Clicks574
Varovanie

MATKA SPÁSY: MODLITE SA O MILOSRDENSTVO MÔJHO SYNA, ABY MOHOL ZMIERNIŤ VŠETKO UTRPENIE

MATKA SPÁSY: MODLITE SA O MILOSRDENSTVO MÔJHO SYNA, ABY MOHOL ZMIERNIŤ VŠETKO UTRPENIE

posolstvo zo štvrtka 18.septembra 2014 o 15:30 hod

knihapravdy.sk/…tvo-mojho-syna-aby-mohol-zmiernit-vsetko-utrpenie/


Moje drahé dieťa, musíš požiadať každého, aby prosil o Božie milosrdenstvo vo všetkých oblastiach, zahŕňajúcich zničenie ľudstva. Mám na mysli zlé plány zahŕňajúce vojny, plány zaviesť celosvetové očkovanie – o ktorom ste boli varovaní v posolstve z 26. 11. 2010 – genocídu a vraždy kresťanov, rovnako ako ľudí iných náboženstiev rukami zlých ľudí.

Keď je duša zamorená Satanom, je schopná najintenzívnejšej nenávisti k Božím deťom. Keď skupiny ľudí pracujú spolu, v úplnom podrobení sa Zlému, ich zloba sa prejavuje v každom čine, s cieľom spôsobiť smrť a skazu tým, nad ktorými majú kontrolu.

Musíte sa modliť, vy všetci, aby ste prekazili plány zlých ľudí, ktorých túžbou je obmedziť svetovú populáciu pre svoj vlastný zisk. Tí, ktorí budú ušetrení tohto zla, sa ocitnú pod kontrolou neviditeľnej skupiny. Volám ku každému z vás, aby ste sa modlili k môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, aby ste pomohli zmierniť takéto tragédie a zvrhlosti. Niektoré z týchto hrôz môžu byť zmiernené, ale nie všetky z nich. Avšak vaše modlitby oslabia vplyv týchto strašných činov, ktoré budú vykonané nasledovníkmi Zlého. Prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste pomohli obmedziť vraždy nevinných.

Križiacka modlitba (166): Za obmedzenie vrážd nevinných

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd nevinných Tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Prosíme, aby vo Svojom Milosrdenstve odvrátil hrozbu genocídy, prenasledovanie a násilie v každej podobe voči Božím deťom.

Prosíme ťa úpenlivo, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostnom svete.

Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto časov veľkej bolesti a utrpenia na Zemi.

Amen.

Deti, až sa predpovedané proroctvá stanú, je dôležité, aby ste sa modlili o milosrdenstvo môjho Syna, aby všetko utrpenie mohlo byť zmiernené a zlé skutky, páchané proti ľudstvu, mohli byť odvrátené.

Choďte v pokoji a v láske slúžte Pánovi.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy