic wspólnego z Soborem Watykańskim II" - to zdanie jest trochę złe , ponieważ ma swój początek w zmianach soborowych ,(np; dopuszczenie języków narodowych) .
------------------------------
''(...)Abp Lefebvre, przyglądając się posoborowym reformom, staje się im wrogi. Co ciekawe, najpóźniej zaczyna protestować przeciwko reformie liturgii. Pierwsze zmiany, m.in. częściowe wprowadzenie języków narodowych do liturgii, budzą nawet jego zadowolenie i nadzieje.(...)''
Edward7
Pomimo zmian w liturgii, dzisiejsza Msza dalej jest ważna, nie z powodu żadnych reform, a z powodu zasadniczych elementów tradycji jakie nadal są nietknięte w nowym rycie. Modernistyczne innowacje czynią dzisiejszą Mszę nielegalną, ale nie nieważną. (tak uważają tradycjonaliści ...) Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: "To …More
Pomimo zmian w liturgii, dzisiejsza Msza dalej jest ważna, nie z powodu żadnych reform, a z powodu zasadniczych elementów tradycji jakie nadal są nietknięte w nowym rycie. Modernistyczne innowacje czynią dzisiejszą Mszę nielegalną, ale nie nieważną. (tak uważają tradycjonaliści ...) Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: "To jest bowiem Ciało moje" i "To jest bowiem kielich Krwi mojej", " który za was i za wielu zostanie wylana" ....

Nawet Pan Jezus nie używał łaciny , czyli język ojczysty nie unieważnia Przeistoczenia ...

Abp Lefebvre - popierał języki narodowe. .. W jakiś proroctwach czytałem , że jedyna zmiana jaka mogłaby być w Mszy Św. to własnie języki narodowe (jednak języki narodowe zostały wykorzystane , jako furtka do innych zmian , przez złą wole tych którzy wtargnęli do kościoła , ...)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward ,,Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: "To jest bowiem Ciało moje" i "To jest bowiem kielich Krwi mojej", " który za was i za wielu zostanie wylana" ....''
---------------------------
Nas obowiązuje postanowienia Soboru Watykańskiego II. Tym bardziej, że Święty Jan Paweł II , go uznał.
V.R.S.
"Pomimo zmian w liturgii, dzisiejsza Msza dalej jest ważna, nie z powodu żadnych reform, a z powodu zasadniczych elementów tradycji jakie nadal są nietknięte w nowym rycie. Modernistyczne innowacje czynią dzisiejszą Mszę nielegalną, ale nie nieważną. (tak uważają tradycjonaliści ...) Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: "To …More
"Pomimo zmian w liturgii, dzisiejsza Msza dalej jest ważna, nie z powodu żadnych reform, a z powodu zasadniczych elementów tradycji jakie nadal są nietknięte w nowym rycie. Modernistyczne innowacje czynią dzisiejszą Mszę nielegalną, ale nie nieważną. (tak uważają tradycjonaliści ...) Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: "To jest bowiem Ciało moje" i "To jest bowiem kielich Krwi mojej", " który za was i za wielu zostanie wylana""
----
Nie ma pan widać pojęcia, zwłaszcza lekceważąc kwestię rytu i jego godziwości, co Sobór Trydencki nauczał o Mszy Świętej. Dlatego przygotowałem wyciąg z dekretów i kanonów Soboru Trydenckiego - można się dokształcić czym jest (ryt) obrzęd i zrozumieć dlaczego zabawa z rytem Mszy Św., jaką odstawili posoborowi rewolucjoniści, jest nieprawowita i niegodziwa:
Sobór Trydencki o Mszy Świętej [wyciąg]
Quas Primas
O czym Pan marzy, Panie VRS? że oni to przeczytają ze zrozumieniem.?
V.R.S.
@Quas Primas
Nie wykluczam tego z góry. A może ktoś inny też przeczyta i skorzysta. I zrozumie że Sobór Trydencki mówił nie o "Mszy Trydenckiej" jako czymś co dopiero wtedy powstało, lecz o obrzędach istniejących, starożytnych, czcigodnych i katolickich, zwłaszcza o Kanonie rzymskim, zwyczaju jego cichego odmawiania czy łacinie jako języku liturgicznym Kościoła. I przeczyta czym jest ryt Mszy …More
@Quas Primas
Nie wykluczam tego z góry. A może ktoś inny też przeczyta i skorzysta. I zrozumie że Sobór Trydencki mówił nie o "Mszy Trydenckiej" jako czymś co dopiero wtedy powstało, lecz o obrzędach istniejących, starożytnych, czcigodnych i katolickich, zwłaszcza o Kanonie rzymskim, zwyczaju jego cichego odmawiania czy łacinie jako języku liturgicznym Kościoła. I przeczyta czym jest ryt Mszy Świętej, bo tu widzę jest powszechne takie lekceważące stanowisko że dopóki jest ważna Konsekracja to reszta właściwie nie ma znaczenia.
Ludzi tych oburzają rzeczy materialne (np. kubki plastikowe do podawania Komunii) i słusznie, ale dziwi że nie oburza to co zrobiono z samym obrzędem (np. jego protestantyzacja tak że przestaje w sposób wyraźny wyrażać Wiarę Katolicką, pomijając już wyraźne elementy niekatolickie - np. modlitwę o doprowadzenie Kościoła "do pełnej jedności", sprzeczną z prawdą wiary wyrażoną w Credo tj. że Kościół jest jeden a zatem nie dąży do jakiejś wyimaginowanej "pełnej jedności).

Myślę że zasadniczym źródłem jest mechanizm wyparcia - skoro Jan Paweł II był Polakiem, i był jednym z największych Polaków (jeśli chodzi o znaczenie w dziejach świata), i był papieżem to na pewno miał rację w kwestii Mszy a nie jakiś tam Francuz Lefebvre (te same osoby bez skrupułów i zahamowań jadą po Franciszku, który obrywa także za to samo co robił JP II i język jest tu skrajny, czy też nie wahają się krytykować Pawła VI). Bez wnikania w szczegóły. Stąd ta niespójność zarzutów drugiej strony, "klejonych" pod emocjonalną potrzebę obrony JP II.
Quas Primas
Bardzo dobre podsumowanie tych krytykujących Abp Lefebvre'a.
Ale znów.... ,czy zrozumieją???
V.R.S.
@Quas Primas
Jeszcze jedno - oczywiście te osoby np. pani Medalikowa posługują się oszczerstwami. Przykładem jest to co pisane jest np. o rzekomym popieraniu przez SSPX aberracji Franciszka z Paczamamą na czele. To kłamstwo bardzo łatwo zweryfikować jak ktoś chce np. czytając oficjalną reakcję SSPX na powyższy skandal, która była jak najbardziej słuszna i katolicka:

"Niedawny Synod Amazońsk…More
@Quas Primas
Jeszcze jedno - oczywiście te osoby np. pani Medalikowa posługują się oszczerstwami. Przykładem jest to co pisane jest np. o rzekomym popieraniu przez SSPX aberracji Franciszka z Paczamamą na czele. To kłamstwo bardzo łatwo zweryfikować jak ktoś chce np. czytając oficjalną reakcję SSPX na powyższy skandal, która była jak najbardziej słuszna i katolicka:

"Niedawny Synod Amazoński był świadkiem strasznych scen, podczas których ohyda pogańskich ceremonii odprawiona została w świętym miejscu Boga w nowy, niewyobrażalny sposób. Następnie, dokument końcowy tego burzliwego zgromadzenia uderzył w świętość katolickiego kapłaństwa, postulując zarówno zniesienie kościelnego celibatu jak i ustanowienie żeńskiego diakonatu. Zaprawdę, nasiona apostazji, które nasz czcigodny założyciel, Abp Marcel Lefebvre, identyfikował od dawna jako czynne podczas Soboru, nadal, ze wznowioną skutecznością rodzą swe zgniłe owoce.
W imię inkulturacji coraz bardziej w kult Boży wplata się elementy pogańskie i ponownie widzimy jak liturgia wprowadzona po Soborze Watykańskim II jest doskonale do tego przystosowana.
W odpowiedzi na owe wydarzenia, wzywamy wszystkich członków Bractwa, w tym tercjarzy, aby podjęli dzień modlitwy i zadośćuczynienia, gdyż nie możemy pozostać obojętni na takie ataki na świętość Świętej Matki Kościoła. Prosimy by w sobotę, 9 listopada we wszystkich naszych domach zachować post. Zapraszamy wszystkich wiernych by uczynili podobnie, zachęcamy także dzieci do modlitw i ofiar.
W niedzielę, 10 listopada 2019 roku, każdy kapłan Bractwa odprawi Mszę wynagradzającą, zaś w każdej z kaplic odśpiewana lub odmówiona zostanie Litania do Wszystkich Świętych wzięta z liturgii Dni Krzyżowych, by prosić Boga o ochronę Jego Kościoła i oszczędzenie go od kar, które tego rodzaju akty muszą nań ściągnąć. Wzywamy wszystkich zaprzyjaźnionych kapłanów oraz wszystkich katolików, którzy darzą Kościół miłością, by uczynili to samo.
Jest to należne z uwagi na cześć założonego przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego, który nie jest ani bałwochwalczy ani panteistyczny."


fsspx.news/…-superior-general-society-about-synod-amazon-52053
Quas Primas
@V.R.S. Z tymi, co mają klapki na oczach lepiej nie dyskutować, ale ma Pan rację, że może Pana teksty przeczyta kto inny i zrozumie i się nawróci.
Edward7
Czasami ci maja największe klapki a oczach , co mówią o innych że mają klapki ...

"A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz..."
fartuszniak leszek
"Kolejny komentarz obnażający brak logiki oponentów wobec Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim."
---
Zupełnie błędny wniosek, większość na tym forum broniąca dobrego imienia Jana Pawła II nie jest oponentem wobec Mszy trydenckiej. Czy to ma być jednoznaczne, by pozytywnie oceniać Mszę trydencką to trzeba potępić Jana Pawła II ?
Trzeba realnie widzieć, co dzisiaj się dzieje z Kościołem, a …More
"Kolejny komentarz obnażający brak logiki oponentów wobec Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim."
---
Zupełnie błędny wniosek, większość na tym forum broniąca dobrego imienia Jana Pawła II nie jest oponentem wobec Mszy trydenckiej. Czy to ma być jednoznaczne, by pozytywnie oceniać Mszę trydencką to trzeba potępić Jana Pawła II ?
Trzeba realnie widzieć, co dzisiaj się dzieje z Kościołem, a dzisiaj walka się toczy w ogóle o zachowanie Kościoła Katolickiego i utrzymanie jakiejkolwiek godziwej Mszy Świętej w której będzie choć namiastka ofiary składnej Jezusowi Chrystusowi.
Na zachodzie już nie ma Kościoła Katolickiego, bo są burzone lub podpalane, a stawiane są meczety.
"Kruszenie kopi" o to, który mszał rzymski powinien obowiązywać i potępianie tych co nie stosują się do tego jest dowodem na oderwanie się od dzisiejszej rzeczywistości i dowodem pychy o przeświadczeniu "własnego posłannictwa" i przypisywania sobie prawa do potępiania innych wiernych i kapłanów, którzy nie stosują się do tej wizji. Trzeba mieć trochę pokory, a nie, że "ja" tyle wiem, bo znam tyle dokumentów Kościoła to "przypisuję sobie" prawo do pouczania i potępiania tych, kto "ze mną" się nie zgadza. Większość ludzi prawie nic nie wie o Mszy przed-soborowej, dobrze jeżeli w ogóle chodzą do jakiego jakiegokolwiek Kościoła. Jeżeli cokolwiek wiedzą to właśnie o Janie Pawle II i Jego posłudze kapłańskiej. A tu w sieci aż się roi od obelg na Jana Pawła II. Ci nadgorliwi chyba nie rozumieją tego że tworząc takie sprzeczne treści, to nikogo nie przekona, ale to odrzuci. Potępianie nikogo nie przekona, jeżeli ma się taką potrzebę, by coś głosić, to wartowałoby w pierwszej kolejności pokazywać przykłady dobra w swojej prezentacji, a nie podnosić wartość swego przekazu przez potępienie innych.
Przypomnę jeden cytat:
Efezjan 4:29-31
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
"
---
Tu na forum spotkałem się z zarzutem, że jestem "protestantem" bo zbyt dużą wagę przywiązuję do Pisma Świętego.
Też zauważyłem na tym forum, że nie docenia się przesłania zawartego w Piśmie Świętym, bo są jakieś inne "ważniejsze treści". Nie przeczę, są różne treści wytworzone w ramach wiary katolickiej, które ulegają zmianom w czasie jak np. Katechizmy, ale najważniejsze treści są zawarte w Piśmie Świętym, a szczególnie w Ewangeliach.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Jednak 50 lat pozostawania bractwa poza normalnymi strukturami Kościoła nie mogło pozostać bez negatywnego wpływu na kapłanów do niego należących i świeckich pozostających pod ich opieką duszpasterską. Jeśli miałbym znaleźć jakieś porównanie ilustrujące najważniejsze zło, jakie – moim zdaniem – stało się udziałem FSSPX, to byłoby to porównanie do partyzantki. Jakkolwiek słuszna i święta …More
''(...)Jednak 50 lat pozostawania bractwa poza normalnymi strukturami Kościoła nie mogło pozostać bez negatywnego wpływu na kapłanów do niego należących i świeckich pozostających pod ich opieką duszpasterską. Jeśli miałbym znaleźć jakieś porównanie ilustrujące najważniejsze zło, jakie – moim zdaniem – stało się udziałem FSSPX, to byłoby to porównanie do partyzantki. Jakkolwiek słuszna i święta jest sprawa, o którą walczą oddziały partyzanckie, to walka taka na dłuższą metę musi prowadzić do swego rodzaju zdziczenia i demoralizacji. Mniej ważny staje się cel, o jaki się walczy, a bardziej zaczyna się cenić sam fakt swobody i nieskrępowanej wolności działań.(...)''
V.R.S.
"Jednak 50 lat pozostawania bractwa poza normalnymi strukturami Kościoła nie mogło pozostać bez negatywnego wpływu na kapłanów do niego należących i świeckich pozostających pod ich opieką duszpasterską..."
---


No to "pocieszę" panią. SSPX nie działa w Polsce od 50 lat a większość wiernych obecnie to napływ z ubiegłego roku po tym jak "nowo-normalne" struktury Kościoła się najpierw zamknęły …More
"Jednak 50 lat pozostawania bractwa poza normalnymi strukturami Kościoła nie mogło pozostać bez negatywnego wpływu na kapłanów do niego należących i świeckich pozostających pod ich opieką duszpasterską..."
---


No to "pocieszę" panią. SSPX nie działa w Polsce od 50 lat a większość wiernych obecnie to napływ z ubiegłego roku po tym jak "nowo-normalne" struktury Kościoła się najpierw zamknęły przed nimi a potem wylały błogosławioną (bo nie święconą) wodę z aspensoriów i postawiły na jej miejsce płyn dezynfekcyjny oraz wprowadziły zamaskowanie kultu Bożego.
Bardzo dobrze że pani te swoje teksty wkleja, bo wychodzi miałkość i wewnętrzna sprzeczność waszych argumentów przeciw SSPX.
przeciwherezjom
"tylko powtarzają jak nakręcone katarynki, to co usłyszą w bractwie na kazaniu od swoich błądzących Kapłanów. Wszystko przyjmują jako święte dogmaty." - taki jakby kościół, czyli sekta. Kiedyś pewien lefebrysta wskazywał mi w dyskusji na jakieś nieznane mi nazwiska autorytetów, które "rozprawiały" się z Papieżami (oczywiście wiadomo którymi). Te autorytety, to oczywiście guru ich sekty, stojące …More
"tylko powtarzają jak nakręcone katarynki, to co usłyszą w bractwie na kazaniu od swoich błądzących Kapłanów. Wszystko przyjmują jako święte dogmaty." - taki jakby kościół, czyli sekta. Kiedyś pewien lefebrysta wskazywał mi w dyskusji na jakieś nieznane mi nazwiska autorytetów, które "rozprawiały" się z Papieżami (oczywiście wiadomo którymi). Te autorytety, to oczywiście guru ich sekty, stojące znacznie wyżej niż jakikolwiek Ojciec Święty (ironia). Tacy wielcy z zaświatów (ale piekielnych).
A na serio, to w kilku swoich komentarzach mocno błądziłem. Okazuje się, że Msza św. w rycie trydenckim nigdy nie była zakazana - a ja pisałem jakoby była przez jakiś czas. Ot te masony i współpracujące z nimi (jakby po przeciwnej stronie cha cha) lefebry... namieszały mi we łbie. Dałem się zwieść. Ale już się nawracam. Dzięki, Medalik, za powyższy artykuł.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Przeciwherezjom, ja też tak sądziłam.
Od 50 lat, jesteśmy karmieni takimi kłamstwami, które są wszędzie propagowane i nagłaśniane. Zrobili z Soboru Watykańskiego II, i z naszego Świętego Papieża Jana Pawła II, jakieś straszne monstrum. Teraz dopiero się o tym dowiedziałam od Ks. Romana Kneblewskiego. Szczęka mi opadła ze zdziwienia, że tyle lat żyliśmy w nieświadomości. Prawda jednak zwycięży. …More
Przeciwherezjom, ja też tak sądziłam.
Od 50 lat, jesteśmy karmieni takimi kłamstwami, które są wszędzie propagowane i nagłaśniane. Zrobili z Soboru Watykańskiego II, i z naszego Świętego Papieża Jana Pawła II, jakieś straszne monstrum. Teraz dopiero się o tym dowiedziałam od Ks. Romana Kneblewskiego. Szczęka mi opadła ze zdziwienia, że tyle lat żyliśmy w nieświadomości. Prawda jednak zwycięży. Poznacie Prawdę, a prawda was wyzwoli.
Jednak nie wszyscy przyjmą Prawdę i dalej będą zawzięcie Ją zwalczać i głosić swoje kłamstwa i broniąc ich, tym samym zdradzając się kim naprawdę są i komu służą.
fartuszniak leszek
Trzeba cały czas pamiętać, że największym zagrożeniem dla każdego z nas jest własna pycha z którą trzeba się zmagać do końca własnego życia na ziemi.
W tym wszystkim można zauważyć że diabeł jest niezwykle inteligentną bestią, bo potrafił wykorzystać nawet sprawy zawiązane z "Mszą wszech czasów" by poróżnić Katolików.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)W szczególności zaś, jak stwierdza Sobór, „zadanie (…) autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa41. Tak więc Kościół w swoim życiu i w swoim nauczaniu jawi się jako „filar i podpora prawdy” (por. 1 Tm 3, 15), w tym …More
''(...)W szczególności zaś, jak stwierdza Sobór, „zadanie (…) autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa41. Tak więc Kościół w swoim życiu i w swoim nauczaniu jawi się jako „filar i podpora prawdy” (por. 1 Tm 3, 15), w tym także prawdy o zasadach moralnego postępowania.(...)'''VERITATIS SPLENDOR Jan Paweł II
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)W szczególności należy zwrócić uwagę na rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła a pewnymi poglądami teologicznymi, rozpowszechnianymi także w Seminariach i na Wydziałach Teologicznych, na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła i dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich. Podnosi się pytania takie, jak: czy Boże przykazania, wpisan…More
''(...)W szczególności należy zwrócić uwagę na rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła a pewnymi poglądami teologicznymi, rozpowszechnianymi także w Seminariach i na Wydziałach Teologicznych, na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła i dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich. Podnosi się pytania takie, jak: czy Boże przykazania, wpisane w serce człowieka i stanowiące element Przymierza, mogą rzeczywiście być światłem dla codziennych decyzji podejmowanych przez poszczególnych ludzi i całe społeczności? Czy można być posłusznym Bogu, a więc miłować Boga i bliźniego, nie przestrzegając tych przykazań w każdej sytuacji? Rozpowszechniona jest także opinia, która poddaje w wątpliwość istnienie wewnętrznego i nierozerwalnego związku pomiędzy wiarą a moralnością, tak jakoby tylko wiara miała decydować o przynależności do Kościoła i o jego wewnętrznej jedności, natomiast byłby do przyjęcia pluralizm opinii i sposobów postępowania, uzależnionych od indywidualnego osądu subiektywnego sumienia lub od złożoności uwarunkowań społeczno-kulturowych.(...)''VERITATIS SPLENDOR Jan Paweł II
fartuszniak leszek
"Fragment z wypowiedzi ks. Klebnewskiego:
"Mszę trydencką (Ryt Rzymski) Św. Pius V ustanowił specjalną bullą niezmienną po wsze czasy...
Czy Św. Pius V miał prawo ustanowić coś po wszystkie czasy ?
- nie zobowiązuję się tego rozstrzygnąć bo nie jestem prawnikiem...
"

---
Można jeszcze postawić takie pytania:
- Czy istnieje ten sam Kościół, który był do czasu Soboru Wat. II ?
- Dlaczego delegaci …More
"Fragment z wypowiedzi ks. Klebnewskiego:
"Mszę trydencką (Ryt Rzymski) Św. Pius V ustanowił specjalną bullą niezmienną po wsze czasy...
Czy Św. Pius V miał prawo ustanowić coś po wszystkie czasy ?
- nie zobowiązuję się tego rozstrzygnąć bo nie jestem prawnikiem...
"

---
Można jeszcze postawić takie pytania:
- Czy istnieje ten sam Kościół, który był do czasu Soboru Wat. II ?
- Dlaczego delegaci Soboru Wat. II zatwierdzili nowe zmiany ?
- Czy wówczas była ogólne znana możliwa konsekwencja zmian po Soborze Wat. II ?
- Dlaczego nie uwzględniono w czasie Soboru jak i po Soborze Wat. II bulli św. Piusa V ?
- Kto dzisiaj ma prawo krytykować Jana Pawła II i w imieniu jakiego "Kościoła" ?
---
Przecież tego przed-soborowego Kościoła obecnie nie ma, więc kto ma prawo wydawania potępieńczych wyroków ?
Papieżem w czasie SW II był Jan XXIII i Paweł VI, którzy nie dostosowali się do bulli św. Piusa V, więc skąd taka akcja potępieńcza skierowana głównie przeciw Janowi Pawłowi II ?
Sobór Wat. II zakończył się w 1965r. a Jan Paweł II został Papieżem w 1978r. Zmiany posoborowe wprowadzały Episkopaty poszczególnych krajów. Po tym czasie już nikt by nie mógł wiele zmienić. Jan Paweł I został otruty, do Jana Pawła II strzelano a Benedykt XVI musiał się podać do dymisji, bo uniemożliwiono Mu sprawowanie papieskiej władzy.
Idąc za głosem tych nadgorliwych krytyków, to należałoby wszystko unieważnić co było w posoborowym Kościele, czyli wszelkie sakramenty chrztu, komunii św. śluby czy święcenia kapłańskie miały by być nieważne ? Przecież to by była utopia.
Nie można się obrażać się na rzeczywistość, jaką mamy, co nie oznacza, że mamy godzić się na zmiany, które osłabiają wiarę, ale też nie można popaść w potępiactwo, czyli drogę donikąd.
Mamy takie przykazanie w Ewangelii:
Św Marka 12:30-31
"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Nie ma innego przykazania większego od tych
."
---
Tu mamy jasno powiedziane że:
Nie ma innego przykazania większego od tych
Obecnie w takim stanie Kościoła jaki mamy to powyższe przykazanie jest najważniejsze:
---
(Nie oczekuję komentarzy od potępiających.)
wacula25wp.pl
A oto wstawiennictwo Jana Pawła II .Tak, a cudowne zdarzenia zaczęły się w 2003 r., kiedy to artysta pojechał do Rzymu. Tam spotkał Jana Pawła II . Papież położył dłoń na jego głowie i go pobłogosławił. Po powrocie do Polski choroba ustąpiła. Przy spotkaniu z papieżem obecny był przeor Jasnej Góry, który poprosił o suknię z bursztynu dla jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej. Artysta wykonał ją, …More
A oto wstawiennictwo Jana Pawła II .Tak, a cudowne zdarzenia zaczęły się w 2003 r., kiedy to artysta pojechał do Rzymu. Tam spotkał Jana Pawła II . Papież położył dłoń na jego głowie i go pobłogosławił. Po powrocie do Polski choroba ustąpiła. Przy spotkaniu z papieżem obecny był przeor Jasnej Góry, który poprosił o suknię z bursztynu dla jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej. Artysta wykonał ją, suknia została poświęcona przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Drapikowski powiedział wtedy: „Wierzę, że Jasnogórska Pani za pośrednictwem Jana Pawła II przywróciła wzrok moim oczom i władzę moim nogom. A ponad to ja sam osobiście widziałem cud Jana Pawła II.A uwierz lżej Ci będzie .Augustyn z Hippony
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Augustyn z Hipony

Adam Leszczyński: Bractwo św. Piusa X, czyli rzecz o nieposłuszeństwie Kościołowi
„Korzenie tego schizmatyckiego aktu można dostrzec w niepełnym i wewnętrznie sprzecznym rozumieniu Tradycji. Niepełnym, bowiem niedostatecznie uwzględniającym żywy charakter Tradycji, „która – jak z całą jasnością uczy Sobór Watykański II – wywodząc się od Apostołów, czyni w Kościele postępy pod …More
Augustyn z Hipony

Adam Leszczyński: Bractwo św. Piusa X, czyli rzecz o nieposłuszeństwie Kościołowi
„Korzenie tego schizmatyckiego aktu można dostrzec w niepełnym i wewnętrznie sprzecznym rozumieniu Tradycji. Niepełnym, bowiem niedostatecznie uwzględniającym żywy charakter Tradycji, „która – jak z całą jasnością uczy Sobór Watykański II – wywodząc się od Apostołów, czyni w Kościele postępy pod opieką Ducha Świętego."
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Augustyn z Hippony, VRS, Beatus1 , Weronika, Quas Primas , Posobrowe Absurdy,

Takie są owoce Bractwa! Drzewo poznajemy po owocach. Jakim więc drzewem jest bractwo , skoro pasterze i wierni łamią prawie wszystkie Przykazania Boże?

Oto dowody:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Bractwo Piusa X, z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecnośc…
More
Augustyn z Hippony, VRS, Beatus1 , Weronika, Quas Primas , Posobrowe Absurdy,

Takie są owoce Bractwa! Drzewo poznajemy po owocach. Jakim więc drzewem jest bractwo , skoro pasterze i wierni łamią prawie wszystkie Przykazania Boże?

Oto dowody:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Bractwo Piusa X, z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie.


2.Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
Kto wypowiadając imię Boże nie postępuje zgodnie z nakazem Bożym, nie jest godzien odwoływać się do Imienia Bożego: „Nie każdy, który Mi mówi «Panie, Panie» wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia Wolę Mojego Ojca, który Jest w Niebie” (Mt 7, 21).

3.Pamiętaj, abyś dzień Święty Święcił.
Kapłani z bractwa Piusa X, zachęcają do łamania tego Przykazanie,
namawiając wiernych do nie uczestniczenia we Mszy Św. Posoborowej.
Twierdzą zuchwale, że jeśli ktoś nie ma możliwości być na Mszy Św. Trydenckiej to niech sobie posiedzi w domu, bo Msza Święta posoborowa jest tylko protestancką ucztą. Odciągają wiernych od Sakramentów Św. i namawiają do łamania Tego Przykazanie Bożego.


4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
Powodując rozłam w Kościele obrażają i nie czczą naszej Matki, jaką jest Kościół Święty, a także Ojca, Który ten Kościół założył!

5. Nie zabijaj!
Ucząc herezji i nawołując do nieprzestrzegania Przykazań Bożych, zabijają duszę, która jest nieśmiertelna.

7. Nie kradnij!
Kapłani z Bractwa łamią Te Przykazanie okradając wiernych przez następujące wyrafinowane formy:

-przez "podpuszczenie" do grzechu okradają człowieka z jedności i przyjaźni z Bogiem - to złodziejstwo podwójne: nie można zwrócić tego, co się ukradło...

-kradną dobre imię przez kłamliwe pomówienia, oszczerstwa,

-okradają człowieka z jego własnego rozwoju przez ogłupianie,

-odbierają drugiemu radość, najczęściej poprzez zawiść i zazdrość, wystarczy czasem parę słów, aby zgasić radość...

-sieją zgorszenie jest to forma kradzieży, kiedy drugi człowiek staje się gorszy niż był, to jest odebranie pewnych wartości: wiary w dobro, w drugiego człowieka, w miłość, we własne siły; jest to złodziejstwo bezinteresowne - spełniane w samej tylko intencji niszczenia dobra i szerzenia zła.


8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Ósme przykazanie Boże zobowiązuje człowieka do mówienia prawdy, zabiegania o nią, pielęgnowania jej, szanowania i świadczenia o niej. Katechizm Kościoła Katolickiego idąc za nauką Soboru Watykańskiego II podkreśla, że „z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami (…) nagleni są własną naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (KKK 2467, por. DWR 2).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że przykazanie to „zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem.

A tymczasem pasterze z bractwa głoszą nieprawdę i rzucają fałszywe oszczerstwa szczególnie na Świętego Papieża i nie uznają jego zasług i Świętości.

,,Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych - dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje», mówił Św. Jan Paweł II w Olsztynie 6 czerwca 1991 roku.
Augustyn z Hippony
O kurcze nowy Mojzesz!
wacula25wp.pl
Augustyn z Hippony A DOKŁADNIE też jest świętym jak nasz św. KAROL
Augustyn z Hippony
Mozna sie obzucac inwektywamk. Poziom piaskownicy w przedszkolu. Faktem jest, ze Jan Pawel II nie palal miloscia do liturgi przedsoborowej.
To jego "zalsuga" , ze mamy swieckich szatniarzy eucharysti, ministrantki, kobiety lektorki itp. To On pozwalal podawac Komunie na reke.
Pozwolil na msze sw. najpierw indultem w 1984 roku, potem tworzac komisje Ecclesia Dei. Kiedy bezprawnie i bezpodstawnie …More
Mozna sie obzucac inwektywamk. Poziom piaskownicy w przedszkolu. Faktem jest, ze Jan Pawel II nie palal miloscia do liturgi przedsoborowej.
To jego "zalsuga" , ze mamy swieckich szatniarzy eucharysti, ministrantki, kobiety lektorki itp. To On pozwalal podawac Komunie na reke.
Pozwolil na msze sw. najpierw indultem w 1984 roku, potem tworzac komisje Ecclesia Dei. Kiedy bezprawnie i bezpodstawnie jak mowoa kaknonisci, oglosil kare ekskomuniki na biskupow Bractwa sw. Piusa X.
Wiara w to, ze byl wielkim obroncom tradycji nie jest niczym uzasadniona. Nowinkarwstow i aktywizm to byly Jego cechy. Tradycja nie wpisywala sie w ten schemat. Chyba, ze nagie murzynki tanczace na liturgi to jakas tradycja?
wlowoj
Przecież świadek mówił że ks Wojtyła odprawił dla nich na wycieczce Mszę "przodem do ludu", jako ciekawostkę od "ruchów liturgicznych z Włoch". A było to jeszcze w latach 50tych
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
wlowoj, jaki świadek? Nie wierzę fałszywym świadkom!
V.R.S.
@wlowoj
Pani Medalikowa zna Grzechynię ale do niedalekich Gorców widać nie dotarła:
gorydlaciebie.pl/wp-content/uploads/2015/03/Czoło-Turbacza-27..jpg
Ciekawe czy oryginalny "kajakowy stół", po którym dziś pozostały Polsce różne pomniki (świadczące o obłędzie stawiających je tubylców) był versus populum czy jednak ad orientem?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS,
Swoje mądrości zachowaj dla siebie. Ja wiem po czym się rozpoznaje Świętość , w przeciwieństwie do ciebie!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, mówiłam ci że nie jesteś dla mnie żadnym autorytetem, ani kimś, komu można wierzyć. Więc nie podsyłaj mi żadnych linków , bo ja ich nawet nie otwieram.
Augustyn z Hippony
Wojtyla juz w roku 1958 odprawia, frontem do ludzi, co wtedy oznaczalo grzech ciezki! Skoro Medalik tak sobie cenisz zrodla to prosze:

… Pewnego wieczoru, późnym latem 17 września 1953 roku, znaleźliśmy się wraz z Wujkiem (jeszcze wtedy nie biskupem) - u podnóża Gorców we wsi Klikuszowa. Wszystkim spodobała się idea nocnego podejścia na Turbacz; była piękna pogoda, noc księżycowa. Podejście (z …More
Wojtyla juz w roku 1958 odprawia, frontem do ludzi, co wtedy oznaczalo grzech ciezki! Skoro Medalik tak sobie cenisz zrodla to prosze:

… Pewnego wieczoru, późnym latem 17 września 1953 roku, znaleźliśmy się wraz z Wujkiem (jeszcze wtedy nie biskupem) - u podnóża Gorców we wsi Klikuszowa. Wszystkim spodobała się idea nocnego podejścia na Turbacz; była piękna pogoda, noc księżycowa. Podejście (z dyskusją oczywiście) trwało kilka godzin. Wyszliśmy wreszcie na halę przy tak zwanym Czole Turbacza. Stał tam wielki szałas pełen siana. Zanim jednak poszliśmy spać rozpaliliśmy ognisko, coś jedliśmy i śpiewali...
Na wycieczkach Wujek odprawiał dla nas Mszę św. Tam pod Turbaczem powiedział: Wiecie co, w Kościele próbują wprowadzić elementy nowej liturgii. Jednym z tych elementów jest pozycja kapłana odprawiającego Mszę św. ma on mianowicie stać twarzą do wiernych. Zróbmy tak.
W drzwiach szałasu umocowaliśmy deskę, dla wzmocnienia konstrukcji, wsunęliśmy kopkę siana. Wujek stanął wewnątrz szałasu, twarzą do nas, przy desce, która stała się ołtarzem a my na zewnątrz szałasu. In nomine Patris… zaczął, oczywiście po łacinie, na zmianę języka trzeba było poczekać jeszcze parę lat. I tak pod szczytem Gorców trwała Najświętsza Ofiara na Chwałę Stwórcy otaczającej nas przyrody.
W czasie Mszy św. pojawili się gospodarze z którejś z podgorczańskich wsi dla zebrania siana. Podeszli do naszego szałasu – kościoła i pobożnie uklękli”.

Fragment wspomnień prof. dr Jerzego Janika
Augustyn z Hippony
Swietosc zas rozpoznaje sie po pokorze i szacunku dla adwersarza... niestety masz racje Medalik, my tez umiemy rozpoznac swietosc.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Augustyn z Hippony
Ja sobie cenię źródła wiarygodne! Przykro mi , ale dla mnie nie jest to wiarygodne źródło!
fartuszniak leszek
Też strzelano do Jana Pawła II, a tego krytycy Jana Pawła II nie dostrzegają i w ogóle nie próbują w tej swojej krytycznej ocenie odnieść się do tego wydarzenia, bo to nie pasuje do koncepcji "modernisty niszczącego Kościół":
=> Zamach na Jana Pawła
Jan Paweł II swojego zamachowca nie potępił, ale poszedł mu przebaczyć.
Drugiego zamachu na Jana Pawła II próbował dokonać były ksiądz bractwa Pius…More
Też strzelano do Jana Pawła II, a tego krytycy Jana Pawła II nie dostrzegają i w ogóle nie próbują w tej swojej krytycznej ocenie odnieść się do tego wydarzenia, bo to nie pasuje do koncepcji "modernisty niszczącego Kościół":
=> Zamach na Jana Pawła
Jan Paweł II swojego zamachowca nie potępił, ale poszedł mu przebaczyć.
Drugiego zamachu na Jana Pawła II próbował dokonać były ksiądz bractwa Piusa X.
---
Jan Paweł II jeszcze jako kard. Karol Wojtyła w 1976 r. odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział słowa:
„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwu tysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”.
---
Co by się nie podało to krytykujących nie interesuje.
Z nieprzejednanymi krytykami Jana Pawła II nie ma co polemizować, bo oni nie podarują, i z paru "haków" zrobią postawę oceny Jana Pawła II, której calem jest potępienie Jana Pawła II, i niepojęte jest to, że robią to zwolennicy tradycji (tak mówią o sobie) ale można mieć duże wątpliwości, że takie tendencyjne, nieokiełznane potępienie kapłanów jest "dziedzictwem tradycji". W sieci najbardziej szkalowanym Papieżem jest Jan Paweł II, Roi się aż od stron gdzie główny temat to "całowanie koranu", "Asyż" czy jest taki niedorzeczny zarzut jak że "Jan Paweł II jest apostatą, a zatem w ogóle nie jest żadnym papieżem.". Wypisywane głownie takie krytyczne opinie nie można w żaden sposób traktować poważnie, bo to są medialne śmieci, które należy odrzucić. Musimy się uczyć wyszukiwać obiektywnych materiałów o Janie Pawle II, w których jest obiektywnie omawiany pontyfikat Jana Pawła II, w których jest autentyczna troska o naszą Wiarę Katolicką, by umacniać się w wierze, a nie krążyć wokół jednej lampy jak "zwabiona ćma" która jest podświetlona przez nieprzejednanych krytyków Jana Pawła II. Trzeba być bardzo podejrzliwym wobec takiej ideologi potępiania kapłanów w imię jakiegoś "dobra". Nie Ewangelizujemy się potępiając, jeżeli potępiamy to tracimy wiarę, stajemy się agresywni, czyli popadamy w grzech.
Augustyn z Hippony
Aha, wspomnienia czlowieka, ktory bral udzial w tym grzechu, opublikowal to, nie jest wiarygodne? No tak jak rzeczywistosc przeczy twojej ocenie, tym gorzej dla rzeczywistosci.

Fartuszniak, a co ma wspolnego zamach na JPII z jego wiernoscia nauczaniu kosciol? Sprawowaniem przez niego litturgi?
To tak jakbys twierdzil, ze wrobel to tez czlowiek, bo ma dwie nogi. Sofizamt.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
fartuszniak leszek , nawet spotkałam się z takim zarzutem wobec naszego Papieża, przez moją znajomą tradycjonalistkę , która powiedziała, ze nie było żadnego zamachu na JPII, że to był tylko teatr i wszystko było spreparowane i ukartowane.
Diabeł nawet takie kłamstwo potrafi wymyśleć a tradycjonaliści w to uwierzą.
fartuszniak leszek
Warto by zapytać, skąd takie źródło przekazu (raczej dezinformacji) ?
Augustyn z Hippony
Nasz papiez? Myslalem, ze nasz to Franciszek albo Benedykt.... a tu nasz papiez Wojtyla.
Tak, to wiele tlumaczy. Taka sekta, wojtylianie?
Mimo wszystko pozostane w kosciele katolickim. Moj kosciol. Moj papiez to Franciszek, nawet ze wszystkimi przywaramai i bledami, ktore popelnia. Chociaz nadal bede chodzil do Bractwa, to wlasnie obaj intrlokutorzy udowodnili ze Bractwo w swojej postawie jest …More
Nasz papiez? Myslalem, ze nasz to Franciszek albo Benedykt.... a tu nasz papiez Wojtyla.
Tak, to wiele tlumaczy. Taka sekta, wojtylianie?
Mimo wszystko pozostane w kosciele katolickim. Moj kosciol. Moj papiez to Franciszek, nawet ze wszystkimi przywaramai i bledami, ktore popelnia. Chociaz nadal bede chodzil do Bractwa, to wlasnie obaj intrlokutorzy udowodnili ze Bractwo w swojej postawie jest wierniejsze papiezowi niz wojtylianie ze swoim falszywym kultem.
Bractwo modli sie za papieza, jest posluszne calemu magisterium kosciola, i nie tworzy falszywych bozkow.
Nasz papiez.... dobre.

Zrodlo przekazu to wspomnienia i pamietniki... coz, szkoda. Fora internetowe jak demokracja, niestety, moze mowic kazdy i co chce, nawet jesli powinien milczec.
Augustyn z Hippony
Skoro chcecie argumentow, to zajzyjcie do wiki... nawt zdjecie tablicy jest... no chyba, ze jakis diabel tablice sfalszowal.

wikipedia.org/wiki/Szałasowy_Ołtarz
V.R.S.
@Augustyn z Hippony
Nastawienie jest w stylu: tym gorzej dla faktów
np. p. Edward pisze:
"JP.II czy B.XVI - zabiegali aby Sobór był interpretowany zgodnie z Ewangelią"
mimo że po dokumentach i działaniach JPII widać że upodobał sobie najbardziej heterodoksyjne fragmenty dokumentów VII a na wzory wziął sobie nowych teologów cenzurowanych za błędy przed VII np. de Lubaka, czy kolejnego, którego …More
@Augustyn z Hippony
Nastawienie jest w stylu: tym gorzej dla faktów
np. p. Edward pisze:
"JP.II czy B.XVI - zabiegali aby Sobór był interpretowany zgodnie z Ewangelią"
mimo że po dokumentach i działaniach JPII widać że upodobał sobie najbardziej heterodoksyjne fragmenty dokumentów VII a na wzory wziął sobie nowych teologów cenzurowanych za błędy przed VII np. de Lubaka, czy kolejnego, którego ukardynalił - Congara, którego jak się czyta dziennik soborowy, to włos się jeży na głowie. Na szczęście po II fali reformacji znów katolicyzm zaczyna odzyskiwać teren.
wlowoj
Ale jest nadzieja - pani Medalik odrzuca jako nieprawdziwe: wydarzenie z Koranem, Mszę niezgodną z obowiązującym mszałem, pewnie też posążek Buddy na ołtarzu, gdyż są to rzeczy niewłaściwe. Święci też robili rzeczy niewłaściwe, ale gorzej jest, gdy są uznawane za chwalebne.
V.R.S.
"VRS, nie odniosłeś się do tego , dlaczego walczycie z Kościołem Świetym , JPII,, i obwiniacie SWII o coś czego nie zrobił"
---
Mam się odnieść do niepopartych żadnymi faktami oszczerstw ["walczycie z Kościołem Świętym", "obwiniacie... o coś czego nie zrobił"] pod własnym adresem no to się odnoszę:
cierpliwie znoszę.

Jednocześnie spokojnie dalej pokazuję prawdę tj. to co SWII, Paweł VI, JPII …More
"VRS, nie odniosłeś się do tego , dlaczego walczycie z Kościołem Świetym , JPII,, i obwiniacie SWII o coś czego nie zrobił"
---
Mam się odnieść do niepopartych żadnymi faktami oszczerstw ["walczycie z Kościołem Świętym", "obwiniacie... o coś czego nie zrobił"] pod własnym adresem no to się odnoszę:
cierpliwie znoszę.

Jednocześnie spokojnie dalej pokazuję prawdę tj. to co SWII, Paweł VI, JPII czy teraz Franciszek faktycznie zrobili/robią, popartą tekstami źródłowymi, nie ze stron "lefebryckich" (jak pogardliwie mówi się o katolikach starających się zachować Wiarę i Sakramenty Św.) tylko oficjalnych stron i publikacji osób z drugiej strony. Przykład jest tutaj:
Wzorce duszpasterskie ks. Karola Wojtyły: rewolucja w parafii
Najpierw cytat z Karola Wojtyły o jego duszpasterskim wzorze, który miał dla niego, jak sam stwierdza: "ogromne znaczenie", potem obszerne wypowiedzi tegoż wzoru z jego programowego manifestu jak ma wyglądać rewolucja w parafii. Każdy może przeczytać i wyciągnąć wnioski oraz zestawić z tym co faktycznie potem wprowadzono.
I zerwać np. z fałszywym wrażeniem że ks. Karol Wojtyła to się formował jako ksiądz w Polsce, np. na abp Sapiesze. Tak nie było. Jak widać - Rzym, Belgia, Holandia, Francja. Do tego fenomenologia Schelera i nouvelle theologie ocenzurowanego przez Piusa XII de Lubaca z kolegami. Plus formacja dramaturgiczna w Teatrze Rapsodycznym M. Kotlarczyka.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, to wy macie problem, ze sobą i to duży.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, nie odniosłeś się do tego , dlaczego walczycie z Kościołem Świetym , JPII,, i obwiniacie SWII o coś czego nie zrobił. I nie ma tu żadnej manipulacji skoro zamieściłam link z wypowiedzą Księdza Kneblewskiego.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Nie czytam linków pochodzących z zatrutego źródła i spreparowanych!
Potrafię samodzielnie myśleć i wyciągać logiczne wnioski. A czym jest bractwo to nie tylko ja tak uważam , ale wiele osób w tym, Abp. Lenga, dr. Krajski, a nawet wiele kapłanów, którzy z bractwa poodchodzili i wręcz sami nazwali je sektą!
V.R.S.
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"pochodzących z zatrutego źródła i spreparowanych"
---
Książkę autorstwa Jana Pawła II Dar i tajemnica uznaje pani za zatrute źródło czy może książkę ks. Michonneau: Rewolucja w miejskiej parafii?

"P
otrafię samodzielnie myśleć i wyciągać logiczne wnioski."
---
To czy to zapewnienie jest prawdziwe każdy może ocenić po licznych wypowiedziach na tym forum.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Skoro nawet, pozmieniane są Słowa Pana Jezusa, to nie zmienią słów Świętego Jana Pawła II? (Dzienniczek S. Faustyny i Pismo Święte).
Poza tym, ja tobie nie ufam , nie jesteś dla mnie autorytetem, abym miała czytać to co mi podsuwasz.
Edward7
Sobór WII , bez wątpienia miał zły wpływ na Kościół, można powiedzieć że otworzył drzwi na różne nadużycia i herezje , jednak JP.II czy B.XVI - zabiegali aby Sobór był interpretowany zgodnie z Ewangelią -czyli o to by te drzwi nie przekraczać , (chociaż wydawało się ,że czasami sami się zdali zmylić przez ludzka ciekawość...)

To agenci szatana , masoneria przez swoich agentów stopniowo wypychał…More
Sobór WII , bez wątpienia miał zły wpływ na Kościół, można powiedzieć że otworzył drzwi na różne nadużycia i herezje , jednak JP.II czy B.XVI - zabiegali aby Sobór był interpretowany zgodnie z Ewangelią -czyli o to by te drzwi nie przekraczać , (chociaż wydawało się ,że czasami sami się zdali zmylić przez ludzka ciekawość...)

To agenci szatana , masoneria przez swoich agentów stopniowo wypychała tych co dali się zmylić , aby się dostosować do świata, najgorsze zmiany przeszły za Pawła VI (i jego sobowtóra ) .JP II został wybrany , ponieważ masoneria w Watykanie (Kardynałowie masoni i zmyleni ) myśleli że będzie modernistą , nie spełnił ich oczekiwań dlatego był zamach w 1981, nawet w szpitalu próbowali go zabić, dając złą krew - byli pełni nienawiści do niego.

Można też powiedzieć że niektórzy "przekraczali" te drzwi , przez tych co atakowali JP.II, ponieważ skrajności zawsze budzą sprzeciw, tak jak modernizm jest zły, tak ,jego przeciwieństwo - które ucieka się do braku miłości, miłosierdzia, i do atakowania innych-przeklinania - pychy i zamknięcia - też jest złe.

M. Lefebver miał w wielu sprawach racje , w książce "Oni Jego zdetronizowali" , ale obecnie , Bractwo, chyba wpadło w spirale nienawiści w stosunku do JP II - wygląda że tam studiują opluwanie JP II , za niedługo będą chyba nawoływać do walenia pomników ... tylko też nie trzeba też iść ich drogą i "nakręcać się " w poniżaniu innych ....
V.R.S.
Zapewne ks. Kneblewski się nie ucieszy z wplątania go w powyższe, pisane metodą "kopiuj-wklej+co mi ślina na klawiaturę przyniesie" manipulacje.

PS Bractwo nie kruszy kopii tylko spokojnie Mszę w tradycyjnym rycie rzymskim odprawia, bez względu na to kto tam próbuje przeszkadzać. Skoro nikt nie zakazał to powyższe potwierdza jedynie słuszność działań Abp Lefebvre by zachować praktykę tradycyjnyc…More
Zapewne ks. Kneblewski się nie ucieszy z wplątania go w powyższe, pisane metodą "kopiuj-wklej+co mi ślina na klawiaturę przyniesie" manipulacje.

PS Bractwo nie kruszy kopii tylko spokojnie Mszę w tradycyjnym rycie rzymskim odprawia, bez względu na to kto tam próbuje przeszkadzać. Skoro nikt nie zakazał to powyższe potwierdza jedynie słuszność działań Abp Lefebvre by zachować praktykę tradycyjnych Sakramentów Świętych (i niesłuszność praktyki "indultowej"). W czym zatem ma pani problem?